18 - 12 - 2018
RADIO MARIJA LATVIJA

 Klausies radio datorā -
spied pogu zemāk redzamajā atskaņotājā!

Multimēdijas

Adventa simbolika

advent

        Advents - šis Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir klāt! Kādam tas paies sarūpējot dāvanas, rakstot apsveikuma kartītes, veidojot, tā saukto un tautā iecienīto „Betlēmes stallīti", bez kura tādi īsti Ziemassvētki nav iedomājami. Kristiešiem tas ir prieka un klusuma laiks, kurā ikviens pārdomā lielo Iemiesošanās noslēpumu. Vārds Advents ņemts no latīņu valodas un tulkojumā nozīmē „atnākšana" vai „nākšana", Mūsu Kunga atnākšana.
        Adventa vainags, ko mēs daudzviet redzēsim un iegādāsimies, nav tikai skaista lieta, kas greznos mūsu mājas un priecēs bērnus. Vainagam ir ļoti dziļa, reliģiska un simboliska nozīme. Tā, faktiski, ir himna dzīvības noslēpumam, himna Kristum. Kristus ir patiesā Gaisma, kurš ir nācis, lai uzvarētu tumsu un nāvi.
        Aplis, ko veido Adventa vainags, kopš senseniem laikiem simbolizē mūžību un vienotību. Vainagam ir gredzena forma un nozīme: tā ir uzticības zīme Dievam un Viņa apsolījumiem. Vēl vairāk, tam tāpat kā Kristum ir divi tituli: karaliskais un uzvarētāja tituls. Jau senajā Romā izmantoja lauru vainagus, kronējot uzvarētājus sporta spēlēs.
        Adventa vainags mums pasludina, ka Bērns, ko visas tautas gaida, ir karalis, kurš uzveic tumsu ar savu gaismu. Priežu vai egļu zari, ko izmanto pinot vainagus, vienmēr ir zaļi, kas simbolizē cerību un mūžīgo dzīvību.
Vainagam nevajadzētu būt no keramikas vai kādiem citiem materiāliem. Šie zaļie zari kristiešiem atsauc atmiņā Jēzus ieiešanu Jeruzalemē, kad viņu uzņēma kā pravieti un karali.
        Adventa vainaga dekorēšanai var izmantot sarkanas vai violetas lentas. Sarkanā krāsa simbolizē Jēzus mīlestību uz cilvēkiem, violetā - grēku nožēlu un atgriešanos līdz Kristus otrreizējai atnākšanai.
        Ik svētdienu, sākot ar 2. decembri, baznīcās Adventa vainagā tiks aizdedzinātas sveces atbilstoši Adventa nedēļu skaitam. Arī ikviena ģimene savās mājās katru dienu Adventa vainagā var iedegt sveci un to parasti lūdz izdarīt kādam bērnam, vismazākajam ģimenes loceklim. Adventa sveci var aizdedzināt pie kopīgām lūgšanām, pie pusdienu vai vakariņu galda.
        Četrām svecēm Adventa vainagā ir sava nozīme: pirmā tiek saukta par pravieša sveci (cerība, kas ir Kristus), otrā ir Betlēmes svece (universālais aicinājums uz Pestīšanu), trešā - ganiņu svece (prieks) un ceturtā - eņģeļu svece ( mīlestība).
        Baznīcās Adventa laikā dominē violetā un purpura krāsa. Trešajā Adventa svētdienā, kas tiek saukta par priecīgo, dominēs rozā krāsa. Katrai Adventa svētdienai ir sava pamattēma, kuru kristieši pārdomā, tādejādi, svētdarot savu laiku līdz Ziemassvētku svinēšanai. Arī dievkalpojumos ir pamanāmas izmaiņas: netiek dziedāts Gloria dziedājums, kurš no jauna atskanēs tikai Ziemassvētku viģīlijā.

Informāciju sagatavoja Latvijas Romas katoļu Baznīcas Informācijas centrs

Kristus Dzimšanas svētku dievkalpojumu kārtība
Lielvārdes Romas katoļu draudzē 2018. gadā

24. decembrī - Kristus Dzimšanas svētku vigīlijā:

20:30 – Vigīlijas svētā Mise ar bērnu procesiju uz Betlēmes stallīti.

Dievkalpojums notiks luterāņu baznīcā Lāčplēsī!

25. decembrī - Kristus Dzimšanas svētkos:

0:00 – Pusnakts jeb Ganiņu svinīgā svētā Mise:

Meža ielā 18, draudzes mājas sv. Krusta kapelā 2. stāvā.

10:00 - Kristus Dzimšanas svētku Laudes (Rīta slavas dziesmas).
11:00 – Dienas svētā Mise: Meža ielā 18, draudzes mājas sv. Krusta kapelā 2. stāvā.

26. decembrī – Otrajos Kristus Dzimšanas svētkos

svētā Mise: 15:00 – Madlienas pansionātā.

30. decembrī – Svētās Ģimenes svētkos:

11:00 – Lielvārdē: Pateicības sv. Mise, kuras laikā laulātie pāri atjaunos Laulības solījumus.

31. decembrī – Vecgada dienā:

15:00 – Pateicības sv. Mise un Himna „Tevi, Dievs, mēs slavējam” (Te Deum laudamus). Pusnaktī (0:00) - Jaunā gada iezvanīšana un Rožukronis.

1. janvārī – Vissvētākās Jaunavas Marijas Dieva Mātes svētkos:

12:00 – Lielvārdē: Svinīgā sv. Mise.

6. janvārī – Triju Ķēniņu svētkos jeb Zvaigznes dienā:

11:00 - sv. Mise. Tiks pasvētīts krīts, vīraks, ūdens un dārglietas.

13. janvārī – Kristus Kristības svētkos:

11:00 – sv. Mise. Noslēdzas Kristus Dzimšanas laiks.

Uzmanību!!!

       Sakarā ar neiespēju izmantot dievnamu dievkalpojumiem dotajā brīdī, sv. Mises darbdienās un svētdienās tiek svinētas blakus esošajā draudzes mājā 2. stāvā sv. Krusta kapelā ierastajos laikos.

        Atvainojamies par sagādātajām neērtībām un paldies par Jūsu izpratni un lūgšanu atbalstu!

Lūgums palīdzēt atjaunot sagrauto Lielvārdes katoļticīgo dievnamu!

Dārgie draugi!

9.11.2018. apritēja gads, kopš Lielvārdes katoļticīgo draudzei vairs nav sava dievnama, kas 16.09.2017. nosvinēja savu 25 gadu Sudraba jubileju, lai gan draudze ir dibināta jau 1936. gadā,un līdz pat 1996. gadam Lielvārdes baznīca bija vienīgais katoļticīgo dievnams visā lielajā Ogres rajonā. Jaunais dievnams ir iesvētīts tikai 1992. gadā un ir uzcelts vecā dievnama vietā pie katoļu kapiem Meža ielā 18. Tas atrodas uz uzkalna, kurā no trijām pusēm tika veikts uzbērums. Diemžēl dievnama būves darbi tika veikti ļoti pavirši, bez pienācīgā būvuzrauga un neievērojot vajadzīgās tehnoloģijas normas. Pamati ir ielikti uz neblietētās uzbēruma zemes, pat bez šķembām apakšā, bez armatūras, kas tos sasaistītu kopā, bez pamatu paplašinājuma pēdas. Ātros tempos uz jaunajiem pamatiem no ķieģeļiem tika uzcelta baznīca ar torni, kas deva zināmu slodzi uz pamatiem un uzbērumu. Laika gaitā pamati ir sākuši manāmi sēsties uz leju, radot neskaitāmas lielas plaisas dievnama iekšpuses sienās un dažas lielas caurejošas plaisas arī ārsienās.

2015. gadā SIA „Būvkonsultants” veica ēkas detalizētu apsekošanu un izdeva „Būves tehniskās apsekošanas atzinumu”, saskaņā ar kuru 2016. gadā tika izstrādāts dievnama pamatu pastiprināšanas darbu būvprojekts un oktobrī uzsākti neatliekami ēkas pamatu un sienu nostiprinājuma darbi. Ar zināmiem pārtraukumiem finansiālo grūtību un dokumentācijas nesakārtotības no būvnieku puses dēļ līdz 2017. gada pavasarim draudze paspēja veikt 84 mikropāļu ieurbšanas pamatos un blakus tiem darbus un veica pusi no ēkas pamatu nostiprināšanas darbiem.

8.11.2017. būvfirma "KMT Projekts" atsāka atļautos būvdarbus būvobjektā, pielaižot rupjus pārkāpumus un atkāpšanos no būvprojekta prasībām, kā rezultātā 9.11.2017. iebruka un saplaisāja dievnama kreisās puses pamati, kā arī saplaisāja un nobīdījās 2 ārsienas zem atraktajiem visā garumā pamatiem, zem kuriem tika izņemta grunts. 13.11.2017. Valsts būvniecības kontroles birojs veica ēkas apsekošanu un aizliedza tās ekspluatāciju, ierosinādams kriminālprocesu Valsts kriminālpolicijā, kas kopš 02.01.2018. vēl arvien turpinās. Ar 08.11.2018. “Lēmumu” Valsts kriminālpolicija ir atzinusi Lielvārdes Romas katoļu draudzi par cietušo, kurai ir nodarīts mantisks kaitējums. Būvfirmas "KMT Projekts" vadība ar nekrietniem meliem ir atrakstījusies, pilnībā noliedzot savu līdzdalību un atbildību par viņu rīcības izraisīto dievnama avāriju. Šīs būvfirmas apdrošināšanas kompānija arī definitīvi atteicās izmaksāt draudzei kompensāciju par radītajiem materiālajiem zaudējumiem, kas ir milzīgi. Kopīgā zaudējumu novēršanas darbu tāme ir 133 000 Eiro apmērā. Tādu līdzekļu tik maziņai draudzei nav un nekad nebūs. Šobrīd ir izstrādāts jauns dievnama konservācijas un pārbūves projekts, kas ar paredzēto ekspertīzi draudzei izmaksās vairāk nekā 14000 Eiro. Apmaksājot tik dārgu projektu, draudzei vairs nepaliek līdzekļu dievnama glābšanas darbu uzsākšanai, lai varētu demontēt gan saplaisātos pamatus, gan abas sienas, un visu pārbūvēt no jauna. 

Līdz ar to dievnams tagad atrodas avārijas stāvoklī un ir aizslēgts uz ilgu laiku, kamēr tiks atjaunoti sagrautie pamati un sienas. Tas ir ļoti degradējis draudzes dzīvi un krasi samazinājis draudzes locekļu skaitu. Mēs esam spiesti lūgties draudzes mājas jumta stāvā ierīkotajā kapelā, kur vasaras karstumā ir jāsēž caurvējā dievkalpojumu laikā. Bet lielākajos svētkos mēs dodamies uz luterāņu dievnamu, jo visiem nepietiek vietas mūsu pagaidu “mājas baznīciņā”. Diemžēl mūsu sagrautais dievnams nav ne valsts, ne vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis. Tādēļ mēs nevaram un nedrīkstam saņemt nekādu palīdzību no pašvaldības un valsts institūcijām, pie kurām esam vairākkārt griezušies un saņēmuši atteikumu. Savukārt mūsu diecēzes Kūrija nespēj mums palīdzēt finansiāli, un cerības saņemt ārzemju Baznīcas līdzekļus ir minimālas.

       Mēs pazemīgi lūdzam ikvienu labas gribas cilvēku, kuram nav vienaldzīgs Lielvārdes Romas katoļu draudzes liktenis, palīdzēt materiāli atbalstīt ar savu ziedojumu sagrautā dievnama glābšanas un atjaunošanas darbus, lai šī senā draudze varētu arī turpmāk pastāvēt un slavēt Dievu šajā vietā, pulcinot ticīgos uz lūgšanām savā dievnamā.

      Draudze lūdzas par visiem tās labdariem un ziedotājiem un būs pateicīga par katru, kaut nelielu ziedojumu, ko var nodot personīgi prāvestam Andrim Solimam (mob. 29855768) vai ieskaitīt draudzes kontā:

Lielvārdes Romas katoļu draudze

Meža iela 18, Lielvārde, LV-5070

Reģ. Nr. 90001080360

SEB Banka

Konta nr.: LV05UNLA0050005798451

     Lai Dievs bagātīgi Jūs atalgo par labo sirdi un Jūs svētī!

Lielvārdes Romas katoļu draudzes prāvests:

Andris Solims

 

Aicinām jaunus, muzikālus dziedātājus, sevišķi puišus, vīrus, nākt dziedāt draudzes korī!!!

Zēni un jaunekļi tiek mīļi aicināti kalpot pie altāra kā ministranti mūsu baznīcā!!!

 08.12.2015. Latvijā tika palaista ēterā jauna katoļu radiostacija Radio Maria Latvija, kas translē dažādus raidījumus (lūgšanas, dziesmas, Sv. Misi, specifiskus raidījumus utt.) 24 stundas diennaktī:

FM frekvencēs: Rīgas rajonā - 97,3

Liepājas rajonā - 97,1

Krāslavas rajonā - 97

internetā:
 www.rml.lv

Nospied: Listen

Ienāc paklausīties!!!