29 - 05 - 2024
Multimēdijas
Youtube

 

Maija mēneša dievkalpojumu kārtība
Lielvārdes Romas katoļu draudzē 2024. gadā

Svētdienās:

10:00 – Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana un adorācija;

10:20 – Rožukroņa lūgšanas;

11:00 – Sv. Mise un Maija mēneša dievkalpojums.

Darbdienās:

Uzmanību! Ar 1.05. pārejam uz vasaras laiku!

Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās un sestdienās:

sv. Mise pl. 19:00 un Maija mēneša dievkalpojums.

1.05. — Sv. Jāzepa, strādnieku Aizbildņa, svētki: Sv. Mise pl. 19:00

un Maija mēneša dievkalpojums.

2.05. — mēneša pirmajā ceturtdienā pirms sv. Mises pl. 18:00 būs Svētā Stunda.

Pēc Mises pl. 19:00 sekos Maija mēneša dievkalpojums.

3.05. — mēneša pirmajā piektdienā pirms sv. Mises pl. 18:00 būs Jēzus Sirds dievkalpojums. Pēc sv. Mises pl. 19:00 sekos Maija mēneša dievkalpojums.

5.05. — Lieldienu 6. un mēneša 1. svētdienā: Maija mēneša dievkalpojums būs pirms Mises 10:40. Pēc Mises sekos Jēzus Sirds dievkalpojums.

9.05. — Kunga Debeskāpšanas svētkos:

Pirms sv. Mises pl. 18:30 būs Maija mēneša dievkalpojums.

pl. 19:00 — svinīgā svētku Mise ar Debeskāpšanas procesiju.

15.05. — Aglonas Dievmātes jaunievestie svētki:

sv. Mise pl. 19:00 un Maija mēneša dievkalpojums.

19.05. — Vasarsvētkos jeb Svētā Gara nosūtīšanas svētkos:

svinīgā svētku sv. Mise pl. 11:00 un Maija mēneša dievkalpojums.

Noslēdzas Lieldienu laiks!

20.05. — Vissvētākās Jaunavas Marijas, Baznīcas Mātes svētkos:

sv. Mise pl. 19:00 un Maija mēneša dievkalpojums.

23.05. — pl. 19:00 - Mūsu KungaJēzus Kristus, Augstā un Mūžīgā Priestera,

svētku sv. Mise un Maija mēneša dievkalpojums.

26.05. — Vissvētās Trīsvienības un Sv. Ritas no Kašas svētkos:

atlaidu diena Lielvārdē

Pirms sv. Mises pl. 10:40 būs Maija mēneša dievkalpojums. 11:00 — svinīgā svētku Mise, Vesperes, Euharistiskā procesija un pateicības himna “Te Deum laudamus.

30.05. — Kristus Miesas un Asiņu svētkos:

pl. 19:00 - sv. Mise un Maija mēneša dievkalpojums.

2.06. — Kristus Miesas un Asiņu svētku oktāvas svētdienā:

pirms sv. Mises 10:30 - Jēzus Sirds dievkalpojums,

11:00sv. Mise un Euharistiskā procesija ar 4 evaņģēlijiem un bērnu pasvētīšana.

Kristus Miesas un Asiņu jeb Vissvētākā Sakramenta svētki

         30. maijā (nākamajā ceturtdienā pēc Vissvētās Trīsvienības svētdienas) tiek svinēti Vissvētākā Sakramenta svētki, kuros pagodinām Kristus neredzamās klātbūtnes noslēpumu zem redzamajām Maizes un Vīna zīmēm Euharistijā. Daudzās Rietumu baznīcās šie svētki tiek pārcelti uz svētdienu pēc Vissvētās Trīsvienības svētkiem - 2. jūniju.

        Pirmo reizi šie svētki notika 1246. gadā Lježi diecēzē Beļģijā, pateicoties svētīgās māsas Julianas vīzijai 1208. gadā, kurā viņa redzēja spilgti apgaismotu disku ar vienu aptumšotu malu. Kristus ar to viņai atklāja, ka Baznīcā iztrūkst pienācīgu svētku Viņa Miesas pagodināšanai. 1263. gadā Bolsenā (Itālijā) notika brīnums Euharistijas laikā, kad priesterim radās šaubas par Kristus reālo klātbūtni konsekrētajā maizē. Pārlaužot hostiju, no tās iztecēja daži Kristus Asiņu pilieni, kuri aptraipīja uz altāra uzklāto korporālu - balta linu auduma kvadrātu, uz kura tiek novietota maize un vīns konsekrēšanai. Pāvests Urbans IV 1264. gadā ar bullu "Transiturus" apstiprināja Kunga Miesas (Corpus Domini) svētkus kā obligātos visā Baznīcā, nozīmējot tiem datumu ceturtdienā pēc pirmās svētdienas, kas seko Vasarsvētkiem, jeb 60. dienā pēc Pashas. Līdz ar to nostiprinājās un attīstījās Vissvētākā Sakramenta kults kā pretspēks pieaugošajam protestantisma vilnim, kas centās aizslaucīt no ticīgo sirdīm ticību Kristus reālajai klātbūtnei Euharistijā. Pats pāvests sāka piedalīties svinīgajā euharistiskajā procesijā pa pilsētas ielām un laukumiem, kur tika publiski nesta konsekrētā Maize, apliecinot tautas ticību Kristus Miesas klātbūtnei zem šīm redzamajām Maizes zīmēm, kuras tika ievietotas apzeltītā traukā, ko sauc par ostensoriju jeb monstranci (no latīņu val. - parādīt).

         Šajos svētkos Baznīca, kas ir Kristus Mistiskā Miesa, manifestē savu ciešo vienotību ar Kristus Miesu, parādot ļoti ciešo saikni starp Euharistiju un Baznīcu. Lai gan Euharistijas iedibināšanas svētki tiek svinēti Lielajā Ceturtdienā, tad Lielās Nedēļas ciešanu notikumi zināmā mērā neļauj tik labi pārdzīvot Euharistijas kā kāzu mielasta priecīgo svinību aspektu. Tāpēc, noslēdzot Lieldienu svinību ciklu, izskaņā tiek izcelts šis priecīgais svētku moments, kurā ticīgā tauta priecīgi seko savam Karalim euharistiskajā procesijā, nesot baznīcas karogus un dziedot orķestra pavadībā euharistiskās dziesmas un himnas Kristum, kurš ir klātesošs zem Maizes un Vīna zīmēm Vissvētākāja Sakramentā. Tas ir mūsu ticības lielākais noslēpums, kurā izpaužas Kristus - Līgavaiņa bezgalīgā mīlestība uz savu Līgavu - Baznīcu, par kuru Viņš ir atdevis nāvē savu Vissvēto Miesu un izlējis savas Visdārgās Asinis.

       Arī Latvijā daudzās vietās jau ir atjaunota šī senā un skaistā tradīcija Kristus Miesas un Asiņu svētku oktāvas svētdienā doties euharistiskajā procesijā pa pilsētu ielām. Tā ir mūsu ticības manifestācija, kuru vēlas pats Pestītājs arī mūsdienās, kad tik ļoti pieaug bezdievības gars pasaulē. Tieši no bīskapiem un priesteriem lielā mērā ir atkarīgs tautas ticības gars. Tāpēc viņiem kā pirmajiem ir jārūpējas par ticības atjaunotni tautā, aicinot un organizējot dažāda veida ticību veicinošus pasākumus, starp kuriem ierindojas arī euharistiskās procesijas draudzēs mēneša pirmajās svētdienās un svētku dienās, un sevišķi parūpējoties noorganizēt reizi gadā arī šo svinīgo ticības manifestāciju pa pilsētu un ciematu ielām Vissvētākā Sakramenta svētkos. Kristus ir teicis: "Kas mani apliecinās cilvēku priekšā, to es atzīšu mana Tēva priekšā, kas ir debesīs. Kas mani aizliegsies cilvēku priekšā, to es aizliegšos debesu Tēva priekšā." Bieži draudžu ganu nolaidība un slinkums vai skopums neļauj atplaukt un izplatīties Vissvētākā Sakramenta kultam draudzēs, kas nereti veicina draudzes garīgās dzīves panīkumu, jo tiek panicināts pats centrs - sakramentālais Pestītājs, kas vēlas būt ar savu tautu arī ārpus dievnama mūriem mūsu pilsētās un ciematos, lai būtu dzīvais Dievs ar mums - mūsu Emanuēls. Neaizmirsīsim Vatikāna II koncila konstitūcijas par sakrālo Liturģiju "Sacrosanctum Concilium" mācību, ka "Euharistija ir kristiešu dzīves visu aktivitāšu kulminācija un avots," tāpēc ar lielu godbijību un ticību piedalīsimies katrā Euharistijā, kas tiek svinēta kā Kristus Upura piemiņa mūsu draudžu dievnamos ikdienā un sevišķi svētdienās un svētku dienās, lai mēs sajustu dzīvā Kristus klātbūtni un varētu priecīgi kopā ar Viņu iet mūsu pestīšanas ceļu.

          Mēs arī ceram doties Euharistiskajā procesijā pa Lielvārdes Romas katoļu baznīcas ārējo laukumu 2. jūnijā, apstājoties četros laukuma stūros, kur tiks pasludināti 4 evaņģēliji par euharistisko tēmu. Aicinu visus piedalīties šajā procesijā Kristus Miesas un Asiņu svētku oktāvas svētdienā mūsu draudzē.

Kristus ir augšāmcēlies un uzkāpis debesīs, un atsūtījis Svēto Garu!

Dārgie draugi!

Svētā Gara nosūtīšanas svētkos Kristus dibinātā Baznīca svin savu Dzimšanas dienu, kurā mīļi sveicu visus labas gribas kristiešus un mūsu tautiešus Latvijā, Īrijā, Anglijā, Kanādā, Amerikā, Itālijā un citās pasaules malās. Lai Sv. Gars piepilda Jūsu sirdis ar savu gaismu un mīlestību, kas spēj piedot pārestības vienam pret otru! Lai ielej Jūsu prātos gaišas un priecīgas domas, kas veicinātu labu gribu dzīvot godīgu, Dievabērnu cienīgu dzīvi, ievērojot Dieva un Baznīcas baušļus, praktizējot svēto sakramentu dzīvi un mīlot Kungu un savus tuvākos! Neaimirsīsim, ka vistuvākais, kas mums ir, tā ir mūsu dvēselīte, kas ir daliņa no paša Radītāja. Tāpēc šajos svētkos uzdāviniet tai prieku, attīrot to no grēkiem, jo tikai tad var sajust dvēseles patieso prieku, kad tā ir brīva no grēka valgiem un ir stiprināta ar Kristus Miesu un Asinīm – patieso dvēseles barību, kas tai nodrošina mūžīgo dzīvi. 

    Bet mūsu miesa ir mājoklis Svētajam Garam, ko esam saņēmuši Kristības un Iestiprināšanas sakramentos. Saudzēsim arī šo mājokli no sagraušanas caur alkoholu, smēķēšanu, narkotikām un izvirtīgu dzīves veidu! Uzturēsim līdzsvaru dvēselē un miesā, tad Svētā Gara prieks pārņems visu cilvēku un mēs mantosim brīnišķīgus augļus savā dzīvē! Biežāk ieklausīsimies Svētā Gara balsī, kas mūs uzrunā caur mūsu sirdsapziņu, un sekosim dievišķām iedvesmām darīt labos darbus ikdienā, lai no mums attālinātos pasaules ļaunums un kārdinājumi tiekties tikai pēc materiāliem labumiem, aizmirsot un ignorējot dvēseles vajadzības.

   Svētais Gars vada Kristus dibināto Baznīcu arī šodien, tāpēc uzticēsimies šai pestīšanas institūcijai, neskatoties uz kļūdām un grēkiem, kādi nereti tiek pielaisti, jo neviens no mums nav svēts virs zemes un šī Baznīca sastāv no mums pašiem, kas esam grēcinieki. Tikai ar savu pozitīvo vārdu, darbu un piemēru mēs stiprināsim šo Baznīcu. Pretējā gadījumā mēs to grausim, ja ignorēsim tās mācību un likumus. Tie, kas atmet Kristus Baznīcu, atmet pašu Kristu, kas kā Līgavainis ir atdevis savu dzīvību par savu Līgavu – Baznīcu, ko ir ieņēmis uz krusta Lielajā Piektdienā un dzemdinājis Vasarsvētkos caur Svēto Garu, kas nonāca pār apustuļiem un Jaunavu Mariju, Baznīcas Māti. Klausīsim pāvesta aicinājumam pieņemt Baznīcu ar visiem tās trūkumiem un nepilnībām. Tā mēs stiprināsim to un palīdzēsim Kristum triumfēt cīņā ar elles spēkiem.

  Svētais Gars arī tevi aicina kļūt par Jēzus līdzstrādnieku dvēseļu pestīšanas darbā. Nebaidies kļūt par vienu no tiem, aktīvi iekļaujoties savas draudzes dzīvē dažādos kalpojumos, kas tev ir vairāk piemēroti, un tev nebūs garlaicīgi Baznīcā. Kļūsti par apustuli – Kristus sūtīto misionāru savā ģimenē, darbā, sabiedrībā, ar savu pozitīvo ticības piemēru evaņģelizējot cilvēkus, kas tev ir blakus. Nebaidies atvērt savu sirdi Svētajam Garam, un tu sajutīsi patiesu piederību pie Vissvētākās Trīsvienības ģimenes, kuras loceklis esi kļuvis Kristības brīdī. Lai Dievs mūs visus sargā un svētī, dāvājot mieru, saderību un mīlestību ikdienā turpināt savu dzīves krusta ceļu kopā ar Jēzu un Baznīcu, tad mēs spēsim pārveidot pasauli, un Dieva Gars atjaunos caur mums zemes vaigu!

  Priecīgus Svētā Gara nosūtīšanas svētkus!      

  Kristus ir augšāmcēlies un uzkāpis debesīs, un atsūtījis Svēto Garu!

pr. Andris Solims

Maija mēneša dievkalpojumi

           Maija mēnesis katoliskajā Baznīca tradicionāli tiek veltīts Vissvētākās Jaunavas Marijas godam, kad ticīgie pulcējas draudžu dievnamos vai pie Latgales ceļmalu krustiem, kur notiek Dievmātes godināšana. Baznīcās pēc vai pirms sv. Mises notiek maija mēneša dievkalpojumi, kuros tiek skaitītas lūgšanas un dziedāta Litānija Dievmātes godam, tiek uzstādīts publiskai pagodināšanai Vissvētākais Sakraments, ar kuru beigās tiek svētīti ticīgie.

Līdzīgi Latgalē pie ceļmalu krustiem ticīgie pulcējas vakaros, lai dziedātu dziesmas un Litāniju Vissvētākās Jaunavas Marijas godam. Tā ir skaista un sena Latgales novada katoļticīgo tradīcija šajā mēnesī apliecināt savu mīlestību Dievmātei, ticībā raidot savas lūgšanas kopā ar Mariju uz viņas Dēlu Jēzu Kristu. Jaunava Marija neaizēno sava Dēla godu un neaizvieto Viņa kultu, bet gan daudzus ved pie Jēzus kā mūsu garīgā Māte, kura rūpējas par savu garīgo bērnu pestīšanu, tādā veidā palīdzot Kristum mūsu atpestīšanas darbā. Dievmāte ir stipra mūsu Aizbildne pie Dieva, tādēļ tik daudzi miljoni ticīgo pasaulē viņu godina un lūdz viņas debesīgo aizbildniecību mūsu vajadzībās. Steigsimies pie Jaunavas Marijas, meklējot pie viņas patvērumu bēdās, jo viņa ir Bezvainīgā Jaunava, kas ir uzņemta debesīs un ir vistuvāk savam Dēlam Jēzum.

Ģimenes arī tiek aicinātas katru vakaru vienoties kopīgās lūgšanās Dievmātes godam, jo tur, kur ģimenes lūdzas kopā, tur veidojas Baznīcas šūniņas un tiek stiprinātas pašas ģimenes saites. Praktizēsim mūsu tautas skaistās kristīgās tradīcijas, lai nemazinātos ticības gars un neizzustu mūsu kristīgā identitāte.

P.S. Litāniju Vissvētākās Jaunavas Marijas godam var atrast sadaļā "Lūgšanas - Litānijas".

Uzmanību!!!

 

          Tagad ir iespēja sekot mūsu draudzes dievkalpojumu tiešraidēm Facebook vietnē. Sekojiet ierakstiem tur izvietotajā mūsu draudzes mājaslapā "Lielvārdes sv. Krusta Paaugstināšanas Romas katoļu baznīca". Ir izveidota arī mūsu draudzes lūgšanu atbalsta grupa "Lielvārdes draugi", kurā var pierakstīties tie, kuriem interesē saņemt kādus paziņojumus par mūsu draudzes dievkalpojumu tiešraižu laikiem un datumiem.

          Aicinu visus izmantot šo vienreizējo iespēju turpināt lūgties ar mums attālināti un paziņot par to arī citiem draudzes locekļiem vai draugiem. Jūsu mīļotais dievnams ļoti skumst pēc saviem dievlūdzējiem un gaida jūs visus ātrāk atpakaļ, tiklīdz pāries jūsu pārbaudījumu un ciešanu laiks, kas neļauj jums piedalīties mūsu dievkalpojumos klātienē. Lūgsimies vienoti kopā ar Radio Maria vai Latgales radio un Facebook starpniecību! Izmantosim šo tehnikas sasniegumu dāvanu kristiešiem, lai šie virtuālie dievkalpojumi ienāktu jūsu mājokļos, kuri tādā veidā atkal kļūtu par "mājas baznīcu", kā tas bija pirmajos kristietības gadsimtos.

           Novēlu jums visiem, mani mīļie, pārvarēt visas bailes no vīrusa briesmām un "nevarēšanas un aizņemtības" aizbildinājumiem, lai jūs nāktu uz savu draudzes dievnamu lūgties kā priecīgi Dieva bērni. Dievs jūs mīl!!! Turaties un sirsnīgi lūdzaties - lūgšana ir stiprs antivīruss pret ikvienu grēka vīrusu, arī pret šo koronavīrusu!

Jūsu draudzes gans pr. Andris Solims

 

 

Aicinām jaunus, muzikālus dziedātājus, sevišķi puišus, vīrus, nākt dziedāt draudzes korī!!!

Zēni un jaunekļi tiek mīļi aicināti kalpot pie altāra kā ministranti mūsu baznīcā!!!

 08.12.2015. Latvijā tika palaista ēterā jauna katoļu radiostacija Radio Maria Latvija, kas translē dažādus raidījumus (lūgšanas, dziesmas, Sv. Misi, specifiskus raidījumus utt.) 24 stundas diennaktī:

FM frekvencēs: Rīgas rajonā - 97,3

Liepājas rajonā - 97,1

Krāslavas rajonā - 97

internetā:
 www.rml.lv

Nospied: Listen

Ienāc paklausīties!!!