22 - 03 - 2019
RADIO MARIJA LATVIJA

 Klausies radio datorā -
spied pogu zemāk redzamajā atskaņotājā!

Multimēdijas

Uzmanību!!!

       Sakarā ar neiespēju izmantot dievnamu dievkalpojumiem dotajā brīdī, sv. Mises darbdienās un svētdienās tiek svinētas blakus esošajā draudzes mājā 2. stāvā sv. Krusta kapelā ierastajos laikos.

        Atvainojamies par sagādātajām neērtībām un paldies par Jūsu izpratni un lūgšanu atbalstu!

19. martā - Svētā Jāzepa, ģimeņu aizbildņa, obligāti svinamie Baznīcas svētki

18:00 — svinīgā sv. Mise.

        Šajā dienā katoļticīgajiem ir jāpiedalās svētajā Misē savās draudžu baznīcās. Jaunavas Marijas līgavaini un Jēzus audžu tēvu godinām arī kā mirstošo aizbildni, lūdzot no Dieva laimīgu nāves stundu.

Mīļi sveicu visus Jāzepus debesīgā Aizbildņa svētkos!!!

25. martā - Kunga Pasludināšanas obligāti svinamie Baznīcas svētki:

18:00 — svinīgā sv. Mise.

        Šajā dienā katoļticīgajiem ir jāpiedalās svētajā Misē savās draudžu baznīcās. Ar erceņģeļa Gabriēla pasludināto prieka vēsti Jaunavai Marijai sākās Radītāja mūžsenā pestīšanas plāna realizācijas aktīvais posms, kurā Iemiesotais Dieva Vārds kļuva Cilvēks, pieņemot miesu no Jaunavas Marijas un iemantojot cilvēcisko dabu. Šo mūsu pestīšanas noslēpuma sākumu, ko Baznīca svin šajos svētkos, mēs atjaunojam Euharistijā, un katru reizi tas tiek turpināts kristoloģiskajā lūgšanā "Esi sveicināta, Marija", kad ticīgie ikdienā skaita Rožukroni.

Uzmanību!

      Trešdienās pl. 19:30 aicinām draudzes mājā uz katehēzes nodarbības pieaugušajiem, gatavojoties uz Kristībām, Pirmo sv. Komūniju, Iestiprināšanu, Laulībām. Iespējams piedalīties arī brīvklausītājiem!

Pamudiniet visus, kuri vēl nav sakārtojuši savu garīgo dzīvi, piedalīties šajās apmācībās!!!

 

     Vecākiem ir pienākums ne tikai nokristīt savus bērnus, bet arī turpināt tos ievadīt Kristus noslēpumos, kā viņi to sola pie bērna kristībām. Tas notiek pakāpeniski, apgūstot Kristus Baznīcas mācību caur katehisma stundām, mācoties lūgšanas, baušļus un svētos sakramentus. Taču pats svarīgākais ir vecāku personīgais kristīgais piemērs bērnu audzināšanā. Tādēļ vecāki tiek aicināti paši apgūt Ticības mācību un sakārtot savu sakramentālo dzīvi, lai varētu nākt kopā ar bērniem uz svētdienu un svētku dienu dievkalpojumiem draudzes dievnamā. Bērnu ticības nākotne būs atkarīga no ticības un lūgšanu atmosfēras ģimenē. Ja visa ģimene regulāri piedalīsies draudzes dzīvē, tad tajā valdīs ticības un tuvākmīlestības gars un tāda ģimene būs stipra.

        Aicinām nākt jaunas ģimenes draudzē un aktīvi iekļauties tās aktivitātēs, tad arī mūsu draudze būs stipra!!!

05.03. — Aizgavēņa vakarā: Pankūku balle

pēc sv. Mises pl. 18:00. 

Lūgums atnest maziņu “groziņu” ar pašceptām dažāda veida pankūkām. Labākās un oriģinālākās pankūkas saimniece saņems apbalvojumu pankūku konkursā. Varēs redzēt bildes un fragmentus no mūsu kopīgajiem draudzes darbiem.

 

6. marts - Pelnu Trešdiena: Lielā Gavēņa sākums

18:00 — sv. Mise Lielvārdē ar svētīto pelnu kaisīšanu uz galvas ticīgajiem.

       Šajā dienā jāievēro stingrais gavēnis, kad ēst līdz sātam ir atļauts tikai vienreiz dienā, izslēdzot no sava menu gaļas un piena produktus. Pārējām ēdienreizēm ir jābūt ļoti vieglām. Veciem, maziem un slimiem stingrā gavēņa regulas tiek mīkstinātas vai arī atceltas: piena produkti ir atļauti.
Dievkalpojumā tiek svētīti pelni - gandarīšanas redzamā zīme, kas tiek kaisīti ticīgiem uz galvas vai uz pieres, uzsākot 40 dienu gandarītāju askētisko gavēni, kas noslēgsies Lielajā Ceturtdienā. 
      Kristus nāves diena - Lielā Piektdiena - ir otra stingrā gavēņa diena, kad sākas 2 dienu pirmssvētku gavēnis, gatavojoties svinēt Kunga Pashu - Lieldienas.  
       Lielā Gavēņa laikā ticīgie atturas no gaļas ēdieniem visās piektdienās un, kuri vēlas, arī trešdienās. Taču tās nav stingrā gavēņa dienas, kad ir atļautas vairākas ēdienreizes dienā. Bet gavēņa būtība nav tikai gaļas vai saldumu neēšanā. Tā nav tikai iespēja novājēt miesā, bet gan papildināt dvēseles krājumus. Tas ir laiks, kurā ticīgie pievērš lielāku uzmanību savai dvēselei un cenšas to attīrīt, sakārtojot savas attiecības ar Dievu caur lūgšanām, upuriem un labiem darbiem. Gavēņa raksturs pieprasa un māca cilvēkiem atturību un norūda dvēseles spēkus cīņā pret sātana kārdinājumiem dot visus labumus un izpriecas tikai miesai. Būtībā tas ir intensīva kara laiks cilvēkam ar saviem netikumiem un grēkiem, lai tiktu no tiem vaļā. Protams, visa dzīve ir cīņa cilvēkā starp labo un ļauno, bet šajā specifiskajā laikā dvēsele tiek stiprināta ar Kristus ciešanu nopelniem, lai atjaunotu labo gribu turpināt savu dzīves "Krusta ceļu" kopā ar Jēzu. Ikviens kristietis Gavēņa laikā tiek aicināts uzstādīt konkrētu mērķi un to realizēt ikdienā, pārbaudot katru vakaru, cik lielā mērā viņš ir pavirzījies uz priekšu šī mērķa īstenošanā. Ikviens vislabāk zinās, no kāda netikuma vai grēka vispirms viņš gribētu sākt atbrīvoties, piemēram, no smeķēšanas, dzeršanas, narkotikām, azartspēlēm, dusmām, lamāšanās, naida, lāstiem, agresivitātes, pesimisma, krišanas bezcerībā, melošanas, krāpšanas, zagšanas, aprunāšanas, neķītrajām domām un darbiem, nešķīstības, neticības, bezdievības, slinkuma utt. Lielais Gavēnis ir svētīgs dvēseles attīrīšanas un svētdarīšanas laiks, kad ticīgie pavada vairāk laika lūgšanās, regularizējot savu piedalīšanos dievkalpojumos svētdienās un svētku dienās, mazgājot dvēseles apģērbu Gandarīšanas sakramentā jeb Greksūdzē. 
      Tāpēc aicinu visus uztvert Lielā Gavēņa laiku kā Dieva īpašu dāvanu mūsdienu materializētajā pasaulē un tās steigā, lai atrastu labu gribu šo dāvanu svētīgi izmantot un gūt labus pestīšanas augļus. Pildīsim katru dienu savu labo apņemšanos un pacietīgi nesīsim to kā mazo krustiņu 40 dienu garumā, lai Lielajā Piektdienā mēs to varētu nolikt blakus Jēzus lielajam Krustam kā mūsu upuri un līdzdalību Dieva Dēla atpestīšanas Upurī uz Golgātas.

       Aizgavēņa dienā 05. martā ir iespējams rīkot tradicionālu  "Pankūku balli", kurā kristieši var labi papriecāties un panašķoties ar garšīgām pankūkām un citiem gardumiem, lai nākamajā dienā varētu labi ievērot stingro gavēni, kad daudzi kristieši uzturā lietos tikai maizi un ūdeni. "Pankūku ballē" iespējams sarīkot konkursu par labākām un interesantākām pankūkām, gan miltu, gan kartupeļu, gan biezpiena, ievārījuma pildījuma pankūkām un vairākiem citiem veidiem. Itālijā un citās valstīs otrdienu pirms Pelnu Trešdienas dēvē par Trekno otrdienu, ko ievada jau iepriekš vairākas svētdienas rīkotie karnevāli. Labi kristieši prot šādas balles rīkot bez alkohola, jo doma ir kristīgi papriecāties pirms Lielā Gavēņa laika sākuma.

Lūgums palīdzēt atjaunot sagrauto Lielvārdes katoļticīgo dievnamu!

Dārgie draugi!

9.11.2018. apritēja gads, kopš Lielvārdes katoļticīgo draudzei vairs nav sava dievnama, kas 16.09.2017. nosvinēja savu 25 gadu Sudraba jubileju, lai gan draudze ir dibināta jau 1936. gadā,un līdz pat 1996. gadam Lielvārdes baznīca bija vienīgais katoļticīgo dievnams visā lielajā Ogres rajonā. Jaunais dievnams ir iesvētīts tikai 1992. gadā un ir uzcelts vecā dievnama vietā pie katoļu kapiem Meža ielā 18. Tas atrodas uz uzkalna, kurā no trijām pusēm tika veikts uzbērums. Diemžēl dievnama būves darbi tika veikti ļoti pavirši, bez pienācīgā būvuzrauga un neievērojot vajadzīgās tehnoloģijas normas. Pamati ir ielikti uz neblietētās uzbēruma zemes, pat bez šķembām apakšā, bez armatūras, kas tos sasaistītu kopā, bez pamatu paplašinājuma pēdas. Ātros tempos uz jaunajiem pamatiem no ķieģeļiem tika uzcelta baznīca ar torni, kas deva zināmu slodzi uz pamatiem un uzbērumu. Laika gaitā pamati ir sākuši manāmi sēsties uz leju, radot neskaitāmas lielas plaisas dievnama iekšpuses sienās un dažas lielas caurejošas plaisas arī ārsienās.

2015. gadā SIA „Būvkonsultants” veica ēkas detalizētu apsekošanu un izdeva „Būves tehniskās apsekošanas atzinumu”, saskaņā ar kuru 2016. gadā tika izstrādāts dievnama pamatu pastiprināšanas darbu būvprojekts un oktobrī uzsākti neatliekami ēkas pamatu un sienu nostiprinājuma darbi. Ar zināmiem pārtraukumiem finansiālo grūtību un dokumentācijas nesakārtotības no būvnieku puses dēļ līdz 2017. gada pavasarim draudze paspēja veikt 84 mikropāļu ieurbšanas pamatos un blakus tiem darbus un veica pusi no ēkas pamatu nostiprināšanas darbiem.

8.11.2017. būvfirma "KMT Projekts" atsāka atļautos būvdarbus būvobjektā, pielaižot rupjus pārkāpumus un atkāpšanos no būvprojekta prasībām, kā rezultātā 9.11.2017. iebruka un saplaisāja dievnama kreisās puses pamati, kā arī saplaisāja un nobīdījās 2 ārsienas zem atraktajiem visā garumā pamatiem, zem kuriem tika izņemta grunts. 13.11.2017. Valsts būvniecības kontroles birojs veica ēkas apsekošanu un aizliedza tās ekspluatāciju, ierosinādams kriminālprocesu Valsts kriminālpolicijā, kas kopš 02.01.2018. vēl arvien turpinās. Ar 08.11.2018. “Lēmumu” Valsts kriminālpolicija ir atzinusi Lielvārdes Romas katoļu draudzi par cietušo, kurai ir nodarīts mantisks kaitējums. Būvfirmas "KMT Projekts" vadība ar nekrietniem meliem ir atrakstījusies, pilnībā noliedzot savu līdzdalību un atbildību par viņu rīcības izraisīto dievnama avāriju. Šīs būvfirmas apdrošināšanas kompānija arī definitīvi atteicās izmaksāt draudzei kompensāciju par radītajiem materiālajiem zaudējumiem, kas ir milzīgi. Kopīgā zaudējumu novēršanas darbu tāme ir 133 000 Eiro apmērā. Tādu līdzekļu tik maziņai draudzei nav un nekad nebūs. Šobrīd ir izstrādāts jauns dievnama konservācijas un pārbūves projekts, kas ar paredzēto ekspertīzi draudzei izmaksās vairāk nekā 14000 Eiro. Apmaksājot tik dārgu projektu, draudzei vairs nepaliek līdzekļu dievnama glābšanas darbu uzsākšanai, lai varētu demontēt gan saplaisātos pamatus, gan abas sienas, un visu pārbūvēt no jauna. 

Līdz ar to dievnams tagad atrodas avārijas stāvoklī un ir aizslēgts uz ilgu laiku, kamēr tiks atjaunoti sagrautie pamati un sienas. Tas ir ļoti degradējis draudzes dzīvi un krasi samazinājis draudzes locekļu skaitu. Mēs esam spiesti lūgties draudzes mājas jumta stāvā ierīkotajā kapelā, kur vasaras karstumā ir jāsēž caurvējā dievkalpojumu laikā. Bet lielākajos svētkos mēs dodamies uz luterāņu dievnamu, jo visiem nepietiek vietas mūsu pagaidu “mājas baznīciņā”. Diemžēl mūsu sagrautais dievnams nav ne valsts, ne vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis. Tādēļ mēs nevaram un nedrīkstam saņemt nekādu palīdzību no pašvaldības un valsts institūcijām, pie kurām esam vairākkārt griezušies un saņēmuši atteikumu. Savukārt mūsu diecēzes Kūrija nespēj mums palīdzēt finansiāli, un cerības saņemt ārzemju Baznīcas līdzekļus ir minimālas.

       Mēs pazemīgi lūdzam ikvienu labas gribas cilvēku, kuram nav vienaldzīgs Lielvārdes Romas katoļu draudzes liktenis, palīdzēt materiāli atbalstīt ar savu ziedojumu sagrautā dievnama glābšanas un atjaunošanas darbus, lai šī senā draudze varētu arī turpmāk pastāvēt un slavēt Dievu šajā vietā, pulcinot ticīgos uz lūgšanām savā dievnamā.

      Draudze lūdzas par visiem tās labdariem un ziedotājiem un būs pateicīga par katru, kaut nelielu ziedojumu, ko var nodot personīgi prāvestam Andrim Solimam (mob. 29855768) vai ieskaitīt draudzes kontā:

Lielvārdes Romas katoļu draudze

Meža iela 18, Lielvārde, LV-5070

Reģ. Nr. 90001080360

SEB Banka

Konta nr.: LV05UNLA0050005798451

     Lai Dievs bagātīgi Jūs atalgo par labo sirdi un Jūs svētī!

Lielvārdes Romas katoļu draudzes prāvests:

Andris Solims

 

Aicinām jaunus, muzikālus dziedātājus, sevišķi puišus, vīrus, nākt dziedāt draudzes korī!!!

Zēni un jaunekļi tiek mīļi aicināti kalpot pie altāra kā ministranti mūsu baznīcā!!!

 08.12.2015. Latvijā tika palaista ēterā jauna katoļu radiostacija Radio Maria Latvija, kas translē dažādus raidījumus (lūgšanas, dziesmas, Sv. Misi, specifiskus raidījumus utt.) 24 stundas diennaktī:

FM frekvencēs: Rīgas rajonā - 97,3

Liepājas rajonā - 97,1

Krāslavas rajonā - 97

internetā:
 www.rml.lv

Nospied: Listen

Ienāc paklausīties!!!