04 - 06 - 2023
RADIO MARIJA LATVIJA

 Klausies radio datorā -
spied pogu zemāk redzamajā atskaņotājā!

Multimēdijas
Youtube

Kristus ir augšāmcēlies un uzkāpis debesīs, un atsūtījis Svēto Garu!

Dārgie draugi!

Svētā Gara nosūtīšanas svētkos Kristus dibinātā Baznīca svin savu Dzimšanas dienu, kurā mīļi sveicu visus labas gribas kristiešus un mūsu tautiešus Latvijā, Īrijā, Anglijā, Kanādā, Amerikā, Itālijā un citās pasaules malās. Lai Sv. Gars piepilda Jūsu sirdis ar savu gaismu un mīlestību, kas spēj piedot pārestības vienam pret otru! Lai ielej Jūsu prātos gaišas un priecīgas domas, kas veicinātu labu gribu dzīvot godīgu, Dievabērnu cienīgu dzīvi, ievērojot Dieva un Baznīcas baušļus, praktizējot svēto sakramentu dzīvi un mīlot Kungu un savus tuvākos! Neaimirsīsim, ka vistuvākais, kas mums ir, tā ir mūsu dvēselīte, kas ir daliņa no paša Radītāja. Tāpēc šajos svētkos uzdāviniet tai prieku, attīrot to no grēkiem, jo tikai tad var sajust dvēseles patieso prieku, kad tā ir brīva no grēka valgiem un ir stiprināta ar Kristus Miesu un Asinīm – patieso dvēseles barību, kas tai nodrošina mūžīgo dzīvi. 

    Bet mūsu miesa ir mājoklis Svētajam Garam, ko esam saņēmuši Kristības un Iestiprināšanas sakramentos. Saudzēsim arī šo mājokli no sagraušanas caur alkoholu, smēķēšanu, narkotikām un izvirtīgu dzīves veidu! Uzturēsim līdzsvaru dvēselē un miesā, tad Svētā Gara prieks pārņems visu cilvēku un mēs mantosim brīnišķīgus augļus savā dzīvē! Biežāk ieklausīsimies Svētā Gara balsī, kas mūs uzrunā caur mūsu sirdsapziņu, un sekosim dievišķām iedvesmām darīt labos darbus ikdienā, lai no mums attālinātos pasaules ļaunums un kārdinājumi tiekties tikai pēc materiāliem labumiem, aizmirsot un ignorējot dvēseles vajadzības.

   Svētais Gars vada Kristus dibināto Baznīcu arī šodien, tāpēc uzticēsimies šai pestīšanas institūcijai, neskatoties uz kļūdām un grēkiem, kādi nereti tiek pielaisti, jo neviens no mums nav svēts virs zemes un šī Baznīca sastāv no mums pašiem, kas esam grēcinieki. Tikai ar savu pozitīvo vārdu, darbu un piemēru mēs stiprināsim šo Baznīcu. Pretējā gadījumā mēs to grausim, ja ignorēsim tās mācību un likumus. Tie, kas atmet Kristus Baznīcu, atmet pašu Kristu, kas kā Līgavainis ir atdevis savu dzīvību par savu Līgavu – Baznīcu, ko ir ieņēmis uz krusta Lielajā Piektdienā un dzemdinājis Vasarsvētkos caur Svēto Garu, kas nonāca pār apustuļiem un Jaunavu Mariju, Baznīcas Māti. Klausīsim pāvesta aicinājumam pieņemt Baznīcu ar visiem tās trūkumiem un nepilnībām. Tā mēs stiprināsim to un palīdzēsim Kristum triumfēt cīņā ar elles spēkiem.

  Svētais Gars arī tevi aicina kļūt par Jēzus līdzstrādnieku dvēseļu pestīšanas darbā. Nebaidies kļūt par vienu no tiem, aktīvi iekļaujoties savas draudzes dzīvē dažādos kalpojumos, kas tev ir vairāk piemēroti, un tev nebūs garlaicīgi Baznīcā. Kļūsti par apustuli – Kristus sūtīto misionāru savā ģimenē, darbā, sabiedrībā, ar savu pozitīvo ticības piemēru evaņģelizējot cilvēkus, kas tev ir blakus. Nebaidies atvērt savu sirdi Svētajam Garam, un tu sajutīsi patiesu piederību pie Vissvētākās Trīsvienības ģimenes, kuras loceklis esi kļuvis Kristības brīdī. Lai Dievs mūs visus sargā un svētī, dāvājot mieru, saderību un mīlestību ikdienā turpināt savu dzīves krusta ceļu kopā ar Jēzu un Baznīcu, tad mēs spēsim pārveidot pasauli, un Dieva Gars atjaunos caur mums zemes vaigu!

  Priecīgus Svētā Gara nosūtīšanas svētkus!      

  Kristus ir augšāmcēlies un uzkāpis debesīs, un atsūtījis Svēto Garu!

pr. Andris Solims

Maija mēneša dievkalpojumu kārtība
Lielvārdes Romas katoļu draudzē 2023. gadā

Svētdienās:

10:00 – Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana un adorācija;

10:20 – Rožukroņa lūgšanas;

11:00 – Sv. Mise un Maija mēneša dievkalpojums.

Darbdienās:

Uzmanību! Ar 1.05. pārejam uz vasaras laiku!

Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās un sestdienās:

sv. Mise pl. 19:00 un Maija mēneša dievkalpojums.

4.05. — mēneša pirmajā ceturtdienā pirms sv. Mises pl. 18:00 būs Svētā Stunda. Pēc Mises pl. 19:00 sekos Maija mēneša dievkalpojums.

5.05. — mēneša pirmajā piektdienā pirms sv. Mises pl. 18:00 būs Jēzus Sirds dievkalpojums. Pēc sv. Mises pl. 19:00 sekos Maija mēneša dievkalpojums.

7.05. — Lieldienu 5. un mēneša 1. svētdienā:

Maija mēneša dievkalpojums būs pirms Mises 10:40.

Pēc Mises sekos Jēzus Sirds dievkalpojums.

18.05. — Kunga Debeskāpšanas svētkos:

Pirms sv. Mises pl. 18:30 būs Maija mēneša dievkalpojums.

pl. 19:00 — svinīgā svētku Mise ar Debeskāpšanasprocesiju.

21.05. — Sv. Ritas no Kašas svētkos: atlaidu diena Lielvārdē

Pirms sv. Mises pl. 10:40 būs Maija mēneša dievkalpojums.

11:00 — svinīgā svētku Mise, Vesperes, Euharistiskā procesija

un pateicības himna “Te Deum.

Sv. Mise ar aizlūgumiem par visām mūsu problēmām.

28.05. — Vasarsvētkos jeb Svētā Gara nosūtīšanas svētkos:

svinīgā svētku sv. Mise pl. 11:00 un Maija mēneša dievkalpojums.

Noslēdzas Lieldienu laiks!

29.05. — Vissvētākās Jaunavas Marijas, Baznīcas Mātes svētkos:

sv. Mise pl. 19:00 un Maija mēneša dievkalpojums.

Uzmanību!!!

 

          Tagad ir iespēja sekot mūsu draudzes dievkalpojumu tiešraidēm Facebook vietnē. Sekojiet ierakstiem tur izvietotajā mūsu draudzes mājaslapā "Lielvārdes sv. Krusta Paaugstināšanas Romas katoļu baznīca". Ir izveidota arī mūsu draudzes lūgšanu atbalsta grupa "Lielvārdes draugi", kurā var pierakstīties tie, kuriem interesē saņemt kādus paziņojumus par mūsu draudzes dievkalpojumu tiešraižu laikiem un datumiem.

          Aicinu visus izmantot šo vienreizējo iespēju turpināt lūgties ar mums attālināti un paziņot par to arī citiem draudzes locekļiem vai draugiem. Jūsu mīļotais dievnams ļoti skumst pēc saviem dievlūdzējiem un gaida jūs visus ātrāk atpakaļ, tiklīdz pāries jūsu pārbaudījumu un ciešanu laiks, kas neļauj jums piedalīties mūsu dievkalpojumos klātienē. Lūgsimies vienoti kopā ar Radio Maria vai Latgales radio un Facebook starpniecību! Izmantosim šo tehnikas sasniegumu dāvanu kristiešiem, lai šie virtuālie dievkalpojumi ienāktu jūsu mājokļos, kuri tādā veidā atkal kļūtu par "mājas baznīcu", kā tas bija pirmajos kristietības gadsimtos.

           Novēlu jums visiem, mani mīļie, pārvarēt visas bailes no vīrusa briesmām un "nevarēšanas un aizņemtības" aizbildinājumiem, lai jūs nāktu uz savu draudzes dievnamu lūgties kā priecīgi Dieva bērni. Dievs jūs mīl!!! Turaties un sirsnīgi lūdzaties - lūgšana ir stiprs antivīruss pret ikvienu grēka vīrusu, arī pret šo koronavīrusu!

Jūsu draudzes gans pr. Andris Solims

 

 

Aicinām jaunus, muzikālus dziedātājus, sevišķi puišus, vīrus, nākt dziedāt draudzes korī!!!

Zēni un jaunekļi tiek mīļi aicināti kalpot pie altāra kā ministranti mūsu baznīcā!!!

 08.12.2015. Latvijā tika palaista ēterā jauna katoļu radiostacija Radio Maria Latvija, kas translē dažādus raidījumus (lūgšanas, dziesmas, Sv. Misi, specifiskus raidījumus utt.) 24 stundas diennaktī:

FM frekvencēs: Rīgas rajonā - 97,3

Liepājas rajonā - 97,1

Krāslavas rajonā - 97

internetā:
 www.rml.lv

Nospied: Listen

Ienāc paklausīties!!!