18 - 01 - 2019
RADIO MARIJA LATVIJA

 Klausies radio datorā -
spied pogu zemāk redzamajā atskaņotājā!

Multimēdijas

Kristus Dzimšanas svētku dievkalpojumu kārtība
Lielvārdes Romas katoļu draudzē 2018. gadā

24. decembrī - Kristus Dzimšanas svētku vigīlijā:

20:30 – Vigīlijas svētā Mise ar bērnu procesiju uz Betlēmes stallīti.

Dievkalpojums notiks luterāņu baznīcā Lāčplēsī!

25. decembrī - Kristus Dzimšanas svētkos:

0:00 – Pusnakts jeb Ganiņu svinīgā svētā Mise:

Meža ielā 18, draudzes mājas sv. Krusta kapelā 2. stāvā.

10:00 - Kristus Dzimšanas svētku Laudes (Rīta slavas dziesmas).
11:00 – Dienas svētā Mise: Meža ielā 18, draudzes mājas sv. Krusta kapelā 2. stāvā.

26. decembrī – Otrajos Kristus Dzimšanas svētkos

svētā Mise: 15:00 – Madlienas pansionātā.

30. decembrī – Svētās Ģimenes svētkos:

11:00 – Lielvārdē: Pateicības sv. Mise, kuras laikā laulātie pāri atjaunos Laulības solījumus.

31. decembrī – Vecgada dienā:

15:00 – Pateicības sv. Mise un Himna „Tevi, Dievs, mēs slavējam” (Te Deum laudamus). Pusnaktī (0:00) - Jaunā gada iezvanīšana un Rožukronis.

1. janvārī – Vissvētākās Jaunavas Marijas Dieva Mātes svētkos:

12:00 – Lielvārdē: Svinīgā sv. Mise.

6. janvārī – Triju Ķēniņu svētkos jeb Zvaigznes dienā:

11:00 - sv. Mise. Tiks pasvētīts krīts, vīraks, ūdens un dārglietas.

13. janvārī – Kristus Kristības svētkos:

11:00 – sv. Mise. Noslēdzas Kristus Dzimšanas laiks.

Uzmanību!!!

       Sakarā ar neiespēju izmantot dievnamu dievkalpojumiem dotajā brīdī, sv. Mises darbdienās un svētdienās tiek svinētas blakus esošajā draudzes mājā 2. stāvā sv. Krusta kapelā ierastajos laikos.

        Atvainojamies par sagādātajām neērtībām un paldies par Jūsu izpratni un lūgšanu atbalstu!

        Ekumeniska bibele            

“Lai visi ir viens, kā Tu, Tēvs, Manī un Es Tevī, lai arī viņi ir Mūsos!” (Jņ 17,21)

18. - 25.01. - Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību pasaulē

19.01. pl. 15:00

Ekumeniskais dievkalpojums

Lielvārdes Romas katoļu Sv. Krusta kapelā draudzes mājā 2. stāvā Meža ielā 18.

Pēc dievkalpojuma – sadraudzības maltīte: agape.

Visi ir mīļi aicināti piedalīties!!!

Katru dienu pēc sv. Mises tiks dziedātas Suplikācijas „Svētais Dievs!” un tiks dota svētība ar Vissvētāko Sakramentu.

25.01. – Sv. Apustuļa Pāvila atgriešanās svētki

         30. decembrī Baznīca svin Svētās Ģimenes svētkus, pagodinot Jaunavu Mariju, Svēto Jāzepu un Bērnu Jēzu. Šie svētki tiek svinēti Kristus Dzimšanas svētku oktāvas svētdienā. Daudzviet pasaulē šajos svētkos laulātie draugi atjauno savus Laulības solījumus sv. Mises laikā altāra priekšā un saņem priestera doto svētību. Lūdzamies par visām kristiešu ģimenēm, sevišķi par tām, kas ir sabrukušas, lai laulātie spētu atkal atjaunot savu labo gribu turpināt pildīt viens otram doto Laulības zvērestu mīlēt un cienīt viens otru gan priekos, gan bēdās, kā laimē, tā nelaimē visās mūža dienās. Lai Svētais Gars restaurē sagrautās attiecības laulāto starpā un stiprina viņu mīlestības saites!

        1. janvārī tiek svinēti Jaunavas Marijas - Dieva Mātes svētki, kas ir obligāti svinamā svētku diena. Kopš 431. gada Efezas koncilā Jaunava Marija tika pasludināta par Kristu kā Dieva Māti - Theotokos. Eņģeļa sveicinājuma lūgšanā tika pievienota tās 2. daļa "Svētā Marija, Dieva Māte". Ar to mēs godinām, nevis pielūdzam, Dievmāti Mariju kā viņas dēla Jēzus Kristus, īstā Dieva un īstā Cilvēka, Māti. Sākotnēji šajā dienā tika svinēta Jaunavas Marijas dzimšanas diena, bet kopš 8. gadsimta tie kļuva par Dieva Mātes svētkiem. Šī diena ir arī vispasaules Miera diena, kad visi lūdzamies par tik ļoti vajadzīgo miera dāvanu pasaulē.

        Laimīgu Jauno 2019. gadu visiem tautiešiem! Veselību, izturību un Dieva Bērna svētību ikdienā! Lai pieaug ticība labajam, nostiprinās cerība gaišākai rītdienai, mazinās naids un bezcerība, bet sirdis piepildās ar uzticību un paļāvību uz Kungu visās grūtībās un pārbaudījumos!

pr. Andris Solims

6. janvāris - Kunga Parādīšanās svētki

             6. janvārī Baznīca svin Kunga Epifānijas jeb Parādīšanās svētkus, ko Rietumos tradicionāli sauc par Triju Ķēniņu dienu, pieminot evaņģēlija aprakstu par Austrumu Gudro vizīti pie Bērna Jēzus. Saskaņā ar šo aprakstu 3 astroloģi no Austrumiem devās uz Jeruzalēmi pagodināt Jaundzimušo jūdu karali, atnesot Tam dāvanās zeltu, vīraku un mirres, kas simbolizē Jēzu kā Karali, Dievu un Cilvēku. Šos svētkus vēl pazīst kā Zvaigznes dienu, jo zvaigzne vadīja gudros no Austrumiem līdz pat Betlēmei, kur bija apmetusies Svētā Ģimene.

         Austrumos Baznīca no pašiem sākumiem svinēja Kristus Kristību Jordānas upē, ko Tam piešķīra Jānis Kristītājs. Šīs Kristības laikā Svētais Gars atklāja Jēzu Jānim, kurš uz Viņu norādīja ar pirkstu: "Lūk, Dieva Jērs!", aicinot savus mācekļus sekot Jēzum, kurš Kristības brīdī saņēma savu mesiānisko sūtību un sāka aktīvi realizēt Debesu Tēva mūžseno pestīšanas plānu kā pasaules Glābējs un Pestītājs, kas ebreju valodā tiek apzīmēts kā Mesija, bet grieķu valodā kā Kristus (XPICTOC) - Dieva sūtītais. Kristības brīdī Jēzus tika atklāts tautām kā ilgi gaidītais Mesija, kurš atnāca pie Jāņa Kristītāja pārņemt "stafeti" un aktīvi sludināt debesu valstības evaņģēliju jeb Prieka vēsti, ka Dievs mūs visus ļoti mīl kā savus bērnus.

        Baznīca Rietumos šajā dienā svētī krītu, vīraku un zelta dārglietas, bet Austrumu Baznīca svētī ūdeni, par piemiņu mūsu Kristībai. Ar svētīto krītu kristieši apzīmē savu mājokļu durvis, uzrakstot triju Austrumu gudro vārdu pirmos burtus ar krustiņiem pa vidu: K (no vārda Kaspars) + M (Melhiors) + B (Baltazars) + 2018 (tekošais gads). Tātad uzraksts izskatās šādi: K+M+B+2018 jeb C+M+B+2018  No latīņu valodas vārda Caspar bieži tiek rakstīts "C" kā pirmais ("K" burta vietā), dodot arī simbolisku citu skaidrojumu šim saīsinājumam: "Christus mansionem benedicat", kas nozīmē: Kristus lai svētī mājokli! Savā ziņā šis uzraksts apliecina visiem garāmejošajiem, ka tajā mājā vai dzīvoklī dzīvo katoļticīgie, kuri nebaidās to apliecināt arī ārēji ar šo uzrakstu, piesaucot Dieva svētību visiem ģimenes locekļiem, lai tur valdītu ticība, cerība un mīlestība. Ja tiek svētīts vīraks, kas simbolizē mūsu lūgšanas, kas kā vīraka dūmi paceļas Kunga priekšā, tad ticīgie mājās var dedzināt vīraka graudiņus, piepildot mājokli ar smaržīgu aromātu, kas palīdz lūgšanā kontemplēt Dieva lielo mīlestību uz mums. Ar svētīto ūdeni ticīgie var apslacināt savus mājokļus, pagalmus, dārzus, lai Kuns pārsargātu tos no visa ļauna. Tur, kur ir paradums svētīt arī zelta dārglietas (kas nav domātas pārdošanai), tad ar to tiek izteikta pateicība visu dārglietu augstākajam labuma Radītājam par Viņa rūpēm pār cilvēci, kas iegūst materiālos labumus.

       Svētdienā pēc Triju Ķēniņu svētkiem Rietumu Baznīca svin Kunga Kristīšanas svētkus, ar ko noslēdzas Kristus Dzimšanas laiks. Tā svētdiena reizē ir arī Parastā liturģiskā laika Pirmā svētdiena.

 

Kristus ir piedzimis!

Dārgie tautieši Īrijā, Anglijā, citur Eiropā, Kanādā, Amerikā, Austrālijā un mūsu mīļajā Dzimtenē!

          Materializētās sabiedrības drudžainā kustība pa veikaliem un pārparēm dekorētās ielas ar eglīšu mirgojošām gaismiņām liek visiem saprast, ka modernā pasaule jau ir uzsākusi gadskārtējos biznesa svētkus – Ziemassvētkus. Laikam visi pie tādas jaunās kārtības ir sen pieraduši, ka daudzi pat nepamana šo brīnišķīgo klusuma un sagatavošanās gadalaiku – Adventu, ar kuru iesākas Jaunais Baznīcas liturģiskais gads, kas ir sācies ar Adventa 1. svētdienu. Dievnamos netiek dziedāta slavas himna „Gloria” – „Gods Dievam augstumos”, jo eņģeļi to dziedās klusajā Betlēmes pusnaktī, vēstījot visai pasaulei par Dieva Dēla piedzimšanu. Toreiz to prieka vēsti dzirdēja tikai gani, jo pārējā sabiedrība gulēja un negaidīja šo tik svarīgo pestīšanas notikumu cilvēces vēsturē. Diemžēl mūsdienās Kristus Dzimšanas svētki lielākajai sabiedrības daļai vairs nav ilgi gaidītie un mīļākie gada svētki, tāpēc cilvēki meklē jaunas izklaides un sensācijas. Sātans visiem spēkiem cenšas novērst ļaužu un arī kristiešu uzmanību no jubilāra Jēzus Kristus, kura pirmo atnākšanu cilvēka miesā mēs svinam 25.12.

       Tieši Adventa laika 4 nedēļas mudina kristiešus labi sagatavoties garīgi nosvinēt skaistos Pestītāja dzimšanas svētkus ar rūpīgi attīrītām no grēkiem sirsniņām, lai tās kļūtu par mīļu mājoklīti Bērnam Jēzum. Adventa gadalaika violētā krāsa ir cerības krāsa, kas ļauj visiem cerēt uz lielo Dieva žēlsirdību un atgādina par bezgalīgo debesu Tēva mīlestību uz grēciniekiem, kuru pestīšanas labā Viņš ir sūtījis pasaulē savu viendzimušo Dēlu. Šodien kristiešiem būtu jārestaurē pazaudēto Adventa laika nozīmi Baznīcā un sabiedrībā, jo bez šī klusuma un gaidīšanas laika nevar patiesi izjust Ziemassvētku prieku, kas tik pirmslaicīgi tiek iztērēts dāvanu pirkšanas sirojumos un pirmssvētku eglītēs vēl pat pirms Adventa laika sākuma. Mūsu bērnībā šis gaidīšanas laiks šķita kauts kas sakrāls, noslēpumains, bez skaļiem trokšņiem, lūgšanu piepildīts laiks. Arī tradiocionālās „kūču vakariņas” 24. decembra vakarā bija pieticīgas, bez gaļas un piena produktiem, kad visa ģimene lauza svētītās oblātes, baudot neizsakāmo sirdsprieku par Kristus dzimšanu, ko ieskandināja ģimenēs paaudžu paaudzēs. Un tad tas prieks tik tiešām bija neaprakstāms, dziedot ar lielu sajūsmu no jauna skanīgo „Gloria” pārpildītajos dievnamos un sveicot viens otru ar vārdiem: „Kristus ir piedzimis!”

         Ar šiem sensenajiem Kristus Dzimšanas laika sveiciena vārdiem es arī vēlos sveikt visus mīļos tautiešus, likteņa pātagas izkaisītus visā pasaulē, gribēdams sadalīt šo svētku prieku sevišķi ar visiem tiem, kuri mani vēl atceras un aizlūdz pie Kunga. Lūdzos par Jums un jūsu mīļotajiem aizgājējiem bieži un novēlu, lai katrā Jūsu ģimenē Dieva Bērns ienes mīlestību, mieru, sirdsprieku, mierinājumu, laimi un pateicību par debesu Tēva dotajām daudzajām dāvanām, kuras esat saņēmuši dzīves laikā. Šajā Ticības gadā lai Jaundzimušais Pestītājs stiprina Jūsu ticību un paļāvību uz Viņa palīdzību visās dzīves grūtībās un pārbaudījumos! Lai mēs visi sajustu vienmēr šo Emanuēlu – Dievu ar mums – ikdienā, tad mums nebūs bailes ne no kāda nākotnes datuma un notikuma, ja mēs būsim mīlestībā vienoti ar mūsu Radītāju! Vissirsnīgākie sveicieni visiem slimajiem, vientuļajiem un vecākajiem mūsu brāļiem un māsām: Bērniņa Jēzus skūpstu jums visiem! Šiem maniem svētku sveicieniem pievienoju arī daudzu mūsu tautiešu sveicienus no Īrijas un mīļotās mūsu Dzimtenes Latvijas. Laimīgu un svētīgu Jums visiem arī Jauno 2019. Dieva Bērna žēlastības gadu!!!

Vienots svētku priekā un lūgšanās:

Lielvārdes draudzes prāvests Andris Solims

 

Lūgums palīdzēt atjaunot sagrauto Lielvārdes katoļticīgo dievnamu!

Dārgie draugi!

9.11.2018. apritēja gads, kopš Lielvārdes katoļticīgo draudzei vairs nav sava dievnama, kas 16.09.2017. nosvinēja savu 25 gadu Sudraba jubileju, lai gan draudze ir dibināta jau 1936. gadā,un līdz pat 1996. gadam Lielvārdes baznīca bija vienīgais katoļticīgo dievnams visā lielajā Ogres rajonā. Jaunais dievnams ir iesvētīts tikai 1992. gadā un ir uzcelts vecā dievnama vietā pie katoļu kapiem Meža ielā 18. Tas atrodas uz uzkalna, kurā no trijām pusēm tika veikts uzbērums. Diemžēl dievnama būves darbi tika veikti ļoti pavirši, bez pienācīgā būvuzrauga un neievērojot vajadzīgās tehnoloģijas normas. Pamati ir ielikti uz neblietētās uzbēruma zemes, pat bez šķembām apakšā, bez armatūras, kas tos sasaistītu kopā, bez pamatu paplašinājuma pēdas. Ātros tempos uz jaunajiem pamatiem no ķieģeļiem tika uzcelta baznīca ar torni, kas deva zināmu slodzi uz pamatiem un uzbērumu. Laika gaitā pamati ir sākuši manāmi sēsties uz leju, radot neskaitāmas lielas plaisas dievnama iekšpuses sienās un dažas lielas caurejošas plaisas arī ārsienās.

2015. gadā SIA „Būvkonsultants” veica ēkas detalizētu apsekošanu un izdeva „Būves tehniskās apsekošanas atzinumu”, saskaņā ar kuru 2016. gadā tika izstrādāts dievnama pamatu pastiprināšanas darbu būvprojekts un oktobrī uzsākti neatliekami ēkas pamatu un sienu nostiprinājuma darbi. Ar zināmiem pārtraukumiem finansiālo grūtību un dokumentācijas nesakārtotības no būvnieku puses dēļ līdz 2017. gada pavasarim draudze paspēja veikt 84 mikropāļu ieurbšanas pamatos un blakus tiem darbus un veica pusi no ēkas pamatu nostiprināšanas darbiem.

8.11.2017. būvfirma "KMT Projekts" atsāka atļautos būvdarbus būvobjektā, pielaižot rupjus pārkāpumus un atkāpšanos no būvprojekta prasībām, kā rezultātā 9.11.2017. iebruka un saplaisāja dievnama kreisās puses pamati, kā arī saplaisāja un nobīdījās 2 ārsienas zem atraktajiem visā garumā pamatiem, zem kuriem tika izņemta grunts. 13.11.2017. Valsts būvniecības kontroles birojs veica ēkas apsekošanu un aizliedza tās ekspluatāciju, ierosinādams kriminālprocesu Valsts kriminālpolicijā, kas kopš 02.01.2018. vēl arvien turpinās. Ar 08.11.2018. “Lēmumu” Valsts kriminālpolicija ir atzinusi Lielvārdes Romas katoļu draudzi par cietušo, kurai ir nodarīts mantisks kaitējums. Būvfirmas "KMT Projekts" vadība ar nekrietniem meliem ir atrakstījusies, pilnībā noliedzot savu līdzdalību un atbildību par viņu rīcības izraisīto dievnama avāriju. Šīs būvfirmas apdrošināšanas kompānija arī definitīvi atteicās izmaksāt draudzei kompensāciju par radītajiem materiālajiem zaudējumiem, kas ir milzīgi. Kopīgā zaudējumu novēršanas darbu tāme ir 133 000 Eiro apmērā. Tādu līdzekļu tik maziņai draudzei nav un nekad nebūs. Šobrīd ir izstrādāts jauns dievnama konservācijas un pārbūves projekts, kas ar paredzēto ekspertīzi draudzei izmaksās vairāk nekā 14000 Eiro. Apmaksājot tik dārgu projektu, draudzei vairs nepaliek līdzekļu dievnama glābšanas darbu uzsākšanai, lai varētu demontēt gan saplaisātos pamatus, gan abas sienas, un visu pārbūvēt no jauna. 

Līdz ar to dievnams tagad atrodas avārijas stāvoklī un ir aizslēgts uz ilgu laiku, kamēr tiks atjaunoti sagrautie pamati un sienas. Tas ir ļoti degradējis draudzes dzīvi un krasi samazinājis draudzes locekļu skaitu. Mēs esam spiesti lūgties draudzes mājas jumta stāvā ierīkotajā kapelā, kur vasaras karstumā ir jāsēž caurvējā dievkalpojumu laikā. Bet lielākajos svētkos mēs dodamies uz luterāņu dievnamu, jo visiem nepietiek vietas mūsu pagaidu “mājas baznīciņā”. Diemžēl mūsu sagrautais dievnams nav ne valsts, ne vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis. Tādēļ mēs nevaram un nedrīkstam saņemt nekādu palīdzību no pašvaldības un valsts institūcijām, pie kurām esam vairākkārt griezušies un saņēmuši atteikumu. Savukārt mūsu diecēzes Kūrija nespēj mums palīdzēt finansiāli, un cerības saņemt ārzemju Baznīcas līdzekļus ir minimālas.

       Mēs pazemīgi lūdzam ikvienu labas gribas cilvēku, kuram nav vienaldzīgs Lielvārdes Romas katoļu draudzes liktenis, palīdzēt materiāli atbalstīt ar savu ziedojumu sagrautā dievnama glābšanas un atjaunošanas darbus, lai šī senā draudze varētu arī turpmāk pastāvēt un slavēt Dievu šajā vietā, pulcinot ticīgos uz lūgšanām savā dievnamā.

      Draudze lūdzas par visiem tās labdariem un ziedotājiem un būs pateicīga par katru, kaut nelielu ziedojumu, ko var nodot personīgi prāvestam Andrim Solimam (mob. 29855768) vai ieskaitīt draudzes kontā:

Lielvārdes Romas katoļu draudze

Meža iela 18, Lielvārde, LV-5070

Reģ. Nr. 90001080360

SEB Banka

Konta nr.: LV05UNLA0050005798451

     Lai Dievs bagātīgi Jūs atalgo par labo sirdi un Jūs svētī!

Lielvārdes Romas katoļu draudzes prāvests:

Andris Solims

 

Aicinām jaunus, muzikālus dziedātājus, sevišķi puišus, vīrus, nākt dziedāt draudzes korī!!!

Zēni un jaunekļi tiek mīļi aicināti kalpot pie altāra kā ministranti mūsu baznīcā!!!

 08.12.2015. Latvijā tika palaista ēterā jauna katoļu radiostacija Radio Maria Latvija, kas translē dažādus raidījumus (lūgšanas, dziesmas, Sv. Misi, specifiskus raidījumus utt.) 24 stundas diennaktī:

FM frekvencēs: Rīgas rajonā - 97,3

Liepājas rajonā - 97,1

Krāslavas rajonā - 97

internetā:
 www.rml.lv

Nospied: Listen

Ienāc paklausīties!!!