30 - 05 - 2020
RADIO MARIJA LATVIJA

 Klausies radio datorā -
spied pogu zemāk redzamajā atskaņotājā!

Multimēdijas
Youtube

21. maijā tiek svinēti Kunga Debeskāpšanas svētki, kuri Latvijas baznīcā tiek svinēti 40. dienā pēc Kristus Augšāmcelšanās, bet Rietumos tie tiek pārcelti uz nākamo svētdienu, proti, 24. maiju.

       Kristus pēc savas Augšāmcelšanās uzturējās savu apustuļu un mācekļu vidū vēl 40 dienas, lai pabeigtu viņu sagatavošanu patstāvīgai darbībai Jēzus dibinātajā Baznīcā, kas dzima Vasarsvētkos, kuros Svētais Gars nonāca pār apustuļiem - redzamo Baznīcas pamatu, uz kura tālāk turpinās šī pestīšanas institūcijas būve. Pestītājs izskaidroja saviem vietniekiem virs zemes šīs Baznīcas struktūru, nozīmējot sv. Pēteri kā vecāko starp apustuļiem, līdz ar to izveidojot arī konkrētu Baznīcas hierarhiju, kas veiksmīgi darbojas jau gandrīz 2000 gadus. Tieši pēc Augšāmcelšanās notika Pētera trīskārtējā Kristus apliecināšana, kuru viņš bija trīsreiz aizliedzies Lielās Ceturtdienas naktī Jēzus tiesas laikā Augstā priestera padomes priekšā. Tad Kristus arī viņu nozīmēja par savu redzamo vietnieku kā pirmo starp brāļiem apustulātā, iedibinot "Pāvesta primātu": "Un es tev došu debesu valstības atslēgas. Ko tu sasiesi virs zemes, tas tiks sasiets arī debesīs. Un ko tu atraisīsi virs zemes, tas tiks atraisīts arī debesīs." Tāpēc 40 dienu laiks, ko Kristus pavadīja redzamā veidā virs zemes, ir svarīgs Baznīcas formācijas laiks apustuļu kopienā, kurā dzima Baznīca kā "viena, svēta, katoliska un apustuliska".

       Atstājis pēdējos norādījumus Baznīcas administrēšanā, Pestītājs redzamā veidā uzkāpa debesīs, kur Viņš sēž Dieva Dēla godībā pie Tēva labās rokas un pārvalda pasauli no sava krusta troņa. Jēzus cilvēciskā daba neizzuda pēc Viņa nāves, tā paliek ar Kristu arī debesu godībā, jo Viņš arvien paliek vienīgais visaugstais cilvēces Glābējs un Starpnieks starp Tēvu debesīs, no kurienes Viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos Pastardienā. Tā būs Kristus parūzija - Viņa otrreizējā atnākšana virs zemes visvarenā Valdnieka un Tiesneša personā. Tad arī noslēgsies mūsu Atpestīšanas laiks - trešais lielais laika cikls Dieva lielajā radīšanas darbā. Tādējādi Kunga Debeskāpšanas svētki dziļi sasaucas ar Dieva Dēla parūziju un mūsu visu tik ilgi gaidīto augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvi atjaunotajā Dieva bērnu godībā atjaunajā zemē.

Vissirsnīgākie un vismīļākie sveicieni visām māmiņām, vecmāmiņām un krustmātēm Mātes dienā, dāvājot viņām mūsu dvēseles krāšņākos lūgšanu ziedu klēpjus!!!

Maija mēneša dievkalpojumu kārtība
Lielvārdes Romas katoļu draudzē 2020. gadā

Svētdienās:

10:00 – Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana un adorācija;

10:20 – Rožukroņa lūgšanas;

11:00 – Sv. Mise un Maija mēneša dievkalpojums.

Darbdienās:

Pirmdienās: sv. Mise pl. 9:00 un Maija mēneša dievkalpojums.

Uzmanību! Ar 1.05. pārejam uz vasaras laiku!

Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās un sestdienās:

sv. Mise pl. 19:00 un Maija mēneša dievkalpojums, kurā aicinām piedalīties un to praktizēt arī mājās.

1.05. — Sv. Jāzepa, strādnieku Aizbildņa, svētkos

un mēneša pirmajā piektdienā pirms sv. Mises pl. 18:00 būs Jēzus Sirds dievkalpojums.

Pēc sv. Mises pl. 19:00 sekos Maija mēneša dievkalpojums.

3.05. — Maija mēneša dievkalpojums būs pirms sv. Mises pl. 10:40.

Pēc Mises sekos Jēzus Sirds dievkalpojums.

7.05. — mēneša pirmajā ceturtdienā pirms sv. Mises pl. 18:00 būs Svētā Stunda.

Pēc Mises pl. 19:00 sekos Maija mēneša dievkalpojums.

13.05. — Dievmātes parādīšanās Fatimā piemiņas diena:

sv. Mise pl. 19:00 un Maija mēneša dievkalpojums.

21.05. — Kunga Debeskāpšanas svētkos:

pirms sv. Mises pl. 18:30 būs Maija mēneša dievkalpojums.

pl. 19:00 — svinīgā svētku Mise ar Debeskāpšanas procesiju.

24.05. — Sv. Ritas no Kašas svētkos: atlaidu diena Lielvārdē

Pirms sv. Mises pl. 10:40 būs Maija mēneša dievkalpojums.

11:00 — svinīgā svētku Mise ar Euharistisko procesiju

(ja būs iespējams!) un pateicības himnu “Te Deum.

Sv. Mise ar aizlūgumiem par visām mūsu problēmām.

31.05. — Vasarsvētkos jeb Svētā Gara nosūtīšanas svētkos:

svinīgā svētku Mise pl. 11:00 un Maija mēneša dievkalpojums.

Noslēdzas Lieldienu laiks!

Uzmanību!!!

 

          Tagad ir iespēja sekot mūsu draudzes dievkalpojumu tiešraidēm Facebook vietnē. Sekojiet ierakstiem tur izvietotajā mūsu draudzes mājaslapā "Lielvārdes sv. Krusta Paaugstināšanas Romas katoļu baznīca". Ir izveidota arī mūsu draudzes lūgšanu atbalsta grupa "Lielvārdes draugi", kurā var pierakstīties tie, kuriem interesē saņemt kādus paziņojumus par mūsu draudzes dievkalpojumu tiešraižu laikiem un datumiem.

          Aicinu visus izmantot šo vienreizējo iespēju turpināt lūgties ar mums attālināti un paziņot par to arī citiem draudzes locekļiem vai draugiem. Jūsu mīļotais dievnams ļoti skumst pēc saviem dievlūdzējiem un gaida jūs visus ātrāk atpakaļ, tiklīdz pāries šis lielais pārbaudījumu un ciešanu laiks. Lūgsimies vienoti kopā ar Radio Maria vai Latgales radio un Facebook starpniecību! Izmantosim šo tehnikas sasniegumu dāvanu kristiešiem, lai Lielās Nedēļas dievkalpojumi ienāktu jūsu mājokļos, kuri tādā veidā atkal kļūtu par "mājas baznīcu", kā tas bija pirmajos kristietības gadsimtos.

           Novēlu jums visiem, mani mīļie, šoreiz pieticīgus, pazemīgus, bet tomēr priekpilnus Lieldienu svētkus. Lai Lielajā Ceturtdienā kopā ar Kristu Ģētsemanē mēs pārvarētu visas bailes no vīrusa briesmām un Lielajā Piektdienā izietu ar Viņu mūsu dzīves ciešanu krustaceļu, nomirdami priekš saviem grēkiem, lai kopā ar Uzvaras Ķēniņu arī mēs Lieldienu naktī augšāmceltos jaunai, uzlabotai un no visiem iepriekšējiem "nevarēšanas un aizņemtības" aizbildinājumiem attīrītai kristieša dzīvei kā priecīgi Dieva bērni. Dievs jūs mīl!!! Turaties un sirsnīgi lūdzaties - lūgšana ir stiprs antivīruss pret ikvienu grēka vīrusu, arī pret šo koronavīrusu!

Jūsu draudzes gans pr. Andris Solims

 

Maija mēneša dievkalpojumi

           Maija mēnesis katoliskajā Baznīca tradicionāli tiek veltīts Vissvētākās Jaunavas Marijas godam, kad ticīgie pulcējas draudžu dievnamos vai pie Latgales ceļmalu krustiem, kur notiek Dievmātes godināšana. Baznīcās pēc vai pirms sv. Mises notiek maija mēneša dievkalpojumi, kuros tiek skaitītas lūgšanas un dziedāta Litānija Dievmātes godam, tiek uzstādīts publiskai pagodināšanai Vissvētākais Sakraments, ar kuru beigās tiek svētīti ticīgie.

Līdzīgi Latgalē pie ceļmalu krustiem ticīgie pulcējas vakaros, lai dziedātu dziesmas un Litāniju Vissvētākās Jaunavas Marijas godam. Tā ir skaista un sena Latgales novada katoļticīgo tradīcija šajā mēnesī apliecināt savu mīlestību Dievmātei, ticībā raidot savas lūgšanas kopā ar Mariju uz viņas Dēlu Jēzu Kristu. Jaunava Marija neaizēno sava Dēla godu un neaizvieto Viņa kultu, bet gan daudzus ved pie Jēzus kā mūsu garīgā Māte, kura rūpējas par savu garīgo bērnu pestīšanu, tādā veidā palīdzot Kristum mūsu atpestīšanas darbā. Dievmāte ir stipra mūsu Aizbildne pie Dieva, tādēļ tik daudzi miljoni ticīgo pasaulē viņu godina un lūdz viņas debesīgo aizbildniecību mūsu vajadzībās. Steigsimies pie Jaunavas Marijas, meklējot pie viņas patvērumu bēdās, jo viņa ir Bezvainīgā Jaunava, kas ir uzņemta debesīs un ir vistuvāk savam Dēlam Jēzum.

Ģimenes arī tiek aicinātas katru vakaru vienoties kopīgās lūgšanās Dievmātes godam, jo tur, kur ģimenes lūdzas kopā, tur veidojas Baznīcas šūniņas un tiek stiprinātas pašas ģimenes saites. Praktizēsim mūsu tautas skaistās kristīgās tradīcijas, lai nemazinātos ticības gars un neizzustu mūsu kristīgā identitāte.

P.S. Litāniju Vissvētākās Jaunavas Marijas godam var atrast sadaļā „Lūgšanas - Litānijas".

Kristus ir augšāmcēlies, Alleluja!

Vismīļie draugi, mani dārgie lielvārdieši!

         Visus no sirds gribu sveikt šajos gaišajos un līksmajos Dieva Dēla Augšāmcelšanās svētkos un novēlēt mums visiem reāli augšāmcelties no visiem kritieniem – gan garīgiem, gan ekonomiskiem, lai mēs spētu ātrāk iziet no vispārējās grēka krīzes, kas ir pārņēmusi praktiski visu pasauli. Kristus atnāca pirms diviem gadu tūkstošiem uz šo grēka un nāves pārmainīto pasauli, lai to restaurētu un visai radībai atgrieztu tās sākotnējo veidolu. Viņš uzņēmās izlabot Ādama un Ievas pirmdzimtā grēka vainu, ko viņi atteicās pat atzīt Paradīzes dārzā, par ko arī saņēma Dieva sodu: zaudēja garīgo un materiālo labklājību un kļuva mirstīgi. Zemes paradīze jeb labklājības un pārpilnības stāvoklis izbeidzās priekš visiem cilvēkiem visās paaudzēs, taču mūsu Radītājs un Tēvs nevēlējās cilvēka nāvi un mūžīgās ciešanas ellē, ko bija jau radījis sātans. Tādēļ Dievs deva cilvēkam otru iespēju būt laimīgam debesu paradīzē, izlabodams viņa vietā pielaisto kļūdu un atjaunodams visai cilvēcei Dieva bērnu tiesības, kuras zaudējām caur pirmdzimto grēku. Neaizmirsīsim, ka šī grēka pamatā bija lepnība, kas ir visu grēku un netikumu māte un sakne.

        Pirmā cilvēka vēlme būt Dieva vietā nav mazinājusies arī mūsu modernisma laikmetā, kad cilvēks labprāt grib saraut visas attiecības un saistības ar savu Radītāju un ieņemt vietu Dieva tronī. Mīlestības harmonija tika izjaukta caur mūsu pirmvecākiem, bet Jēzus Kristus to restaurēja caur savas bezgalīgās Mīlestības Upuri, ko Viņš salika uz krusta Lielajā Piektdienā par visiem grēciniekiem visās paaudzēs. Te parādās Debesu Tēva neizmērojamā Žēlsirdība pret cilvēkiem, kuru atpestīšanas labā Viņš nesaudzēja pat savu Viendzimušo Dēlu, kurš pieņēma cilvēcisko dabu un cieta mūsu vietā krusta nāvi, vissmagāko ciešanu sodu tā laika romiešu sodu sistēmā. Būdams nevainīgs, Kristus nomira vainīgās cilvēces vietā, izlīdzinādams Ādama grēku un atgriezdams mums visiem tiesības Dievu atkal saukt par Tēvu. Vēl vairāk – dievišķais Glābējs sagrāva mūžīgās Nāves un elles varu, kas turēja savos grēka valgos visu cilvēci. Caur savu augšāmcelšanos Kristus atgrieza mums mūžīgās dzīves dāvanu, ka bijām zaudējuši. Kaut arī laicīgais sods – cilvēka miesas nāve – palika, tomēr tika nocelts mūžīgais sods – mūžīgā nāve. Kristus mirusī Miesa tika pārveidota Viņa augšāmcelšanās brīdī. Arī mūsu nākamās augšāmcelšanās brīdī Dievs mums dāvās jaunu miesu, kas būs pēc Kristus Augšāmcelšanās godības apstarotās Miesas parauga. Šo lielo noslēpumu cilvēciskais prāts nav spējīgs aptvert, tāpēc tas vienmēr paliks mūsu ticības pamatnoslēpums, ko tikai ticībā spējam pieņemt. Jāpiebilst, ka nedrīkst šo augšāmcelšanās noslēpumu jaukt ar iedomāto reinkarnācijas ideju, jo Dievs mūs katru ir radījis individuāli kā oriģinālo būtni, nevis kserokopiju. Un Jēzus ir izlējis savas Visdārgās Asinis par katru no mums, dāvājot arī personīgo atpestīšanu katram indivīdam, kurš to ir pieņēmis. Ja mēs ticam, ka Dievs mūs ir radījis no nekā, tad ticībā arī pieņemam, ka Viņš spēs Augšāmcelšanās brīdī jeb Pastarā dienā dāvāt jaunu miesu cilvēka dvēselei, kas ir nemirstīga. Svinot Kristus Augšāmcelšanās svētkus, kristieši svin reizē arī savas nākamās augšāmcelšanās svētkus, kurus gaida atnākam laiku beigās. Tas ir viens no šo vislielāko kristiešu ticības svētku – Lieldienu svinību objektiem.

         Bet ikgadēji Lieldienu svētkos ticīgie tiek aicināti ar prieku svinēt Kristus uzvaru pār nāvi un pāreju no Nāves un Dzīvību, kas notiek Pashas svētajā naktī. Baznīca, kas ir Kristus iemīļotā Līgava, Lieldienu naktī cieši vienojas un ir solidāra ar savu debesīgo Līgavaini – Kristu cīņā ar Sātanu un Nāvi un ļoti priecājas par Pestītāja lielo triumfu – Līgavaiņa spīdošo uzvaru pār mūžseno cilvēces un Dieva ienaidnieku – elli, grēku un nāvi. Visiem kristiešiem tie ir liela prieka un sirsnīgas pateicības Jēzum svētki, kuros viņi tiek aicināti neaizmirst Pestītāja milzīgo Mīlestības Upuri, ko Kristus veica cilvēces labā. Tādēļ būtu ļoti skumīgi, ja šie visnozīmīgākie ticības svētki ļoti daudziem kristiešiem aprobežotos tikai ar Lieldienu olu krāsošanu un „olu kaujām”, šūpolēm, ar laicīgām izpriecām pie dabas vai svētku galda, ieviešot pagāniskus un māņticības elementus tajos. Kristus Dzimšanas svētki un Adventa laiks ir jau pilnībā aprīti caur biznesu un peļņas darījumiem. Nedrīkstam upurēt šim dēmonam arī Dieva Dēla Augšāmcelšanās svētkus, tāpēc aicinu visus kristiešus un labas gribas cilvēkus tos svinēt kristīgā veidā kopā ar Baznīcu, piedaloties svinīgajos dievkalpojumos un pieņemot savās no grēkiem attīrītajās dvēselēs Pestītāju. Tad mūsu prieks būs līdzīgs Kristus mācekļu priekam. Tad varēsim arī cerēt saņemt Kunga svētību mūsu ģimenēm, darbiem, tautām, ja palīdzēsim uzturēt Kristus atjaunoto Mīlestības harmoniju pasaulē ar savu cēlo kristieša paraugu.

       Lai Kristus Uzvaras spēks dāvā jo sevišķi stipru izturību un drosmi šajos smagajos vīrusa pandēmijas laikos visiem slimajiem, vecajiem, vientuļajiem un vājajiem tautiešiem nest savu ciešanu un slimību krustu dziļā ticībā, uzticībā un paļāvībā uz Kungu! Lai mīlestība izspiež naidu ievainotajās sirdīs un dod spēkus piedot visiem pāridarītājiem! Bet visiem materiālajās grūtībās nonākušajiem un darbu zaudējušajiem gribu novēlēt nekrist izmisumā un bezcerībā – atdosim Jēzum visas mūsu laicīgās dzīves problēmas un stipri paļausimies lūgšanās uz Viņa atbildi! Dievs Jūs visus mīl – priecāsimies par to kā Viņa patiesie bērni un būsim uzticīgi Debesu Tēva gribas pildītāji virs zemes, tad arī mūsu prieks debesīs būs mūžīgo Lieldienu prieks!!! Lai Augšāmcelšanās Gaisma apstaro visu drūmo siržu tumsības un ļauj dvēselei priecāties Kristus mācekļu priekā par Pestītāja dāvāto mūžīgās dzīves dāvanu! Izturību visos dzīves pārbaudījumos un paļāvību uz Kungu visās grūtībās, vairojot savu ticību Lieldienu brīnumam! Saglabāsim savu kristīgo un latvisko identitāti, nezaudējot ticību arī savas tautas gaišākai nākotnei, kaut arī tik daudz tumšu mākoņu ir pie mūsu mīļās Dzimtenes debesīm patreiz. Tomēr vienreiz arī tur atspīdēs tautas augšāmcelšanās gaismas stars.

        Lai Kristus Pasha ienes mūsu sirdīs arī lielu cerību, ka Dievs savā bezgalīgajā žēlsirdībā atsūtīs mums godprātīgus un pareizus būvniekus un sponsorus, kuri spētu pabeigt mūsu daļēji atjaunotā dievnama jumta un sienu restaurācijas darbus, lai tie ātrāk tiktu pabeigti!!! Lūgsimies no sirds un atbalstīsim šo cēlo mērķi arī ar saviem ziedojumiem! Turaties un esiet uzticīgi Kristum, Viņa Baznīcai un savai draudzei! Esiet tās īstie patrioti! Neļaujiet sātanam sagraut mūsu draudzes garīgos pamatus, kurus vajag vispirms atjaunot un nostiprināt caur dedzīgu lūgšanu un upurgatavu darbu saliedētā garā un vienprātībā! Lai augšāmcēlies Kristus Jūs sargā un svētī! Vēlreiz visiem priecīgus un mierpilnus Kristus Augšāmcelšanās svētkus, ko lai pavada šis Lieldienu laika kristiešu sveiciens:

Kristus ir augšāmcēlies! – Patiesi ir augšāmcēlies!

Patiesā cieņā un lūgšanu piemiņā:

priesteris Andris Solims

Uzmanību!!!

Mani mīļie draudzes locekļi!

Ar skumjām un satrauktām sirdīm mēs visi sekojam otrajiem Noasa vispasaules grēku plūdiem, kuri sasniedza arī mūsu Dzimteni. Šo cilvēces grēku plūdu dēļ cieš arī Kristus Baznīca, kuras ticīgajiem šajos koronavīrusa pandēmijas apstākļos ir jāatsakās no piedalīšanās dievkalpojumos klātienē savos draudžu dievnamos, piedaloties tajos virtuāli caur masmediju pakalpojumiem.

Daudzās Eiropas valstīs bīskapi ir aizlieguši visus publiskos dievkalpojumus un reliģiskos pasākumus. Arī Latvijas valdība 14. marta vēlā vakarā ir izdevusi aizliegumu piedalīties publiskajos dievkalpojumos visos Latvijas dievnamos. Tomēr saskaņā ar mūsu arhibīskapa saskaņoto ar valdības pārstāvjiem rīkojumu 15. marta svētdienas dievkalpojumi vēl drīkst būt svinēti ar tiem ticīgajiem, kuri būs atnākuši uz dievnamiem, jo nav bijis iespējams šo aizliegumu darīt zināmu visiem ticīgajiem tik īsā un vēlā nakts laikā.

Tāpēc 15. martā sv. Mise TIKS SVINĒTA pl. 11:00 Lielvārdes Romas katoļu baznīcā! Tomēr neviens nav piespiests tajā piedalīties, sevišķi tas attiecas uz veciem, saslimušiem cilvēkiem un bērniem.

Bet ar 16. martu tiek atcelti visi dievkalpojumi arī mūsu draudzē gan darbdienās, gan svētdienās un svētku dienās. Savukārt sv. Mises tiks svinētas privāti visos jūsu pieteiktajos nodomos nozīmētajos datumos, taču bez jūsu klātbūtnes vai nepārsniedzot 25 cilvēku skaitu no tiem, kuri gadījumā būtu iedrošinājušies atnākt palūgties, stingri ievērojot distancēšanos 2m rādiusā. Tie, kuriem būtu vajadzīga grēksūdze, to varēs izdarīt, iepriekš sazvanoties ar prāvestu (mob. 29855768).

Lūdzieties savās mājvietās ierastajos dievkalpojumu laikos, un tie, kuriem tas ir iespējams, piedalaties dievkalpojumos caur Radio Maria (FM 97,3 vai  http://195.122.25.178:8000/listen.asx ) un Latgales Radio ( //www.radiolg.lv:8000/128_mp3.m3u).

Paļausimies stipri uz Dieva Žēlsirdību un lūgsim Kungam piedošanu par mūsu un visas pasaules bezdievības un garīgās vienaldzības grēkiem, lai Radītājs apžēlotos par savu radību un neiznīcinātu to caur mums pašiem! Būsim stipri savā ticībā un stiprināsim savus tuviniekus, nekritīsim garā un pazemīgi pieņemsim Dieva gribu, izpildot arī mūsu priekšniecības izdotos priekšrakstus! Lūgsimies par visiem vīrusa slimniekiem un upuriem, par medicīnas personālu un zinātniekiem, lai ātrāk tiktu atrasts antivīruss. Bet galvenais antivīruss pret šo pandēmiju ir cilvēces nopietna atgriešanās no saviem grēkiem un godprātīga Dieva likumu ievērošana. Kamēr cilvēce neatgriezīsies uz pareizā pestīšanas ceļa, šādi un vēl lielāki grēku plūdi turpinās iznīcināt pasauli. Uzticēsim savas ģimenes, sevi pašus, mūsu tautu un visu pasauli Dieva Mīlestībai un Apredzībai, lai pār mums valdītu Kristus Karalis! Turieties un nepadodaties panikai un izmisumam!!!

Lielvārdes Romas katoļu draudzes prāvests Andris Solims

Lūgums palīdzēt atjaunot sagrauto Lielvārdes katoļticīgo dievnamu!

Dārgie draugi!

9.11.2019. apritēja divi gadi, kopš Lielvārdes katoļticīgo draudzei vairs nav sava dievnama, kas 16.09.2017. nosvinēja savu 25 gadu Sudraba jubileju, lai gan draudze ir dibināta jau 1936. gadā,un līdz pat 1996. gadam Lielvārdes baznīca bija vienīgais katoļticīgo dievnams visā lielajā Ogres rajonā. Jaunais dievnams ir iesvētīts tikai 1992. gadā un ir uzcelts vecā dievnama vietā pie katoļu kapiem Meža ielā 18. Tas atrodas uz uzkalna, kurā no trijām pusēm tika veikts uzbērums. Diemžēl dievnama būves darbi tika veikti ļoti pavirši, bez pienācīgā būvuzrauga un neievērojot vajadzīgās tehnoloģijas normas. Pamati ir ielikti uz neblietētās uzbēruma zemes, pat bez šķembām apakšā, bez armatūras, kas tos sasaistītu kopā, bez pamatu paplašinājuma pēdas. Ātros tempos uz jaunajiem pamatiem no ķieģeļiem tika uzcelta baznīca ar torni, kas deva zināmu slodzi uz pamatiem un uzbērumu. Laika gaitā pamati ir sākuši manāmi sēsties uz leju, radot neskaitāmas lielas plaisas dievnama iekšpuses sienās un dažas lielas caurejošas plaisas arī ārsienās.

2015. gadā SIA „Būvkonsultants” veica ēkas detalizētu apsekošanu un izdeva „Būves tehniskās apsekošanas atzinumu”, saskaņā ar kuru 2016. gadā tika izstrādāts dievnama pamatu pastiprināšanas darbu būvprojekts un oktobrī uzsākti neatliekami ēkas pamatu un sienu nostiprinājuma darbi. Ar zināmiem pārtraukumiem finansiālo grūtību un dokumentācijas nesakārtotības no būvnieku puses dēļ līdz 2017. gada pavasarim draudze paspēja veikt 84 mikropāļu ieurbšanas pamatos un blakus tiem darbus un veica pusi no ēkas pamatu nostiprināšanas darbiem.

8.11.2017. būvfirma "KMT Projekts" atsāka atļautos būvdarbus būvobjektā, pielaižot rupjus pārkāpumus un atkāpšanos no būvprojekta prasībām, kā rezultātā 9.11.2017. iebruka un saplaisāja dievnama kreisās puses pamati, kā arī saplaisāja un nobīdījās 2 ārsienas zem atraktajiem visā garumā pamatiem, zem kuriem tika izņemta grunts. 13.11.2017. Valsts būvniecības kontroles birojs veica ēkas apsekošanu un aizliedza tās ekspluatāciju, ierosinādams kriminālprocesu Valsts kriminālpolicijā, kas kopš 02.01.2018. vēl arvien turpinās. Ar 08.11.2018. “Lēmumu” Valsts kriminālpolicija ir atzinusi Lielvārdes Romas katoļu draudzi par cietušo, kurai ir nodarīts mantisks kaitējums. Būvfirmas "KMT Projekts" vadība ar nekrietniem meliem ir atrakstījusies, pilnībā noliedzot savu līdzdalību un atbildību par viņu rīcības izraisīto dievnama avāriju. Šīs būvfirmas apdrošināšanas kompānija arī definitīvi atteicās izmaksāt draudzei kompensāciju par radītajiem materiālajiem zaudējumiem, kas ir milzīgi. Kopīgā zaudējumu novēršanas darbu tāme ir 133 000 Eiro apmērā. Tādu līdzekļu tik maziņai draudzei nav un nekad nebūs. 2018. gada oktobrī tika izstrādāts jauns dievnama konservācijas un pārbūves projekts, kas ar paredzēto ekspertīzi draudzei izmaksāja ap 14000 Eiro. Apmaksājot tik dārgu projektu, draudzei nepalika pietiekošu līdzekļu dievnama glābšanas darbu uzsākšanai, lai varētu demontēt gan saplaisātos pamatus, gan abas sienas, un visu pārbūvēt no jauna. 

Līdz ar to dievnams atradās avārijas stāvoklī un tika aizslēgts uz ilgu laiku, kamēr tiks atjaunoti sagrautie pamati un sienas. Tas ir ļoti degradējis draudzes dzīvi un krasi samazinājis draudzes locekļu skaitu. Mēs bijām spiesti lūgties draudzes mājas jumta stāvā ierīkotajā kapelā, kur vasaras karstumā ir jāsēž caurvējā dievkalpojumu laikā. Bet lielākajos svētkos mēs devāmies uz luterāņu dievnamu, jo visiem nepietika vietas mūsu pagaidu “mājas baznīciņā”. Diemžēl mūsu sagrautais dievnams nav ne valsts, ne vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis. Tādēļ mēs nevaram un nedrīkstam saņemt nekādu palīdzību no pašvaldības un valsts institūcijām, pie kurām esam vairākkārt griezušies un saņēmuši atteikumu. Savukārt mūsu diecēzes Kūrija nespēj mums palīdzēt finansiāli, un cerības saņemt ārzemju Baznīcas līdzekļus ir minimālas. 2017. gada 3. novembrī pēc 2 gadu ilgas gaidīšanas uz finansējuma lūgumu atsaucās Vācijas karitatīvā organizācija "Bonifatiuswerk", kas piešķīra 40 000 Euro dievnama remontdarbiem. Taču visa glābšanas darbu summa vairākkārt pārsniedza šo dotācijas summu, kas nav pietiekoša, lai pabeigtu visus dievnama atjaunošanas darbus.

Ar Dieva palīgu 2019. gada 17. jūnijā tika uzsākti glābšanas darbi, triju mēnešu laikā nojaucot sabrukušās divas sienas un pamatus un uzbūvējot jaunas sienas uz jauniem pamatiem. Tika uzbetonēta arī apmale virs jaunajiem pamatiem apkārt visai baznīcai, uzliktas jaunas notekas ēkas kreisajā pusē un pielikta klāt jauna noteka arī labajā pusē, tika pārmūrēta dziļurbuma aka,  nostiprināti torņa pamati un izbūvētas jaunas ieejas kāpnes, tika daļēji restaurētas ārējās un iekšējās sienas, atjaunota apkure. Ir izdarīts ļoti daudz un paveikts neiespējamais - avārijas stāvoklis ir novērsts, un dievnams tiek tīrīts un gatavots uz Kristus Dzimšanas svētkiem, lai beidzot tos mēs varētu šogad nosvinēt jau savā pusatjaunotajā baznīcā.

Taču darāmā vēl ir ļoti daudz, lai pabeigtu visus nepieciešamos darbus: ir jāiebūvē jauns invalīdu pacēlājs pie ieejas kāpnēm, steidzami ir jālabo un jākrāso jumts, kas tek daudzās vietās, ir jāsalabo palikušas dievnama iekšpuses sienas un jākrāso visa baznīca, ir jāuzliek jaunas grīdas flīzes visā dievnamā veco un saplēsto flīžu vietā. Tas prasīs atkal ļoti lielus izdevumus, bet draudzes finanses ir pilnībā izsmeltas.

       Mēs pazemīgi lūdzam ikvienu labas gribas cilvēku, kuram nav vienaldzīgs Lielvārdes Romas katoļu draudzes liktenis, palīdzēt materiāli atbalstīt ar savu ziedojumu pusatjaunotā dievnama glābšanas un atjaunošanas darbus, lai šī senā draudze varētu arī turpmāk pastāvēt un slavēt Dievu šajā vietā, pulcinot ticīgos uz lūgšanām savā dievnamā.

      Draudze no sirds pateicas un lūdzas par visiem tās labdariem un ziedotājiem un būs pateicīga par katru, kaut nelielu ziedojumu, ko var nodot personīgi prāvestam Andrim Solimam (mob. 29855768) vai ieskaitīt draudzes kontā:

Lielvārdes Romas katoļu draudze

Meža iela 18, Lielvārde, LV-5070

Reģ. Nr. 90001080360

SEB Banka

Konta nr.: LV05UNLA0050005798451

 

     Lai Dievs bagātīgi Jūs atalgo par labo sirdi un Jūs svētī!

 

Lielvārdes Romas katoļu draudzes prāvests:

Andris Solims

 

Aicinām jaunus, muzikālus dziedātājus, sevišķi puišus, vīrus, nākt dziedāt draudzes korī!!!

Zēni un jaunekļi tiek mīļi aicināti kalpot pie altāra kā ministranti mūsu baznīcā!!!