30 - 11 - 2022
RADIO MARIJA LATVIJA

 Klausies radio datorā -
spied pogu zemāk redzamajā atskaņotājā!

Multimēdijas
Youtube

Kļūda
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 601

18. novembris - mūsu mīļotās Dzimtenes un Latvijas Valsts

neatkarības proklamēšanas 104. Dzimšanas diena!!!

LVkontura

          Katru rītu Latvijas TV un Radio modina savus pilsoņus ar Valsts himnas vārdiem: "Dievs, svētī Latviju!" Tā ir mūsu tautas lūgšana pēc Dieva svētības, kas tik ļoti ir nepieciešama ikvienam cilvēkam, jo bez Visaugstā palīdzības mēs neko daudz nespējam saviem spēkiem vien paveikt. Nevienai valstij nav tik izteikts lūgšanas motīvs tās himnā kā mums. Bet ar nožēlu ir jākonstatē, ka liela tautas daļa ir pārstājusi lūgt Kunga svētību savā dzīvē, bez ticības dziedot šo himnu kā parastu dzitesmu, līdz ar to profanējot tās sakrālo saturu. Nav brīnums, ka tik daudziem šī vajadzīgā Dieva svētība arī paiet garām, atstājot cilvēkus bez garīgās gaismas un veiksmes viņu laicīgajās vajadzībās. Darba elks pārvalda šodien Eiropu no savu pielūdzēju celtā lepnības troņa, liekot tiem smagi strādāt svētdienās un svētkos, vergot Naudas dieveklim. Šie divi elki regulē lielāku pasaules cilvēces daļu, kas ir sātana varā, jo pilda viņa "baušļus", atstājot novārtā un pārkāpjot īstā un vienīgā Dieva baušļus.

       Tauta, kas pārstāj lūgties un ticēt Dievam, pakāpeniski sevi iznīcina, jo tā ir neaizsargāta no Ļaunā gara uzbrukumiem, kas agrāk vai vēlāk novedīs pie morālā pagrimuma un cilvēku jebkādas labklājības sabrukuma, tāpēc ka sātana piedāvātajai stratēģijai nekad nav ilgtermiņa projektu, tikai īstermiņa varianti, kuru galarezultāts vienmēr ir zināms un nemainīgs - bojāeja. Acīmredzot mūsu tautas pirmie vadoņi atrada pareizu risinājumu, izvēloties seno Baznīcas tēvu principu "Ora et labora!" - "Lūdzies un strādā!". Viņi ieaudzināja mūsu tautiešu sirdīs patiesus darba un Dieva mīlestības principus, pēc kuriem tauta vadījās gadu desmitiem tās ilgajā pastāvēšanā, kamēr jaunie bezdievības laiki sagrāva tos, ieviešot ateisma un mūsdienu visautļautības un bezatbildības sistēmu. Reti kurš šodien aizdomājas par mūsu himnas vārda "svētī" dziļo teoloģisko nozīmi, jo šī vārda būtība izsaka vēlmi, lai Dievs darītu mūsu tautu par svētu, Viņam patīkamu un mīļu tautu, kuru Radītājs ir sev izvēlējies kā kādreiz izvēlēto ebreju tautu, no kuras nāca Pestītājs, kuru Viņa tauta nepieņēma un nogalināja. Arī mūsu tauta šodien masveidā nogalina Dievu caur daudzajiem abortiem, neticību, nešķīstību, laulības pārkāpšanu un modi dzīvot ārlaulības smagajā grēkā. Grēks atkal ir kļuvis par "normu" pat daudziem kristiešiem, kuri ir atkāpušies no Dieva likumiem un pakļaujas paterētāju sabiedrības likumiem, kas ir tendēti tikai uz peļņu un materiālo labumu ieguvi, izslēdzot garīgās un mūžīgās vērtības. Eiropas Savienības modernie līderi aiz demokrātijas maskas uzspiež antikristīgo diktatūru, kas pēc savas būtības ir ateisma režīma turpinājums jaunā redakcijā... Bet bez kristīgiem pamatiem sabruks arī valstu ekonomika, ja tā nebalstīsies uz taisnības un godīguma principiem. Aktuāli esošā ekonomiskā krīze tam ir labs pierādījums, taču vēl nav zināmas šīs krīzes jaunas fāzes un sekas, ko tā var nest, ja tautas neatgriezīsies no bezdievības, neticības un garīgās vienaldzības grēkiem.

          Mūsdienu jaunai paaudzei ir raksturīga arī vienaldzība par savas tautas nākotni. Ir zudis patriotisma gars ļoti daudzu tautieši sirdīs, kuri pat zaimo savu dzimteni, spļauj tai virsū, apvaino par materiālo postu, bet paši nemaz nevēlas neko darīt, lai reāli kaut ko labotu šajā tiešām drūmajā situācijā. Bēgšana uz ārzemēm lielām tautas masām šķiet vienīgais atrisinājums, lai spētu eksistēt, vergojot ārzemju fermās un mazgājot svešiem kungiem grīdas kā kādreiz mūsu senči vācu kungiem. Tas nav normāli, kad nav iespējams atrast darbu savā zemē, kur ir tik daudz darāmā, bet neviens par to negrib godīgi maksāt to, kas pienāktos par padarīto darbu. Tas ir drausmīgi, kad ir jāatstāj tēva mājas, kuras ar lielu mīlestību kādreiz tika celtas nākamajām paaudzēm, un jādodas mitināties karavanās, vagoniņos vai mazajā īrētajā istabiņā Anglijā, Īrijā un citur, lai varētu kaut ko nopelnīt parādu apmaksai par Latvijā apmaksāt nespējamo dzīvokli un komunāliem maksājumiem, kas sasniedz fantastiskus cīparus. Jā, visi saprotam, ka tas nav normāli un liecina tikai par to, ka valstī tiek pārkāptas cilvēku tiesības uz normālu un laimīgu dzīvi. Valdības vaina? - tas jau būtu kā parasti pirmais arguments, bet ne vienīgais daudzu tādu objektīvu iemeslu jūrā. Šķiet, ka tik liela nestabilitāte kā Latvijas valdībā reti kur novērojama pasaulē, kad gandrīz pēc katriem 2 gadiem jau atkal nonākam līdz neuzticības izteikšanai valdošajam valsts aparātam un tā nomaiņai... Bet pozitīvu pārmaiņu nav, un jājautā - kāpēc? Ja nevar atrast risinājumu laicīgajos jautājumos, tad rodas nopietns jautājums par garīgo bāzi, kas ir ikvienas materiālās labklājības pamats. Ja šis pamats ir vājš vai tā vispār nav, tad arī nav jābrīnās, ka visu, ko cels uz šāda pamata, viegli varēs sagraut sociālās grēka struktūras. Ir jāatgriežas pie Latvijas Valsts pirmatnējiem principiem izveidot harmoniju starp garīgo un materiālo pusi. Kārlis Ulmanis, starp citu, būdams pārliecināts luterānis, ļoti rūpējās toreiz par jaunu dievnamu celšanu daudzos Latvijas apgabalos, lai veicinātu garīguma uzplaukumu valstī, lai nostiprinātu garīgo bāzi. Bet paralēli viņš arī pacēla augstā līmenī Latvijas lauksaimniecību, uz kuras augļu sakrātā zelta mēs vēl šodien turamies agonijā ievestajā ekonomikā. Diemžēl daudzas valstis patreiz tik pat skaudri pārdzīvo šo ekonomisko krīzi, ko palielina imigrantu milzīgais pieplūdums, tāpēc emigrācija nedos pozitīvu atrisinājumu, jo vienreiz arī tajās valstīs, kur ekonomika pagaidām vēl ir kaut cik ciešamā stāvoklī, būs jūtama darba krīze. Vienreiz tas krējuma pods būs izlaizīts, kā Īrijā, un tad arī tajās valstīs sāksies grūtie laiki, kā reiz ebreju tautai Ēģiptē, uz kurieni tauta izceļoja brīvprātīgi, dzenoties pēc maizes un bagātībām. Vecās Derības tauta toreiz aizmirsa par savu Apsolīto zemi, no kuras izceļoja, bet beigās tomēr tai nācās lūgt Dievu izvest to no verdzības gūsta ēģiptē un atvest to atpakaļ uz vēsturisko dzimteni. Vēsture bieži atkārtojas, taču cilvēce maz no tās mācās un labprātīgi atkārto vecos grēkus. Vai pienāks tādi laiki, kad arī visā pasaulē izkaisītie latvieši sāks atgriezties savā Dzimtenē, lai restaurētu savu zemi, sabiedrību, savus mājokļus, lai kļūtu atkal par savu tautu savās mājās? Iespējams, ka pienāks, bet noteikti liela daļa tā arī nekad vairs neredzēs skaistās Latvijas pļavas ar zilām rudzupuķēm, nepeldēsies Latgales zilajos ezeros, nedzirdēs cīruļa saules dziesmas un dzeguzes kūkošanu, nevarēs ieelpot svaigi nopļautā siena smaržu. To visu aizvietos smaigais darbs svešatnē.

           Dievs mums ir devis šo brīnišķīgi skaisto zemīti Baltijas jūras krastā, līdzīgi kā Abrahamam deva Kanaānas zemi Vidusjūras baseinā. Mums ir jāsargā un jāmīl sava zeme, par kuru tik daudzi ir atdevuši savas dzīvības, lai to darītu brīvu no svešām varām un varētu laimīgi dzīvot mierā un pārticībā. Esam atguvuši ilgi gaidīto brīvību, taču tagad to atkal zaudējam, jo neesam pareizi to novērtējuši un pateikušies Radītājam par to, kas mums tika dots. Gribas aicināt būt vairāk pozitīviem un optimistiski noskaņotiem par savas tautas nākotni, kas pagaidām ir mūsu pašu rokās. Nav jāgaida, kad atnāks svešinieki un ievedīs kārtību mūsu zemē, tā ir jāsakārto mums pašiem. Bija daudz grūtāki laiki, pēckara gadi, lielu pārbaudījumu un nabadzības visās jomās laiki. Tomēr ar cerību un ticību sirdīs tauta pārvarēja visas grūtības un atdzima. Vai tad tiešām šoreiz neizturēs??? Gribās ļoti ticēt un vēlēt, lai tauta izturētu un atdzimtu. Bet ar vienu gribēšanu un vēlējumiem ir par maz. Vajadzīga konstruktīva darbība un neatlaidīga rīcība, nevis tukšu solījumu kulšana. Baznīca lūdzas par mūsu tautu, zemi, Valsti, pilsoņiem, valdību, lai Svētais Gars apskaidrotu Valsts vadītāju prātus un sirdis, ka tie spētu atrast pareizus risinājumus un nebaidītos īstenot tos praksē. Arī 18. novembrī kristīgo kofesiju vadītāji vienosies ekumeniskajā lūgšanā par mūsu tautu, parādot, ka tikai vienotībā ir mūsu spēks un paļāvībā uz Dievu ir mūsu izeja no strupceļa. Lai visas amatpersonas un visi labas gribas cilvēki, kuri apdzīvo Latviju, atver savas sirdis Valsts himnas dziedāšanas laikā un ielaiž tajās ticību Tam, kuru piesauc, lūdzot patiesi Dieva svētību sev, ikvienam Latvijas iedzīvotājam un visai tautai. Tad notiks pirmais brīnums, ja ticības sēkliņa uzdīgs korumpētajās sirdīs, attīrot tās no daudziem grēkiem, kas neļauj cilvēkam būt godīgam, patiesam, brīvam un laimīgam. Kalposim Patiesībai, un Patiesība darīs mūs brīvus!

Sirsnīgi apsveicu visus tautiešus gan mīļajā Tēvzemē, gan Īrijā, Anglijā, Vācijā, Itālijā, Francijā, Kanādā, Amerikā, Austrālijā un visās pasaules malās, kur vēl brīžiem ieskanas latvju valoda un dziesmas, mūsu Valsts proklamēšanas 102. gadadienā! Lai Dievs patiešām svētī Latviju un visus mūs!!!

priesteris Andris Solims,

Lielvārde, Latvija

Novembra mēneša dievkalpojumu kārtība 2022. g.

Svētdienās:

10:00 – Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana un adorācija;

10:20 – Rožukroņa lūgšanas; 11:00 – Sv.Mise.

Umanību!!! Ar 1.10. pārgājām uz ziemas laiku!

Darbdienās:

Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās un sestdienās:

sv. Mise pl.18:00.

Dievkalpojumu kārtība 1.-2. novembrī 2022. gadā

Dvēseļu dienas vigīlija šogad, diemžēl, nenotiks.

1. novembrī – VISU SVĒTO DIENĀ

pl. 18:00 svētku Mise ar II Vesperēm, Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana,

Visu Svēto litānija un Kompletorijs.

2. novembrī — Visu Mirušo piemiņas dienā:

pl. 18:00 — sv. Mise par draudzes un visiem mirušajiem; pēc Mises — Vesperes par mirušajiem, Procesija par mirušajiem ar piecām apstāšanās vietām, Libera me, Domine (Pasargā mūs, Kungs), Esi sveicināta, Karaliene; Kunga eņģelis.

Nodoms: lūgties par dvēselēm šķīstītavā.

Īpašs nodoms: Par visiem upuriem Ukrainas karā un citos karos pasaulē, izlūdzoties pēkšņā nāvē mirušajiem grēku piedošanu un mūžīgo svētlaimi debesīs. 

03.11. — Mēneša pirmā ceturtdiena.

pl. 18:00 — Svētā Stunda un sv. Mise.  

04.11. — Mēneša pirmā piektdiena.

pl.18:00 — sv. Mise un Jēzus Sirds dievkalpojums.

06.11. — Mēneša 1. svētdiena: Bāreņu svētdiena.

pl.11:00 — sv.Mise un Jēzus Sirds dievkalpojums.

18. novembrī — Latvijas Valsts 104. dzimšanas dienā

Ekumeniskais dievkalpojums luterāņu baznīcā pl. 15:00

Mūsu dievnamā sv. Mise pl. 18:00 par Dzimteni.

20.11. — Kristus Karaļa svētki: noslēdzas Baznīcas liturģiskais gads. Tiks vākti ziedojumi Rīgas Garīgajam semināram. Sirsnīgs paldies par visiem Jūsu ziedojumiem gada laikā!

27.11. — Adventa I svētdiena. Adventa vainagu un sveču svētīšana. Sākas jaunais Baznīcas liturģiskais gads. Atnesiet, lūdzu, pasvētīt savus Adventa vainadziņus un sveces!

30.11. — Sv. apustuļa Andreja svētkos:

pl. 18:00 — sv. Mise.

Ceturtdiena, 16 Janvāris 2014 18:06

Galvenās ticības patiesības

Written by
GALVENĀS TICĪBAS PATIESĪBAS
1. Ir Dievs, kas visu ir radījis, uztur un vada.
2. Dievs ir viens, bet trijās Personās: Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Dievs Svētais Gars.
3. Dievs Dēls kļuva par cilvēku un nomira par mūsu grēkiem pie krusta.
4. Dievs ir taisnīgs, par labiem darbiem atalgo, par ļauniem soda.
5. Cilvēka dvēsele ir nemirstīga.
6. Lai varētu iemantot debesu valstību, cilvēkam ir nepieciešama Dieva žēlastība.
Ceturtdiena, 16 Janvāris 2014 17:59

Septiņi svētie sakrameti

Written by
SEPTIŅI SVĒTIE SAKRAMENTI
1. Kristība.
2. Iestiprināšana.
3. Vissvētākais Sakraments jeb Euharistija.
4. Gandarīšana.
5. Slimnieku sakraments.
6. Priesterība.
7. Laulība.
 
Ceturtdiena, 16 Janvāris 2014 17:54

Pieci baznīcas baušļi

Written by
Rate this item
(1 Vote)
PIECI BAZNĪCAS BAUŠĻI
1. Tev būs svētdienās un svētku dienās cienīgi piedalīties Svētajā Misē un atturēties no smagiem darbiem.
2. Tev būs piektdienās atturēties no gaļas ēdieniem un gavējamās dienās gavēt (Pelnu Trešdienā un Lielajā Piektdienā).
3. Tev būs vismaz vienu reizi gadā izsūdzēt savus grēkus.
4. Tev būs vismaz Lieldienu laikā pieņemt Vissvētāko Sakramentu.
5. Tev būs palīdzēt uzturēt savu Baznīcu un tās kalpus.
Last modified on Otrdiena, 18 Oktobris 2016 08:51
Ceturtdiena, 16 Janvāris 2014 17:51

Divi mīlestības baušļi

Written by
Rate this item
(1 Vote)
DIVI MĪLESTĪBAS BAUŠĻI
1. Tev būs mīlēt Kungu, savu Dievu, no visas tavas sirds, no visas tavas dvēseles, no visa tava prāta un no visa tava spēka.
2. Tev būs mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu.
(No 2. mīlestības baušļa izriet nerakstītais 3. mīlestības bauslis: "Tev būs mīlēt arī sevi pašu" kā Dieva bērnu.)
Ceturtdiena, 16 Janvāris 2014 17:46

Desmit Dieva baušļi

Written by
Rate this item
(0 votes)
DESMIT DIEVA BAUŠĻI
  1. Tev nebūs citus dievus turēt līdzās manim.
  2. Tev nebūs Kunga, sava Dieva, vārdu nelietīgi valkāt.
  3. Tev būs svēto dienu svētīt.
  4. Tev būs godāt savu tēvu un māti.
  5. Tev nebūs nokaut.
  6. Tev nebūs laulību pārkāpt.
  7. Tev nebūs zagt.
  8. Tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāko.
  9. Tev nebūs iekārot sava tuvākā sievu (vai vīru).
10. Tev nebūs iekārot nevienu lietu, kas pieder tavam tuvākam.
Last modified on Piektdiena, 28 Jūlijs 2017 10:16
LITĀNIJA VISSVĒTĀS JĒZUS SIRDS GODAM

Kyrie, eleison! Kyrie, eleison!
Christe, eleison! Christe, eleison!
Kyrie, eleison! Kyrie, eleison!

Kristu, klausi mūs! Kristu, klausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs! Kristu, uzklausi mūs!

Dievs, Tēvs no debesīm, apžēlojies par mums!
Dievs, Dēls, pasaules Pestītāj, apžēlojies par mums!
Dievs, Svētais Gars, apžēlojies par mums!
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs, apžēlojies par mums!

Jēzus Sirds mūžīgā Tēva Dēlā, apžēlojies par mums!
Jēzus Sirds, Jaunavas Mātes miesās Svētā Gara veidotā,
Jēzus Sirds, ar Dieva Vārdu būtībā vienotā,
Jēzus Sirds, bezgalīgā majestāte,
Jēzus Sirds, svētā Dieva baznīca,
Jēzus Sirds, Visaugstākā miteklis,
Jēzus Sirds, Dieva nams un Debesu vārti,
Jēzus Sirds, degošais mīlestības ugunskurs,
Jēzus Sirds, taisnības un mīlestības patvērums,
Jēzus Sirds, labuma un mīlestības pilnā,
Jēzus Sirds, visu tikumu dzelme,
Jēzus Sirds, katras slavas viscienīgā,
Jēzus Sirds, visu siržu valdniece un vienotāja,
Jēzus Sirds, kurā ir visi gudrības un zinību dārgumi,
Jēzus Sirds, kurā dzīvo visa Dievības pilnība,
Jēzus Sirds, kas Tēvam ļoti labpatikās,
Jēzus Sirds, no kuras pilnības mēs visi esam ņēmuši,
Jēzus Sirds, mūžīgo pakalnu ilgošanās,
Jēzus Sirds, pacietīgā un žēlsirdības pilnā,
Jēzus Sirds, bagātā visiem, kas Tevi piesauc,
Jēzus Sirds, dzīvības un svētuma avots,
Jēzus Sirds, gandarījums par mūsu grēkiem,
Jēzus Sirds, nievām piepildītā,
Jēzus Sirds, mūsu grēku dēļ satriektā,
Jēzus Sirds, paklausīgā līdz nāvei,
Jēzus Sirds, ar šķēpu pārdurtā,
Jēzus Sirds, visa iepriecinājuma avots,
Jēzus Sirds, mūsu dzīvība un augšāmcelšanās,
Jēzus Sirds, mūsu miers un izlīgšana,
Jēzus Sirds, asiņainais upuris par grēkiem,
Jēzus Sirds, pestīšana cerošiem uz Tevi,
Jēzus Sirds, cerība mirstošiem Tevī,
Jēzus Sirds, visu svēto laimība,

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzē mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!

V.  Jēzu, lēnprātīgais un pazemīgu Sirdi,
R. Veido mūsu sirdi pēc savas Sirds!

Lūgsimies. 
Visvarenais, mūžīgais Dievs, raugies uz sava visumīļā Dēla Sirdi un uz to slavu un gandarīšanu,                 ko tā Tev sniedz grēcinieku vārdā, un tiem, kas lūdz Tavu žēlsirdību, dāvā piedošanu Tava Dēla Jēzus Kristus vārdā, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda mūžu mūžos. Amen.

CILVĒCES VELTĪŠANA VISSVĒTAJAI JĒZUS SIRDIJ


        Visumīļais Jēzu, cilvēces Pestītāj, raugies uz mums, kas dziļā pazemībā esam nometušies pie Tava altāra (vai: Tavā priekšā).
            Tavi mēs esam un Tavi gribam palikt.
Bet lai mēs būtu arvien ciešāk saistīti ar Tevi, tad, redzi, katrs no mums šodien sevi veltījam Tavai Vissvētajai Sirdij. — Daudzi Tevi diemžēl nekad nav pazinuši, daudzi ir Tavus baušļus nicinājuši un Tevi no sevis atstūmuši. Apžēlojies par viņiem visiem, vislabais Jēzu, un velc visus pie savas Vissvētās Sirds. Kungs, esi Karalis ne tikai tiem ticīgajiem, kas nekad nav no Tevis atkāpušies, bet arī pazudušajiem dēliem un meitām, kas Tevi ir atstājuši:
            Liec, lai tie drīz atgrieztos tēva mājās, lai neaizietu bojā no posta un bada!
Esi Karalis arī tiem, kas ar maldu mācībām vai šķelšanos ir no Tevis šķirti; sauc viņus atpakaļ drošajā patiesības ostā un ticības vienībā, lai drīzumā būtu viens ganāmpulks un viens gans. Dāvā, Kungs, savai Baznīcai drošu brīvību un labklājību, dod visām tautām kārtību un mieru. Liec, lai no vienas pasaules malas līdz otrai skanētu viens un tas pats sauciens:
            Slava dievišķajai Sirdij, caur kuru mums nākusi pestīšana! Slava tai un gods mūžīgi! Amen.

GANDARĪŠANAS LŪGŠANA VISSVĒTAJAI JĒZUS SIRDIJ

      Visžēlsirdīgais Jēzu, kura bezgalīgā mīlestība uz mums, cilvēkiem, tiek atmaksāta ar tādu lielu vienaldzību, nolaidību, nicināšanu un nepateicību, mēs krītam ceļos šeit, Tava altāra priekšā, lai ar sevišķu dievbijību gandarītu par cilvēku vienaldzību un to negodu, ko viņi nodara Tavai mīlestības pilnajai Sirdij. — Tomēr zinot, ka arī mēs paši reiz piederējām pie necienīgo skaita, karstas nožēlas sāpju pārņemti, lūdzam Tavu žēlsirdību mums pašiem. Mēs esam gatavi labprāt gandarīt ne tikai par saviem grēkiem, bet arī par to grēkiem, kas ir tālu nomaldījušies no pestīšanas ceļa, kas, neticībā nocietinājušies, negrib sekot Tev kā savam Ganam un Vadonim vai arī ir lauzuši savas kristības solījumus un atsakās nest Tavu bauslības vieglo jūgu. — Mēs stingri apsolāmies gandarīt par visiem šiem nožēlojamajiem pārkāpumiem, bet sevišķi mēs gribam labot visu negodīgo un netikumīgo dzīvesveidā un apģērbā, ar ko tiek ievilkts samaitāšanā tik daudz nevainīgu dvēseļu; mēs gribam gandarīt par svētdienu un svētku dienu nesvinēšanu, par riebīgiem lāstiem pret Tevi un Taviem svētajiem, par Tava Vietnieka un priesteru kārtas zaimošanu, par Tavas dievišķās Mīlestības sakramenta apgānīšanu ar nolaidību vai apkaunojošām svēt¬zādzībām, beidzot par tautu atklātiem pārkāpumiem, kuras pretojas Tavas Baznīcas likumiem un mācībai. Lai kaut cik vērstu par labu Tava dievišķā goda aizskaršanu, mēs kopā ar Tavu jaunavīgo Māti, ar visiem svētajiem un ar visiem dievbijīgajiem ticīgajiem upurējam Tev to gandarījumu, kuru Tu pats pie krusta sniedzi savam Tēvam un kuru Tu ik dienas atjauno uz altāriem. Tavas žēlastības stiprināti, mēs Tev nopietni apsolām ar dziļu ticību un dzīves šķīstību, ievērojot Evaņģēlija bauslību, it sevišķi ar mīlestības likuma izpildīšanu, cik tas no mums ir atkarīgs, novērst to ļaunumu, kuru mēs vai citi esam izdarījuši, atstādami novārtā Tavu lielo mīlestību. Visiem spēkiem mēs gribam turpmāk novērst no Tevis visus apvainojumus un pamudināt pēc iespējas vairāk cilvēku, kas Tev sekotu. — Mēs Tevi lūdzam, Vislabais Jēzu, aizbildinot par mums Vissvētākajai Jaunavai Marijai, — pieņem žēlīgi šo mūsu labprātīgo gandarījuma piedāvājumu un ar savu žēlastību padari mūs līdz nāvei uzticīgus dievbijīgā Tev kalpošanā, lai, mēs beidzot visi sasniegtu īsto Tēviju, kur Tu ar Tēvu un Svēto Garu dzīvo un valdi no mūžības mūžībā. Amen.

PRIVĀTA SEVIS VELTĪŠANA VISSVĒTAJAI JĒZUS SIRDIJ (Sv. Margarita Alakoka)

          Es veltīju un atdodu mūsu Kunga Jēzus Kristus Vissvētākajai Sirdij savu personu, savu dzīvību, savus darbus, savas grūtības un ciešanas, lai nākotnē es pilnīgi atdotos dievišķās Sirds mīlestībai un tās godināšanai.
          Mana nopietnā un neatsaucamā apņemšanās ir piederēt tai pavisam, darīt visu aiz mīlestības pret viņu un no visas sirds atteikties no visa, kas nepatiktu Jēzus dievišķajai Sirdij. — Tādēļ es izvēlējos Tevi, Vissvētākā Sirds, par savas mīlestības vienīgo priekšmetu, par savas dzīvības aizsargātāju, par savas pestīšanas drošību, par atbalstu savā vājumā un par visas savas dzīves gandarīšanas upuri. Tu, maiguma un žēlastības pilnā Sirds, esi man drošs patvērums arī manā nāves stundā, esi mana attaisnotāja Dieva priekšā un novērs no manis Viņa taisnīgo dusmu sodu. Tu, mīlestības pilnā Sirds, uz Tevi es lieku visu savu cerību. Sava ļaunuma dēļ es bīstos visa, bet ar Tavu žēlastību es ceru uz visu. Iznīcini manī visu, kas Tev nepatiktu, vai Tev pretotos. Lai Tava svētā mīlestība tik dziļi iespiežas manā sirdī, ka es nekad Tevis neaizmirstu un nekad netiktu no Tevis atšķirts. Dievišķā Sirds, Tavas bezgalīgās žēlsirdības dēļ, es Tevi, lūdzu, dari, lai mans vārds tiktu ierakstīts Tevī, jo Tavā kalpošanā es gribu dzīvot un mirt. Amen.

HIMNA JĒZUS SIRDS GODAM 
Pretī Visuaugstākam
Pacel roku zvērestam,
Latvju tauta, svēts lai mums
Paliek senču mantojums.
Jēzus Sirds, Tev zvēram to:
Uzticību mūžīgo!

Savas tautas Aizstāvis —
Dievs visaugstākais debesīs:
Tu mūs līdz pat laikiem šiem
Vadi cauri negaisiem.
Jēzus Sirds, Tev zvēram to:
Uzticību mūžīgo!

Dievs, pie Tevis mēs patiess
Gribam stipri turēties.
Ticība, kas dota mums,
Skaistākais ir greznojums.
Jēzus Sirds, Tev zvēram to:
Uzticību mūžīgo!

Saites, kuras vieno mūs,
Saraut neviens nepagūs.
Svēts ir vārds, kas Dievam dots
Uzticība — mūsu gods.
Jēzus Sirds, Tev zvēram to:
Uzticību mūžīgo!

Litānija Vissvētākajai Jaunavai Marijai 
 

Kyrie, eleison! Kyrie, eleison!
Christe, eleison! Christe, eleison!
Kyrie, eleison! Kyrie, eleison!

Kristu, klausi mūs! Kristu, klausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs! Kristu, uzklausi mūs!

Dievs Tēvs no debesīm, apžēlojies par mums!
Dievs Dēls pasaules Pestītājs, apžēlojies par mums!
Dievs Svētais Gars, apžēlojies par mums!
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs, apžēlojies par mums!

Svētā Marija, lūdz par mums!
Svētā Dieva Dzemdētaja, lūdz par mums!
Svētā jaunavu Jaunava, lūdz par mums!
Kristus Māte, lūdz par mums!
Baznīcas Māte, lūdz par mums!
Dieva žēlastības Māte, lūdz par mums!
Visskaidrākā Māte, lūdz par mums!
Visšķīstākā Māte, lūdz par mums!
Neaizskartā Māte, lūdz par mums!
Nevainīgā Māte, lūdz par mums!
Vismīļākā Māte, lūdz par mums!
Brīnišķā Māte, lūdz par mums!
Laba padoma Māte, lūdz par mums!
Radītāja Māte, lūdz par mums!
Pestītāja Māte, lūdz par mums!
Visgudrākā Jaunava, lūdz par mums!
Godināma Jaunava, lūdz par mums!
Slavējamā Jaunava, lūdz par mums!
Spēcīgā Jaunava, lūdz par mums!
Labsirdīgā Jaunava, lūdz par mums!
Uzticīgā Jaunava, lūdz par mums!
Taisnības spogulis, lūdz par mums!
Gudrības sēdeklis, lūdz par mums!
Mūsu līksmības cēlonis, lūdz par mums!
Garīgais trauks, lūdz par mums!
Godājamais trauks, lūdz par mums!
Izcilais dievkalpošanas trauks, lūdz par mums!
Mistiskā roze, lūdz par mums!
Dāvida tronis, lūdz par mums!
Ziloņkaula tronis, lūdz par mums!
Zelta nams, lūdz par mums!
Derības šķirsts, lūdz par mums!
Debesu vārti, lūdz par mums!
Rīta auseklis, lūdz par mums!
Slimnieku veselība, lūdz par mums!
Grēcinieku patvērums, lūdz par mums!
Noskumušo iepriecinātāja, lūdz par mums!
Kristīgo palīdzība, lūdz par mums!
Eņģeļu Karaliene, lūdz par mums!
Patriarhu Karaliene, lūdz par mums!
Praviešu Karaliene, lūdz par mums!
Apustuļu Karaliene, lūdz par mums!
Mocekļu Karaliene, lūdz par mums!
Apliecinātāju Karaliene, lūdz par mums!
Jaunavu Karaliene, lūdz par mums!
Visu svēto Karaliene, lūdz par mums!
Bez iedzimtās vainas ieņemtā Karaliene, lūdz par mums!
Debesīs uzņemtā Karaliene, lūdz par mums!
Svētā Rožukroņa Karaliene, lūdz par mums!
Ģimeņu Karaliene, lūdz par mums!
Miera Karaliene, lūdz par mums!
Māras zemes Karaliene, lūdz par mums!


Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzē mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!


Tavā patevērumā steidzamies, Svētā Dieva Dzemdētāja,
nenicini mūsu lūgšanas mūsu vajadzībās,
bet izglāb mūs no visām briesmām.
Tu, godināmā un svētā Jaunava,
mūsu Valdniece, mūsu Vidutāja, mūsu Aizbildinātāja!
Izlīdzini mūs ar savu Dēlu,
novēli mūs savam Dēlam,
stādi mūs savam Dēlam priekšā.

V. Lūdz par mums, svētā Dieva Dzemdētāja!
R. Lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam!

Lūgsimies.
Kungs, Dievs, mēs Tevi lūdzam:
liec, lai mūsu, Tavu kalpu dvēsele un miesa vienmēr būtu vesela,
un ar slavējamās Vissvētākās Jaunavas Marijas aizbildniecību
mēs tiktu atbrīvoti no laicīgā ļaunuma
un priecātos mūžīgā dzīvē.
Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.

Amen.

jeb Lieldienu laikā:

V. Priecājies un līksmojies, Jaunava Marija, alleluja.
R. Jo Kungs ir patiesi augšāmcēlies, alleluja.

Lūgsimies:

Dievs, Tev ir labpaticis ar sava Dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus augšāmcelšanos iepriecināt pasauli: mēs Tevi lūdzam, dāvā ar Viņa Mātes Jaunavas Marijas aizbildniecību mums mūžīgās dzīves prieku. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
R.Amen.

 
IKDIENIŠĶĀS LŪGŠANAS


SVĒTĀ KRUSTA ZĪME
DievaTēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Amen. 

KUNGA JĒZUS LŪGŠANA


     Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
     Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien; un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.

EŅĢEĻA SVEICINĀJUMS


     Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi; Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesaauglis Jēzus.
     Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums, grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.

 

VISSVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS PAGODINĀŠANA


     Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen.


APUSTUĻU TICĪBAS APLIECINĀJUMS


     Es ticu uz Dievu, visvareno Tēvu, debesu un zemes Radītāju,
un uz Jēzu Kristu, Viņa vienpiedzimušo Dēlumūsu Kungu, kas ir ieņemts no Svētā Gara, piedzimis no Jaunavas Marijas; cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris un apbedīts; nokāpis ellē; trešajā dienā augšāmcēlies no miroņiem; uzkāpis debesīs, sēž pie Dieva, visvarenā Tēva, labās rokas, no kurienes Viņs atnāks tiesāt dzīvos un mirušos.
     Es ticu uz Svēto Garu, svēto katolisko Baznīcu, svēto sadraudzību, grēku piedošanu, miesas augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvošanu. Amen.

 
GALDA LŪGŠANAS

Pirms ēšanas:
Svētī, Kungs, mūs un šīs Tavas dāvanas, ko no Tavas žēlastības saņemam, un māci mūs dalīties mīlestības maizē. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

Pēc ēšanas:
Mēs Tev pateicamies, visvarenais Dievs, par visām Tavām dāvanām, ko no Tavas devības saņēmām, kas dzīvo un valdi mūžīgi mūžos. Amen.

vai:
Kungs Dievs, paldies! Amen.

 
KUNGA EŅĢELIS
(var lūgties 3x dienā: no rīta, pusdienlaikā un vakarā)

Kunga Eņģelis pasludināja Jaunavai Marijai, un viņa ieņēma no
Svētā Gara.
Esi sveicināta, Marija ...
Redzi, es esmu Kunga kalpone, lai man notiek pēc Tava vārda.
Esi sveicināta, Marija ...
Un Vārds ir tapis Miesa un dzīvojis starp mums.
Esi sveicināta, Marija ...
V. Lūdz par mums, svētā Dieva Dzemdētāja.
R. Lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam.
 
Lūgsimies:

     Mēs Tevi lūdzam, Kungs, ielej mūsu sirdīs savu žēlastību, lai mēs, kuriem eņģeļa sludināšanā ir tapusi zināma Kristus, Tava Dēla, iemiesošanās, ar Viņa ciešanām un krustu tiekam ievesti augšāmcelšanās godībā. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
R. Amen.

Beigās var pievienot 3x "Gods lai ir Tēvam" un lūgšanu par mirušajiem:
Mūžīgo mieru dāvā viņiem, Kungs, un mūžīgā gaisma lai atspīd viņiem. 

Lai viņi dus mierā. Amen. 

No Lieldienu sestdienas līdz Vasarsvētkiem “Kunga Eņģelis” vietā skaita “Debess Karaliene, līksmojies, Alleluja ...” 
 

DEBESS KARALIENE


Debess Karaliene, līksmojies, alleluja,
Tas, ko Tu kā bērnu nesi, alleluja,
Augšāmcēlies ir, kā teicis, alleluja,
Lūdz Dievu par mums, alleluja.

V. Priecājies un līksmojies, Jaunava Marija, alleluja.
R. Jo Kungs ir patiesi augšāmcēlies, alleluja.

Lūgsimies:

     Dievs, Tev ir labpaticis ar sava Dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus augšāmcelšanos iepriecināt pasauli: mēs Tevi lūdzam, dāvā ar Viņa Mātes Jaunavas Marijas aizbildniecību mums mūžīgās dzīves prieku. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
R.Amen.