24 - 07 - 2024
Multimēdijas
Youtube

 

Jūlija mēneša dievkalpojumi Lielvārdes draudzē 2024. gadā

Svētdienās:

10:00 – Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana un   adorācija;

10:20 – Rožukroņa lūgšanas; 11:00 – Sv. Mise.

 

Darbdienās:

Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās un sestdienās: sv. Mise pl. 19:00.

 

4.07. — mēneša pirmā ceturtdiena:  pl. 18:00 - Svētā stunda;

pl. 19:00 — sv. Mise par visiem dzīvajiem draudzes locekļiem.

5.07. mēneša pirmās piektdienas dievkalpojums Jēzus Sirds godam

pēc sv. Mises pl. 19:00. 

7. jūlijā — mēneša pirmā svētdiena: pl. 11:00 — sv. Mise,

dievkalpojums Jēzus Sirds godam un euharistiskā procesija.

25. jūlijā — sv. Apustuļa Jēkaba un sv. Kristofera svētkos:

pl. 19:00 — sv. Mise par visiem ceļiniekiem.

26. jūlijā — sv. Joahima un Annas, Jaunavas Marijas vecāku piemiņas dienā:

pl. 16:30 — sv. Mise. Lielvārdes pilsētas svētku Ekumeniskais dievkalpojums luterāņu baznīcā pl. 18:00. Visi ir mīļi aicināti!

28. jūlijā — pl. 11:00 — sv. Mise par visiem šoferiem, pēc kuras tiks pasvētītas automašīnas, motocikli, velosipēdi un citi transporta līdzekļi un tiks dota svētība šoferiem.

Kapusvētku kārtība:

21. jūlijā — Kapusvētki Madlienas kapos:
pl. 15:00 — sv. Mise kapličā un aizlūgums par mirušajiem.

4.08. — Lielvārdes katoļu kapos:
pl. 11:00 — sv. Mise kapsētā (stipra lietus gadījumā — baznīcā),

pl. 13:00 Vesperes un
Procesija par mirušajiem kapsētā.

18.08. — Jumpravas kapos:
pl. 15:00 — sv. Mise kapličā un aizlūgums par mirušajiem.

Mīļi sveicam Vārda dienā:

visus Pēterus, Pāvilus, Jēkabus, Kristoferus, Marijas Magdalēnas un Annas.

 

Uzmanību!!!

 

          Tagad ir iespēja sekot mūsu draudzes dievkalpojumu tiešraidēm Facebook vietnē. Sekojiet ierakstiem tur izvietotajā mūsu draudzes mājaslapā "Lielvārdes sv. Krusta Paaugstināšanas Romas katoļu baznīca". Ir izveidota arī mūsu draudzes lūgšanu atbalsta grupa "Lielvārdes draugi", kurā var pierakstīties tie, kuriem interesē saņemt kādus paziņojumus par mūsu draudzes dievkalpojumu tiešraižu laikiem un datumiem.

          Aicinu visus izmantot šo vienreizējo iespēju turpināt lūgties ar mums attālināti un paziņot par to arī citiem draudzes locekļiem vai draugiem. Jūsu mīļotais dievnams ļoti skumst pēc saviem dievlūdzējiem un gaida jūs visus ātrāk atpakaļ, tiklīdz pāries jūsu pārbaudījumu un ciešanu laiks, kas neļauj jums piedalīties mūsu dievkalpojumos klātienē. Lūgsimies vienoti kopā ar Radio Maria vai Latgales radio un Facebook starpniecību! Izmantosim šo tehnikas sasniegumu dāvanu kristiešiem, lai šie virtuālie dievkalpojumi ienāktu jūsu mājokļos, kuri tādā veidā atkal kļūtu par "mājas baznīcu", kā tas bija pirmajos kristietības gadsimtos.

           Novēlu jums visiem, mani mīļie, pārvarēt visas bailes no vīrusa briesmām un "nevarēšanas un aizņemtības" aizbildinājumiem, lai jūs nāktu uz savu draudzes dievnamu lūgties kā priecīgi Dieva bērni. Dievs jūs mīl!!! Turaties un sirsnīgi lūdzaties - lūgšana ir stiprs antivīruss pret ikvienu grēka vīrusu, arī pret šo koronavīrusu!

Jūsu draudzes gans pr. Andris Solims

 

 

Aicinām jaunus, muzikālus dziedātājus, sevišķi puišus, vīrus, nākt dziedāt draudzes korī!!!

Zēni un jaunekļi tiek mīļi aicināti kalpot pie altāra kā ministranti mūsu baznīcā!!!

 08.12.2015. Latvijā tika palaista ēterā jauna katoļu radiostacija Radio Maria Latvija, kas translē dažādus raidījumus (lūgšanas, dziesmas, Sv. Misi, specifiskus raidījumus utt.) 24 stundas diennaktī:

FM frekvencēs: Rīgas rajonā - 97,3

Liepājas rajonā - 97,1

Krāslavas rajonā - 97

internetā:
 www.rml.lv

Nospied: Listen

Ienāc paklausīties!!!