22 - 09 - 2018
RADIO MARIJA LATVIJA

 Klausies radio datorā -
spied pogu zemāk redzamajā atskaņotājā!

Multimēdijas

  

Uzmanību!

Iedrošinām piedalīties vēsturiskajā pāvesta Franciska vizītē par godu mūsu Valsts 100 gadu jubilejai. Būs iespēja doties uz Aglonu no draudzes ar autobusu 24.09. pl. 8:00, kas pievedīs svētceļniekus pēc iespējas tuvāk bazilikas laukumam. Kontaktēties par braucienu ar Ņinu: 26158141. Ņemt līdzi saliekamo krēsliņu, lietus plēves, ūdeni, pārtiku. Caurlaides varēs izņemt draudzes mājā sākot ar 9. septembri pēc dievkalpojuma.

      Nepaliksim vienaldzīgi, jo otras tādas iespējas lūgties kopā ar pāvestu Aglonā nebūs ļoti ilgi.

Skat.: www.pavestslatvija2018.lv

6.09. — Mēneša pirmā ceturtdiena:
pl. 18:00 — Svētā Stunda.
pl. 19:00 — Sv. Mise kopīgā nodomā par draudzes dzīvajiem locekļiem.

7.09. — Mēneša pirmā piektdiena:
Jēzus Sirds dievkalpojums pēc sv. Mises pl. 19:00.


8. septembrī: Dievmātes Dzimšanas svētki
pl. 13:00 – sv. Mise ar Kristības sakramenta piešķiršanu.

Vakara sv. Mise nebūs.


12. septembrī:

Vissvētākās Jaunavas Marijas Vārda diena
pl. 19:00 – sv. Mise.

40 stundu dievkalpojumu kārtība
Lielvārdes Svētā Krusta kapelā

1. diena - 14. septembrī:Svētā Krusta
paaugstināšanas svētki – dievnama titulsvētki
pl. 17:00 – Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana un adorācija līdz misei!

pl. 19:00 – svētku sv. Mise.

2. diena - 15. septembrī: Sāpju Dievmātes svētki

pl. 17:00 – Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana un adorācija līdz misei!

pl. 19:00 – svētku sv. Mise.

3. diena - 16. septembrī:
pl. 11:00 – sv. Mise, Vesperes un Pateicības himna „Te Deum”.

 

29. septembrī: Svēto Erceņģeļu Mihaēla, Gabriēla un Rafaēla svētki
pl. 13:00 – sv. Mise.

Uzmanību!!!

       Sakarā ar neiespēju izmantot dievnamu dievkalpojumiem dotajā brīdī, sv. Mises darbdienās un svētdienās tiek svinētas blakus esošajā draudzes mājā 2. stāvā sv. Krusta kapelā ierastajos laikos.

        Atvainojamies par sagādātajām neērtībām un paldies par Jūsu izpratni un lūgšanu atbalstu!

             29. septembrī Baznīca svin svēto Erceņģeļu Mihaēla, Gabriēla un Rafaēla svētkus

      Viņi ir augsta ranga eņģeļi debesīs, kuri ir doti cilvēkiem arī kā aizbildņi virs zemes.

      Sv. Mihaēls ir debespulku vadonis, kura vārds nozīmē "Kas ir kā Dievs" (Quis ut Deus?). Viņa vadībā Dievam uzticīgie eņģeļi uzvarēja Lucifera piekritējus, kuri sabuntavojās pret savu Radītāju, gribēdami būt kā Dievs.

     Sv. Gabriēls ir Dieva vēstnesis, kurš tika sūtīts pasludināt Jāņa Kristītāja dzimšanu tēvam Zaharijam Jeruzalemes templī un Jēzus dzimšanu Jaunavai Marijai Nazeretē. Viņa vārds nozīmē: "Dieva spēks".

      Sv. Rafaēls ir ceļinieku Aizbildnis, kas palīdzēja Tobijam iegūt par sievu Sāru, kuru sargāja dēmons. Rafaēla vārds nozīmē: "Dievs dziedina", jo viņš izdziedināja arī Tobija tēvu no akluma. Tāpēc godinām viņu arī kā slimnieku Aizbildni un lūdzam palīdzību slimībās un nespēkā.

       1. oktobrī svinam karmelītes un Baznīcas doktores - svētās Terēzes no Bērna Jēzus svētkus, kura ir Rīgas Garīgā semināra aizbildne un misiju patrone.

      2. oktobrī tiekam aicināti pateikties Radītājam par mūsu Sargeņģeļiem, kuri mums doti kopš ieņemšanas brīža līdz pat nāvei, lai mūs vadītu, sargātu no dvēseles un miesas briesmām. Lūgsim viņu palīdzību un pasargājumu ikdienā!

      4. oktobrī pagodinām sv. Asīzes Francisku, ubagotāju (franciskāņu) ordeņa dibinātāju, Baznīcas evaņģēliskā gara atjaunotāju viduslaikos un vienu no visvairāk iemīļotajiem svētajiem arī mūsdienās.

Lūgums palīdzēt atjaunot sagrauto Lielvārdes katoļticīgo dievnamu!

       Lielvārdes katoļticīgo draudzes jaunais dievnams ir iesvētīts tikai 1992. gadā un ir uzcelts vecā dievnama vietā pie katoļu kapiem Meža ielā 18. Tas atrodas uz uzkalna, kurā no trijām pusēm tika veikts uzbērums. Diemžēl dievnama būves darbi tika veikti ļoti pavirši, bez pienācīgā būvuzrauga un neievērojot vajadzīgās tehnoloģijas normas. Pamati ir ielikti uz neblietētās uzbēruma zemes, pat bez šķembām apakšā, bez armatūras, kas tos sasaistītu kopā, bez pamatu paplašinājuma pēdas. Ātros tempos uz jaunajiem pamatiem no ķieģeļiem tika uzcelta baznīca ar torni, kas deva zināmu slodzi uz pamatiem un uzbērumu. Paejot 23 gadiem pēc dievnama pabeigšanas, atklājās, ka tā pamati ir sākuši manāmi sēsties uz leju, radot neskaitāmas lielas plaisas dievnama iekšpuses sienās un dažas lielas plaisas arī ārsienās. Iekšējā labā siena jau ir atdalījusies no blakus sienas ar 2 pirkstu platumā vertikālo plaisu visā sienas augstumā. Fasādes labās puses stūris ir nosēdies 4 pirkstu platumā, sašķeļot arkveidīgo logu un sienu ar diagonālo plaisu līdz pat pamatiem.

      2015. gadā tika veikta ēkas detalizēta apsekošana un ir izdots sertificētās SIA „Būvkonsultants” „Būves tehniskās apsekošanas atzinums”, saskaņā ar kuru 2016. gadā tika izstrādāts dievnama pamatu pastiprināšanas darbu būvprojekts un oktobrī uzsākti neatliekami ēkas pamatu un sienu nostiprinājuma darbi. Taču šo darbu izmaksas saskaņā ar piestādīto tāmi sastādīja ~85000 Eur, bet tādu summu mazā katoļticīgo draudze nekad nespēs savākt. Tāpēc tā griezās ar lielu lūgumu pēc palīdzības pie katra labas gribas cilvēka, kas varētu atbalstīt šo cēlo mērķi saglabāt ārēji skaisto dievnamu no sabrukšanas.

        Ar zināmiem pārtraukumiem finansiālo grūtību un dokumentācijas nesakārtotības no būvnieku puses dēļ līdz 2017. gada pavasarim draudze paspēja veikt 84 mikropāļu ieurbšanas pamatos un blakus tiem darbus un veica pusi no ēkas pamatu nostiprināšanas darbiem, piebetonējot esošajiem vecajiem pamatiem jaunu betona slāni 50 cm biezumā, tādā veidā sasaistot ieurbtos pāļu galus ar jauno dzelzbetonu. 

        8.11.2017. būvfirma "KMT Projekts" atsāka atļautos būvdarbus būvobjektā, pielaižot rupjus pārkāpumus un atkāpšanos no būvprojeta prasībām, kā rezultātā 9.11.2017. iebruka un saplaisāja dievnama kreisās puses pamati, kā arī saplaisāja un nobīdījās 2 ārsienas zem atraktajiem visā garumā pamatiem, zem kuriem tika izņemta grunts...

        Līdz ar to dievnams tagad atrodas avārijas stāvoklī un ir aizslēgts uz ilgu laiku, kamēr tiks atjaunoti sagrautie pamati un sienas. Reāli ir jātaisa jauns būvprojekts, jādemontē gan saplaisātie pamati, gan abas sienas, un visu jāpārbūvē no jauna. Tas prasīs papildus milzīgus līdzekļus, kādu draudzei nav un nekad nebūs. Tādēļ pazemīgi lūdzam ikvienu labas gribas cilvēku, kuram nav vienaldzīgs Lielvārdes Romas katoļu draudzes liktenis, palīdzēt materiāli atbalstīt ar savu ziedojumu sagrautā dievnama glābšanas un atjaunošanas darbus, lai šī senā draudze, kas ir dibināta jau 1936. gadā, varētu arī turpmāk pastāvēt un slavēt Dievu šajā vietā, pulcinot ticīgos uz lūgšanām savā dievnamā.

      Draudze lūdzas par visiem tās labdariem un ziedotājiem un būs pateicīga par katru, kaut nelielo ziedojumu, ko var nodot personīgi prāvestam Andrim Solimam (mob. 29855768) vai ieskaitīt draudzes kontā:

Lielvārdes Romas katoļu draudze

Meža iela 18

Lielvārde, LV-5070

Reģ. Nr. 90001080360

SEB Banka

Konta nr.: LV05UNLA0050005798451

     Lai Dievs bagātīgi Jūs atalgo par labo sirdi un svētī Jūs!

Lielvārdes Romas katoļu draudzes prāvests:

Andris Solims

 

Aicinām jaunus, muzikālus dziedātājus, sevišķi puišus, vīrus, nākt dziedāt draudzes korī!!!

Zēni un jaunekļi tiek mīļi aicināti kalpot pie altāra kā ministranti mūsu baznīcā!!!

 08.12.2015. Latvijā tika palaista ēterā jauna katoļu radiostacija Radio Maria Latvija, kas translē dažādus raidījumus (lūgšanas, dziesmas, Sv. Misi, specifiskus raidījumus utt.) 24 stundas diennaktī:

FM frekvencēs: Rīgas rajonā - 97,3

Liepājas rajonā - 97,1

Krāslavas rajonā - 97

internetā:
 www.rml.lv

Nospied: Listen

Ienāc paklausīties!!!