10 - 12 - 2018
RADIO MARIJA LATVIJA

 Klausies radio datorā -
spied pogu zemāk redzamajā atskaņotājā!

Multimēdijas

02.12. — Adventa I svētdiena. Adventa vainagu un sveču svētīšana. Sākas jaunais Baznīcas liturģiskais gads.

Jēzus Sirds dievkalpojums pēc sv. Mises.

06.12. — Mēneša pirmā ceturtdiena:

pl. 18:00 — Sv. Mise kopīgā nodomā par draudzes dzīvajiem locekļiem un Svētā Stunda.

07.12. — Mēneša pirmā piektdiena:

Jēzus Sirds dievkalpojums pēc sv. Mises pl. 18:00.

8. decembrī — Dievmātes Bezvainīgās Ieņemšanas svētkos:

12:00 — svētku sv. Mise un Veltīšanās akts Dievmātes Bezvainīgajai Sirdij.

8. decembrī Baznīca svin vislielāko Dievmātei doto privilēģiju - Viņas Bezvainīgo Ieņemšanu,

kuru debesu Tēvs viņai dāvāja, pasargājot to no iedzimtā grēka vainas kā vienīgo cilvēku no Ādama pēctečiem, jo ir izvēlējis Jaunavu Mariju par sava Dēla Jēzus Kristus kā pasaules Pestītāja Māti. Dieva Dēls nevarēja piedzimt no grēcīgās sievietes, kas būtu iedzimtā grēka skarta, tāpēc vienīgi Marijai tika dota šī lielā privilēģija nākt pasaulē atbrīvotai no pirmdzimtā grēka važām kā Bezvainīgai Jaunavai viņas ieņemšanas brīdī.

Šie svētki parasti tiek svinēti savā datumā un ir obligāti svinamie Baznīcas svētki, kas uzliek pienākumu piedalīties dievkalpojumā. Tomēr, ja šie svētki iekrīt Adventa svētdienā, tad tie tiek pārcelti uz pirmdienu, par cik Adventa svētdiena ir svarīgāka par citiem pat lielajiem svētkiem Baznīcas liturģiskajā kalendārā.

Adventa simbolika

advent

        Advents - šis Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir klāt! Kādam tas paies sarūpējot dāvanas, rakstot apsveikuma kartītes, veidojot, tā saukto un tautā iecienīto „Betlēmes stallīti", bez kura tādi īsti Ziemassvētki nav iedomājami. Kristiešiem tas ir prieka un klusuma laiks, kurā ikviens pārdomā lielo Iemiesošanās noslēpumu. Vārds Advents ņemts no latīņu valodas un tulkojumā nozīmē „atnākšana" vai „nākšana", Mūsu Kunga atnākšana.
        Adventa vainags, ko mēs daudzviet redzēsim un iegādāsimies, nav tikai skaista lieta, kas greznos mūsu mājas un priecēs bērnus. Vainagam ir ļoti dziļa, reliģiska un simboliska nozīme. Tā, faktiski, ir himna dzīvības noslēpumam, himna Kristum. Kristus ir patiesā Gaisma, kurš ir nācis, lai uzvarētu tumsu un nāvi.
        Aplis, ko veido Adventa vainags, kopš senseniem laikiem simbolizē mūžību un vienotību. Vainagam ir gredzena forma un nozīme: tā ir uzticības zīme Dievam un Viņa apsolījumiem. Vēl vairāk, tam tāpat kā Kristum ir divi tituli: karaliskais un uzvarētāja tituls. Jau senajā Romā izmantoja lauru vainagus, kronējot uzvarētājus sporta spēlēs.
        Adventa vainags mums pasludina, ka Bērns, ko visas tautas gaida, ir karalis, kurš uzveic tumsu ar savu gaismu. Priežu vai egļu zari, ko izmanto pinot vainagus, vienmēr ir zaļi, kas simbolizē cerību un mūžīgo dzīvību.
Vainagam nevajadzētu būt no keramikas vai kādiem citiem materiāliem. Šie zaļie zari kristiešiem atsauc atmiņā Jēzus ieiešanu Jeruzalemē, kad viņu uzņēma kā pravieti un karali.
        Adventa vainaga dekorēšanai var izmantot sarkanas vai violetas lentas. Sarkanā krāsa simbolizē Jēzus mīlestību uz cilvēkiem, violetā - grēku nožēlu un atgriešanos līdz Kristus otrreizējai atnākšanai.
        Ik svētdienu, sākot ar 2. decembri, baznīcās Adventa vainagā tiks aizdedzinātas sveces atbilstoši Adventa nedēļu skaitam. Arī ikviena ģimene savās mājās katru dienu Adventa vainagā var iedegt sveci un to parasti lūdz izdarīt kādam bērnam, vismazākajam ģimenes loceklim. Adventa sveci var aizdedzināt pie kopīgām lūgšanām, pie pusdienu vai vakariņu galda.
        Četrām svecēm Adventa vainagā ir sava nozīme: pirmā tiek saukta par pravieša sveci (cerība, kas ir Kristus), otrā ir Betlēmes svece (universālais aicinājums uz Pestīšanu), trešā - ganiņu svece (prieks) un ceturtā - eņģeļu svece ( mīlestība).
        Baznīcās Adventa laikā dominē violetā un purpura krāsa. Trešajā Adventa svētdienā, kas tiek saukta par priecīgo, dominēs rozā krāsa. Katrai Adventa svētdienai ir sava pamattēma, kuru kristieši pārdomā, tādejādi, svētdarot savu laiku līdz Ziemassvētku svinēšanai. Arī dievkalpojumos ir pamanāmas izmaiņas: netiek dziedāts Gloria dziedājums, kurš no jauna atskanēs tikai Ziemassvētku viģīlijā.

Informāciju sagatavoja Latvijas Romas katoļu Baznīcas Informācijas centrs

Kristus Dzimšanas svētku dievkalpojumu kārtība
Lielvārdes Romas katoļu draudzē 2018. gadā

24. decembrī - Kristus Dzimšanas svētku vigīlijā:

20:30 – Vigīlijas svētā Mise ar bērnu procesiju uz Betlēmes stallīti.

Dievkalpojums notiks luterāņu baznīcā Lāčplēsī!

25. decembrī - Kristus Dzimšanas svētkos:

0:00 – Pusnakts jeb Ganiņu svinīgā svētā Mise:

Meža ielā 18, draudzes mājas sv. Krusta kapelā 2. stāvā.

10:00 - Kristus Dzimšanas svētku Laudes (Rīta slavas dziesmas).
11:00 – Dienas svētā Mise: Meža ielā 18, draudzes mājas sv. Krusta kapelā 2. stāvā.

26. decembrī – Otrajos Kristus Dzimšanas svētkos

svētā Mise: 15:00 – Madlienas pansionātā.

30. decembrī – Svētās Ģimenes svētkos:

11:00 – Lielvārdē: Pateicības sv. Mise, kuras laikā laulātie pāri atjaunos Laulības solījumus.

31. decembrī – Vecgada dienā:

15:00 – Pateicības sv. Mise un Himna „Tevi, Dievs, mēs slavējam” (Te Deum laudamus). Pusnaktī (0:00) - Jaunā gada iezvanīšana un Rožukronis.

1. janvārī – Vissvētākās Jaunavas Marijas Dieva Mātes svētkos:

12:00 – Lielvārdē: Svinīgā sv. Mise.

6. janvārī – Triju Ķēniņu svētkos jeb Zvaigznes dienā:

11:00 - sv. Mise. Tiks pasvētīts krīts, vīraks, ūdens un dārglietas.

13. janvārī – Kristus Kristības svētkos:

11:00 – sv. Mise. Noslēdzas Kristus Dzimšanas laiks.

Uzmanību!!!

       Sakarā ar neiespēju izmantot dievnamu dievkalpojumiem dotajā brīdī, sv. Mises darbdienās un svētdienās tiek svinētas blakus esošajā draudzes mājā 2. stāvā sv. Krusta kapelā ierastajos laikos.

        Atvainojamies par sagādātajām neērtībām un paldies par Jūsu izpratni un lūgšanu atbalstu!

30. novembrī Baznīca svin Kristus pirmā aicinātā apustuļa svētā Andreja svētkus. Sirsnīgi apsveicu visus manus vārda brāļus mūsu debesīgā Aizbildņa svētkos!!!

Saint Andreas

          Sv. Andrejs bija Galilejas zvejnieks, dzimis Betsaidā ap 6. gadu pirms Kristus. Viņš ir apustuļa Pētera jaunākais brālis un piederēja pie Jāņa Kristītāja mācekļiem. Pēc Jēzus kristīšanas Jordānā Jānis Kristītājs norādīja uz Kristu: "Lūk, Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus! Sekojiet Viņam!" Andrejs ar vēl vienu mācekli sekoja Jēzum un tā kļuva par pirmo aicināto Kristus mācekli, atvezdams pie Pestītāja savu brāli Pēteri. Austrumu Baznīca tāpēc pagodina sv. Andreju kā Protokletos (Pervozvannyj) - Pirmaicināto Kristus Apustuli. Viņš tika izvēlēts 12 apustuļu vidū, kurus Kristus aicināja no 72 mācekļu vidus speciālai sūtībai sludināt Viņa Evaņģēliju. Sv. Andrejs bija ieņēmis un saglabājis nozīmīgu vietu šo 12 apustuļu pulkā. Par viņu piemin evaņģēliji, ka bija aculiecinieks vairākiem Kristus maizes pavairošanas brīnumiem un bija pietuvināta Jēzum persona, caur kuru tika stādīti Kungam priekšā pagāni Jeruzalēmē. Saņemdams Svēto Garu Vasarsvētkos, apustulis Andrejs devās sludināt Prieka vēsti pagāniem Mazāzijā un Melnās jūras piekrastē. Saskaņā ar seno tradīciju aprakstiem viņš esot nonācis līdz pat Krievzemei un būtu dibinājis Bizantijas baznīcas kopienu. Dzīves nogalē sludinājis evaņģēliju Grieķijā, kur Patrā tika apcietināts un nomocīts krusta nāvē ap 60. gadu pēc Kristus. Tradīcija vēstī, ka viņš nejutās cienīgs, līdzīgi kā viņa brālis Pēteris, mirt tādā pat veidā kā Kristus, tāpēc viņš tika piesiets ar virvēm pie X veida krusta, uz kura viņš vēl 3 dienas garāmgājējiem esot sludinājis Kristus mācību. Šo krustu arī tagad dēvē par sv. Andreja krustu, kas kļuva vēlāk par Krievijas Valsts vislielāko apbalvojumu - sv. Andreja krusta ordenis, un šo zīmi izmantoja arī krievu flotes karogā. Svētā Andreja relikvijas 357. gadā tika pārvestas uz Konstantinopoli, bet galva uzglabājās Patrā. Musulmāņu invāzijas laikā 1206. gadā tās tika pārvietotas uz Itālijas pilsētu Amalfi. Galvas relikviju 1460. gadā pārveda uz Romas sv. Pētera baziliku, lai glābtu šo relikviju no turku postāžas. Pāvests Pāvils VI 1964. gadā atgrieza to atpakaļ Patras baznīcai, ar ko sākās redzamā attiecību uzlabošanās starp Pareizticīgo un Katolisko Baznīcu. Sv. Andrejs ir zvejnieku aizbildnis, bet tiek piesaukts arī lūgšanās ģimenēs, kurās ir problēmas ar pēctecības saņemšanu. Viņa vārds no grieķu valodas nozīmē: vīrišķīgais, drosmīgais. Kā simboli ir X veida krusts vai zvejas tīkls, ar kuriem svētais tiek attēlots ikonogrāfijā. Gan Rietumu, gan Austrumu Baznīcas svin apustuļa Andreja svētkus 30. novembrī. Un šis datums ir kļuvis par Adventa laika sākuma noteikšanas kritēriju, jo Adventa I svētdiena tiek nozīmēta tajā datumā, kas ir tuvāks 30. novembrim vai arī paša sv. Andreja dienā, ja tā iekrīt svētdienā. Var teikt, ka Baznīcas liturģiskais gads sākas, vadoties pēc Pirmaicinātā apustuļa svētku datuma.

pr. Andris Solims

       P.S. Jaunkomponēto Svētā Andreja dziesmu var apskatīt pr. Andra Solima Baznīcas mūzikas lapā: //www.katolis.lv/majori/notis.htm  nr. 236 vai sadaļā Svēto godam. Līdzīgi misi Sv. Andreja godam skatīt zem nr. 253 un 275.

Kristus Karaļa svētki

        25. novembrī Baznīca svin mūsu Pestītāja Jēzus Kristus Vispasaules Karaļa svētkus, ar ko noslēdzas Baznīcas liturģiskais gads, kas iesākas ar Adventa 1. svētdienu. Šis gads ir mūsu Valsts simtgades jubilejas gads, kurā pāvests Francisks apmeklēja mūsu Māras zemi un pateicās kopā ar mūsu tautu par Latvijas neatkarības 100 gadiem. Pateiksimies Dievam par žēlsirdības dāvanu daudzumu, ko esam saņēmuši šajā jubilejas gadā un mūsu Valsts pastāvēšanas laikā. Ja esam izdarījuši kaut vienu žēlsirdības darbu vairāk, tad mums ir iemesls par to pateikties Kungam Jēzum, mūsu vienīgajam Karalim, kura otrreizējo atnākšanu (parūziju) mēs gaidām laiku beigās. Viņam lai ir slava un gods mūžīgi! Lai dzīvo Kristus Karalis!!!

       Adventa 1. svētdienā, 2. decembrī, sākas jaunais Baznīcas gads, ar ko arī Jūs visus sirsnīgi sveicu.

20.11.2018. pl. 18:00 Rīgas sv. Franciska baznīcā notiks priestera Artūra Krištapoviča nāves desmitgades piemiņas dievkalpojums ar sv. Misi un aizlūgumu pie viņa kapa Garīgā semināra dārzā.

 

20. novembris - priestera Artūra Krištapoviča dzimšanas diena priekš debesīm (18.10.1971.-20.11.2008.)

         Tieši pirms desmit gadiem šajā dienā Radītājs pārstādīja mūsu visu mīļotā priestera Artūra skaisto dvēseles stādiņu no šīs zemes dārza savā bezgalīgās mīlestības un mūžīgās laimes Paradīzes dārzā, lai tas tur varētu uz visiem laikiem priecāties Dievā kopā ar neskaitāmiem eņģeļu un svēto pulkiem.
Mūsu atmiņas par šo notikumu ir arvien ļoti dzīvas un emociju pilnas, jo cilvēciskā sirds ir diezgan jūtīga, kad nākas šķirties no mums tik mīļiem un svarīgiem cilvēkiem, kurus gribētu arvien redzēt un just savā tuvumā kā reālas personas ar miesu un dvēseli. Taču mēs visi esam Dieva dāvana viens otram un mūsu Radītāja īpašums, ar ko Viņš ir tiesīgs rīkoties pēc savas dievišķās gribas, kuru esam aicināti pieņemt mūsu dzīves pat vissmagākajos brīžos. Daudziem šķiet, ka Dievs rīkojas netaisnīgi, kad atņem pasaulei tik jaunus un labus cilvēkus, kāds bija priesteris Artūrs, kurš pavadīja tikai 37 gadus šīs dzīves ceļā, kuru uzsāka 18.10.1971. Jūrmālā, kur 1972. gada maijā saņēma kristības sakramentu Slokas baznīciņā. Bet Kungs atgriezīs mums atpakaļ mīļotos cilvēkus mūžīgajā dzīvē, tāpēc mūsu šķiršanās virs zemes ir tikai īslaicīga, par cik visi kādreiz dosimies debesu mājās, kur ir mūsu īstā Tēvija. Tas lai šodien kļūst par iedrošinājumu un stiprinājumu arī priestera Artūra ģimenei - tēvam Jānim, māmiņai Rasmai un mīļotajai māsiņai Janai ar trijiem bērniem.
         Kas tad paliek pāri no cilvēka, kas ir aizgājis mūžībā? Fiziski - nekas, jo mirusī miesa ir padota sabrukšanai un savienojas ar zemi, kurā tiek guldīta. Taču dvēseles mantojums var būt diezgan liels, kas atstāj arī redzamas liecības par cilvēka gara darbiem viņa zemes dzīvē arī zināmu laiku pēc viņa nāves. Priestera Artūra gara mantojums bija viņa dvēseles skaistais pazemības tikums un nesavtīgais kalpošanas gars tuvākajiem. Tik daudziem sirdīs ilgi paliks dzīvi viņa mierīgie uzmundrinājuma vārdi: "lūdzaties, gan jau Dievs jums palīdzēs", kurus raidīja bēdu sagrauztajiem cilvēkiem, kuri nāca pie viņa pēc garīgā padoma gan sarunās, gan grēksūdzēs. Viņa paša sirdsmiers iedvesa mieru arī apkārtējos cilvēkos. No kurienes viņš smēlās šo mieru, lai to dalītu arī citiem? - no dziļas ticības un paļāvības uz Dieva Apredzību.
        Atceros savu tikšanos un tuvāku iepazīšanos ar Artūru 1997. gadā, kad sāku kalpot Jūrmalā. Tā notika Stradiņa slimnīcā Rīgā, kur Artūrs atradās sakarā ar nieru transplantāciju. Devos viņu apmeklēt ar Slimnieku sakramentu kā Jūrmalas draudžu locekli. Tad redzēju šo miesās ļoti novājinātu jaunekli ar nedaudz trīcošām rokām, bet ar apbrīnojami stipru paļāvību un mieru, kurš jau toreiz man pateica, ka viņa dzīve var beigties līdz ar nieru darbību. Manī toreiz radīja izbrīnu ne jau viņa izteiktā varbūtība, bet gan veids, kādā tā tika pasniegta: bez bailēm, pilnīgā mierā un pat ar smaidu uz lūpām. Laikam daudziem pr. Artūra draugiem paliks arī atmiņā viņa mierīgais un nedaudz šķelmīgais smaids. Vēlāk jautāju Garīgā semināra prefektam priesterim Oļģertam Daļeckim ko vairāk par Artūra slimības smagumu un par spēju nākotnē strādāt kā priesterim, uz ko viņš atbildēja pozitīvi, ka "varēs gan, tikai saudzējošā režīmā"...
         Būdams labi izglītots Latvijas, Varšavas un Budapeštas universitātēs un 1994. gadā iegūdams vēstures maģistra grādu, jauneklis Artūrs ar toreizējā Jūrmalas prāvesta tēva Jāņa aglonieša palīdzību spēja atklāt sevī Jēzus kluso aicinājumu veltīt savu turpmāko dzīvi un kalpošanu Kristum. 1992. gadā Artūrs pieņēma Pirmo Svēto Komūniju un arvien vairāk iepazina Jēzu, kamēr nobrieda iestāties Rīgas Garīgajā seminārā 1995. gadā, līdz 2000. gada 21. maijā tika ordinēts par priesteri. Šī izvēle bija labi pārdomāta un nešaubīga, jo sava priesteriskā kalpojuma sintēzi pr. Artūrs ļoti precīzi izteica īsos vārdos, kurus lasām viņa Pirmās svētās mises, kas tika svinēta Ķemeros 28.05.2000., piemiņas bildītē: "Dievam - sevi, cilvēkiem - Dievu, sev - krustu." Viņš ļoti labi spēja novērtēt ciešanu noslēpumu savā dzīvē, nesdams apmēram 17 gadus savu slimību un ciešanu smago krustu.
          Jā, kaut Kristus savam izvēlētajam kalpam ļāva nokalpot Baznīcā tikai 8,5 gadus, pr. Artūrs paspēja kļūt arī par Rīgas Garīgā semināra inspektoru un garīgo tēvu, iemantodams semināristu cieņu un mīlestību. Uz viņa bērēm atbrauca vairāki desmiti priesteru, kas apliecināja viņu cieņu pret jauno priesteri. Un gribētos jautāt, kuram no mūžībā aizsauktajiem Latvijas priesteriem dažu mēnešu laikā tiktu veltīts viņu piemiņai un izdots kompaktdisks vai audiokasete? Pr. Artūra piemiņai (18.10.1971. - 20.11.2008.) ir veltīts skaists CD "Sirds pie sirds", kurā skaisti un izjusti dziedājumi mijas ar dažiem nelaiķa sprediķiem, ļaujot dzirdēt viņa mierīgo un nosvērto balsi. Viņa sprediķi - īsi un pamācoši - tik bieži atbalsojās Rīgas Sv. Franciska dievnamā, kur viņš nokalpoja visu savas priesterības laiku, ka, liekas, viņš turpina klusi uzrunāt arī tagad ticīgo sirdis, kuri atnāk palūgties pie viņa kapa blakus dievnamam esošajā semināra dārzā.
         Lūgšanas par mirušajiem mūs cieši vieno garā ar viņiem. Tāpēc sirsnīgi lūgsimies jeb sarunāsimies ar mūsu mīļotajiem aizgājējiem, sniedzot viņiem garīgo atbalstu mūžīgajā dzīvē, priekš kuras desmit gadus atpakaļ piedzima arī mūsu dārgais priesteris Artūrs. Gribu cerēt un ticēt, ka viņa dvēselīte jau skata Dieva vaigu debesu spožumā un Viņu slavē lielajā Kunga priesteru saimē līdz ar eņģeļiem un svētajiem. Lai šī doma nes mierinājumu un stiprinājumu pr. Artūra ģimenei, ka viņiem un mums visiem tagad debesīs būs viens aizbildnis vairāk, kurš palīdzēs arī mums turpināt mūsu dzīves pārbaudījumu un ciešanu ceļu, līdz kādreiz tiksimies ar viņu un citiem mūsu mīļotajiem aizgājējiem debesu mājokļos, lai pateiktos Kungam par viņiem un slavētu Dievu mūžīgi.

        Mīļais brāli Artūriņ, dusi saldi Kunga mierā un priecājies Viņa mūžīgajā gaismā!

Lielvārdes Romas katoļu draudzes prāvests Andris Solims

Lūgums palīdzēt atjaunot sagrauto Lielvārdes katoļticīgo dievnamu!

Dārgie draugi!

9.11.2018. apritēja gads, kopš Lielvārdes katoļticīgo draudzei vairs nav sava dievnama, kas 16.09.2017. nosvinēja savu 25 gadu Sudraba jubileju, lai gan draudze ir dibināta jau 1936. gadā,un līdz pat 1996. gadam Lielvārdes baznīca bija vienīgais katoļticīgo dievnams visā lielajā Ogres rajonā. Jaunais dievnams ir iesvētīts tikai 1992. gadā un ir uzcelts vecā dievnama vietā pie katoļu kapiem Meža ielā 18. Tas atrodas uz uzkalna, kurā no trijām pusēm tika veikts uzbērums. Diemžēl dievnama būves darbi tika veikti ļoti pavirši, bez pienācīgā būvuzrauga un neievērojot vajadzīgās tehnoloģijas normas. Pamati ir ielikti uz neblietētās uzbēruma zemes, pat bez šķembām apakšā, bez armatūras, kas tos sasaistītu kopā, bez pamatu paplašinājuma pēdas. Ātros tempos uz jaunajiem pamatiem no ķieģeļiem tika uzcelta baznīca ar torni, kas deva zināmu slodzi uz pamatiem un uzbērumu. Laika gaitā pamati ir sākuši manāmi sēsties uz leju, radot neskaitāmas lielas plaisas dievnama iekšpuses sienās un dažas lielas caurejošas plaisas arī ārsienās.

2015. gadā SIA „Būvkonsultants” veica ēkas detalizētu apsekošanu un izdeva „Būves tehniskās apsekošanas atzinumu”, saskaņā ar kuru 2016. gadā tika izstrādāts dievnama pamatu pastiprināšanas darbu būvprojekts un oktobrī uzsākti neatliekami ēkas pamatu un sienu nostiprinājuma darbi. Ar zināmiem pārtraukumiem finansiālo grūtību un dokumentācijas nesakārtotības no būvnieku puses dēļ līdz 2017. gada pavasarim draudze paspēja veikt 84 mikropāļu ieurbšanas pamatos un blakus tiem darbus un veica pusi no ēkas pamatu nostiprināšanas darbiem.

8.11.2017. būvfirma "KMT Projekts" atsāka atļautos būvdarbus būvobjektā, pielaižot rupjus pārkāpumus un atkāpšanos no būvprojekta prasībām, kā rezultātā 9.11.2017. iebruka un saplaisāja dievnama kreisās puses pamati, kā arī saplaisāja un nobīdījās 2 ārsienas zem atraktajiem visā garumā pamatiem, zem kuriem tika izņemta grunts. 13.11.2017. Valsts būvniecības kontroles birojs veica ēkas apsekošanu un aizliedza tās ekspluatāciju, ierosinādams kriminālprocesu Valsts kriminālpolicijā, kas kopš 02.01.2018. vēl arvien turpinās. Ar 08.11.2018. “Lēmumu” Valsts kriminālpolicija ir atzinusi Lielvārdes Romas katoļu draudzi par cietušo, kurai ir nodarīts mantisks kaitējums. Būvfirmas "KMT Projekts" vadība ar nekrietniem meliem ir atrakstījusies, pilnībā noliedzot savu līdzdalību un atbildību par viņu rīcības izraisīto dievnama avāriju. Šīs būvfirmas apdrošināšanas kompānija arī definitīvi atteicās izmaksāt draudzei kompensāciju par radītajiem materiālajiem zaudējumiem, kas ir milzīgi. Kopīgā zaudējumu novēršanas darbu tāme ir 133 000 Eiro apmērā. Tādu līdzekļu tik maziņai draudzei nav un nekad nebūs. Šobrīd ir izstrādāts jauns dievnama konservācijas un pārbūves projekts, kas ar paredzēto ekspertīzi draudzei izmaksās vairāk nekā 14000 Eiro. Apmaksājot tik dārgu projektu, draudzei vairs nepaliek līdzekļu dievnama glābšanas darbu uzsākšanai, lai varētu demontēt gan saplaisātos pamatus, gan abas sienas, un visu pārbūvēt no jauna. 

Līdz ar to dievnams tagad atrodas avārijas stāvoklī un ir aizslēgts uz ilgu laiku, kamēr tiks atjaunoti sagrautie pamati un sienas. Tas ir ļoti degradējis draudzes dzīvi un krasi samazinājis draudzes locekļu skaitu. Mēs esam spiesti lūgties draudzes mājas jumta stāvā ierīkotajā kapelā, kur vasaras karstumā ir jāsēž caurvējā dievkalpojumu laikā. Bet lielākajos svētkos mēs dodamies uz luterāņu dievnamu, jo visiem nepietiek vietas mūsu pagaidu “mājas baznīciņā”. Diemžēl mūsu sagrautais dievnams nav ne valsts, ne vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis. Tādēļ mēs nevaram un nedrīkstam saņemt nekādu palīdzību no pašvaldības un valsts institūcijām, pie kurām esam vairākkārt griezušies un saņēmuši atteikumu. Savukārt mūsu diecēzes Kūrija nespēj mums palīdzēt finansiāli, un cerības saņemt ārzemju Baznīcas līdzekļus ir minimālas.

       Mēs pazemīgi lūdzam ikvienu labas gribas cilvēku, kuram nav vienaldzīgs Lielvārdes Romas katoļu draudzes liktenis, palīdzēt materiāli atbalstīt ar savu ziedojumu sagrautā dievnama glābšanas un atjaunošanas darbus, lai šī senā draudze varētu arī turpmāk pastāvēt un slavēt Dievu šajā vietā, pulcinot ticīgos uz lūgšanām savā dievnamā.

      Draudze lūdzas par visiem tās labdariem un ziedotājiem un būs pateicīga par katru, kaut nelielu ziedojumu, ko var nodot personīgi prāvestam Andrim Solimam (mob. 29855768) vai ieskaitīt draudzes kontā:

Lielvārdes Romas katoļu draudze

Meža iela 18, Lielvārde, LV-5070

Reģ. Nr. 90001080360

SEB Banka

Konta nr.: LV05UNLA0050005798451

     Lai Dievs bagātīgi Jūs atalgo par labo sirdi un Jūs svētī!

Lielvārdes Romas katoļu draudzes prāvests:

Andris Solims