16 - 06 - 2021
RADIO MARIJA LATVIJA

 Klausies radio datorā -
spied pogu zemāk redzamajā atskaņotājā!

Multimēdijas
Youtube

Jūnija mēneša dievkalpojumu kārtība Lielvārdes Romas katoļu draudzē 2021. gadā

Svētdienās:

10:00 – Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana un adorācija;

10:20 – Rožukroņa lūgšanas; 11:00 – Sv. Mise un Jēzus Sirds dievkalpojums.

Darbdienās:

Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās un sestdienās:

sv. Mise pl. 19:00 un Jēzus Sirds dievkalpojums. 

Praktizēsim Jēzus Sirds dievkalpojumus arī ģimenēs!!!

2.06. — Pateicības sv. Mise par pr. Andra Solima Priesterības 30 gadiem

pl. 19:00 un Jēzus Sirds dievkalpojums. (Sv. Krusta kapelā draudzes mājā!)

3.06. — Kristus Miesas un Asiņu svētkos:

un mēneša pirmajā ceturtdienā pirms Mises pl. 18:00 būs Svētā Stunda.

Pēc Mises pl. 19:00 sekos Jēzus Sirds dievkalpojums.

(Sv. Krusta kapelā draudzes mājā!)

4.06. — Mēneša pirmajā piektdienā pēc sv. Mises  pl. 19:00

sekos Jēzus Sirds dievkalpojums.

(Sv. Krusta kapelā draudzes mājā!)

6.06. — Kristus Miesas un Asiņu svētku oktāvas svētdienā:

11:00 — sv. Mise un Euharistiskā procesija ar 4 evaņģēlijiemun bērnu pasvētīšana.

10. jūnijā — Kristus Miesas un Asiņu svētku oktāvas noslēgumā:

pl. 19:00 —  sv. Mise un lauku zāļu un ziedu pasvētīšana.

11. jūnijā — Vissvētākās Jēzus Sirds svētkos:

pl. 19:00 — svētku sv. Mise un Jēzus Sirds dievkalpojums. Atļauti gaļas ēdieni.

12. jūnijā — Bezvainīgās Marijas Sirds svētkos:

pl. 11:00 — svētku sv. Mise un Jēzus Sirds dievkalpojums. Vakara sv. Mise nebūs.

23. jūnijā — Sv. Jāņa Kristītāja Dzimšanas svētku Vigīlijā:

pl. 11:00 — sv. Mise un Jēzus Sirds dievkalpojums.

24. jūnijā — Sv. Jāņa Kristītāja Dzimšanas

svētkos: pl. 19:00 — sv. Mise un Jēzus Sirds dievkalpojums.

29. jūnijā — Sv. Apustuļu Pētera un Pāvila svētki:

pl. 19:00 — svētku sv. Mise un Jēzus Sirds dievkalpojums.

Jūnija mēneša dievkalpojumi

       Jūnija mēnesī godinām dievišķo Jēzus Sirdi. Katru dienu draudžu dievnamos ticīgie pulcējas, lai izlūgtos no Jēzus Sirds žēlsirdību un grēku piedošanu. Pēc dievkalpojuma tiek uzstādīts Vissvētākais Sakraments un tiek dziedāta Litānija Jēzus Sirds godam. To var ievadīt priestera komentārs. Latgalē ticīgie pulcējas pie ceļmalu krustiem, līdzīgi kā maija mēnesī, dziedot dziesmas un Litāniju Pestītāja Sirds godam. Arī ģimenēs šajā mēnesī visi ģimenes locekļi tiek aicināti uz kopīgām vakara lūgšanām Jēzus Sirds svētbildes vai statujiņas priekšā, kopīgi skaitot Jēzus Sirds Litāniju un citas attiecīgas lūgšanas. Godināsim dievišķo Jēzus Sirdi, lai mūsu vārdi būtu tajā ierakstīti uz mūžiem!
    P.S. Litāniju Jēzus Sirds godam var atrast mūsu mājas lapā: www.lielvardnieki.lv sadaļā "Ikdienišķās lūgšanas" / "Litānijas" pie "Galvenās izvēlnes"!!!

Kristus Miesas un Asiņu jeb Vissvētākā Sakramenta svētki

         3. jūnijā (nākamajā ceturtdienā pēc Vissvētās Trīsvienības svētdienas) tiek svinēti Vissvētākā Sakramenta svētki, kuros pagodinām Kristus neredzamās klātbūtnes noslēpumu zem redzamajām Maizes un Vīna zīmēm Euharistijā. Daudzās Rietumu baznīcās šie svētki tiek pārcelti uz svētdienu pēc Vissvētās Trīsvienības svētkiem - 18. jūniju.

        Pirmo reizi šie svētki notika 1246. gadā Lježi diecēzē Beļģijā, pateicoties svētīgās māsas Julianas vīzijai 1208. gadā, kurā viņa redzēja spilgti apgaismotu disku ar vienu aptumšotu malu. Kristus ar to viņai atklāja, ka Baznīcā iztrūkst pienācīgu svētku Viņa Miesas pagodināšanai. 1263. gadā Bolsenā (Itālijā) notika brīnums Euharistijas laikā, kad priesterim radās šaubas par Kristus reālo klātbūtni konsekrētajā maizē. Pārlaužot hostiju, no tās iztecēja daži Kristus Asiņu pilieni, kuri aptraipīja uz altāra uzklāto korporālu - balta linu auduma kvadrātu, uz kura tiek novietota maize un vīns konsekrēšanai. Pāvests Urbans IV 1264. gadā ar bullu "Transiturus" apstiprināja Kunga Miesas (Corpus Domini) svētkus kā obligātos visā Baznīcā, nozīmējot tiem datumu ceturtdienā pēc pirmās svētdienas, kas seko Vasarsvētkiem, jeb 60. dienā pēc Pashas. Līdz ar to nostiprinājās un attīstījās Vissvētākā Sakramenta kults kā pretspēks pieaugošajam protestantisma vilnim, kas centās aizslaucīt no ticīgo sirdīm ticību Kristus reālajai klātbūtnei Euharistijā. Pats pāvests sāka piedalīties svinīgajā euharistiskajā procesijā pa pilsētas ielām un laukumiem, kur tika publiski nesta konsekrētā Maize, apliecinot tautas ticību Kristus Miesas klātbūtnei zem šīm redzamajām Maizes zīmēm, kuras tika ievietotas apzeltītā traukā, ko sauc par ostensoriju jeb monstranci (no latīņu val. - parādīt).

         Šajos svētkos Baznīca, kas ir Kristus Mistiskā Miesa, manifestē savu ciešo vienotību ar Kristus Miesu, parādot ļoti ciešo saikni starp Euharistiju un Baznīcu. Lai gan Euharistijas iedibināšanas svētki tiek svinēti Lielajā Ceturtdienā, tad Lielās Nedēļas ciešanu notikumi zināmā mērā neļauj tik labi pārdzīvot Euharistijas kā kāzu mielasta priecīgo svinību aspektu. Tāpēc, noslēdzot Lieldienu svinību ciklu, izskaņā tiek izcelts šis priecīgais svētku moments, kurā ticīgā tauta priecīgi seko savam Karalim euharistiskajā procesijā, nesot baznīcas karogus un dziedot orķestra pavadībā euharistiskās dziesmas un himnas Kristum, kurš ir klātesošs zem Maizes un Vīna zīmēm Vissvētākāja Sakramentā. Tas ir mūsu ticības lielākais noslēpums, kurā izpaužas Kristus - Līgavaiņa bezgalīgā mīlestība uz savu Līgavu - Baznīcu, par kuru Viņš ir atdevis nāvē savu Vissvēto Miesu un izlējis savas Visdārgās Asinis.

       Arī Latvijā daudzās vietās jau ir atjaunota šī senā un skaistā tradīcija Kristus Miesas un Asiņu svētku oktāvas svētdienā doties euharistiskajā procesijā pa pilsētu ielām. Tā ir mūsu ticības manifestācija, kuru vēlas pats Pestītājs arī mūsdienās, kad tik ļoti pieaug bezdievības gars pasaulē. Tieši no bīskapiem un priesteriem lielā mērā ir atkarīgs tautas ticības gars. Tāpēc viņiem kā pirmajiem ir jārūpējas par ticības atjaunotni tautā, aicinot un organizējot dažāda veida ticību veicinošus pasākumus, starp kuriem ierindojas arī euharistiskās procesijas draudzēs mēneša pirmajās svētdienās un svētku dienās, un sevišķi parūpējoties noorganizēt reizi gadā arī šo svinīgo ticības manifestāciju pa pilsētu un ciematu ielām Vissvētākā Sakramenta svētkos. Kristus ir teicis: "Kas mani apliecinās cilvēku priekšā, to es atzīšu mana Tēva priekšā, kas ir debesīs. Kas mani aizliegsies cilvēku priekšā, to es aizliegšos debesu Tēva priekšā." Bieži draudžu ganu nolaidība un slinkums vai skopums neļauj atplaukt un izplatīties Vissvētākā Sakramenta kultam draudzēs, kas nereti veicina draudzes garīgās dzīves panīkumu, jo tiek panicināts pats centrs - sakramentālais Pestītājs, kas vēlas būt ar savu tautu arī ārpus dievnama mūriem mūsu pilsētās un ciematos, lai būtu dzīvais Dievs ar mums - mūsu Emanuēls. Neaizmirsīsim Vatikāna II koncila konstitūcijas par sakrālo Liturģiju "Sacrosanctum Concilium" mācību, ka "Euharistija ir kristiešu dzīves visu aktivitāšu kulminācija un avots," tāpēc ar lielu godbijību un ticību piedalīsimies katrā Euharistijā, kas tiek svinēta kā Kristus Upura piemiņa mūsu draudžu dievnamos ikdienā un sevišķi svētdienās un svētku dienās, lai mēs sajustu dzīvā Kristus klātbūtni un varētu priecīgi kopā ar Viņu iet mūsu pestīšanas ceļu.

          Mēs arī ceram doties Euharistiskajā procesijā pa Lielvārdes Romas katoļu baznīcas ārējo laukumu 6. jūnijā, apstājoties četros laukuma stūros, kur tiks pasludināti 4 evaņģēliji par euharistisko tēmu. Aicinu visus piedalīties šajā procesijā Kristus Miesas un Asiņu svētku oktāvas svētdienā mūsu draudzē.

Kristus ir augšāmcēlies un uzkāpis debesīs, un atsūtījis Svēto Garu!

Dārgie draugi!

Svētā Gara nosūtīšanas svētkos Kristus dibinātā Baznīca svin savu Dzimšanas dienu, kurā mīļi sveicu visus labas gribas kristiešus un mūsu tautiešus Latvijā, Īrijā, Anglijā, Kanādā, Amerikā, Itālijā un citās pasaules malās. Lai Sv. Gars piepilda Jūsu sirdis ar savu gaismu un mīlestību, kas spēj piedot pārestības vienam pret otru! Lai ielej Jūsu prātos gaišas un priecīgas domas, kas veicinātu labu gribu dzīvot godīgu, Dievabērnu cienīgu dzīvi, ievērojot Dieva un Baznīcas baušļus, praktizējot svēto sakramentu dzīvi un mīlot Kungu un savus tuvākos! Neaimirsīsim, ka vistuvākais, kas mums ir, tā ir mūsu dvēselīte, kas ir daliņa no paša Radītāja. Tāpēc šajos svētkos uzdāviniet tai prieku, attīrot to no grēkiem, jo tikai tad var sajust dvēseles patieso prieku, kad tā ir brīva no grēka valgiem un ir stiprināta ar Kristus Miesu un Asinīm – patieso dvēseles barību, kas tai nodrošina mūžīgo dzīvi. 

    Bet mūsu miesa ir mājoklis Svētajam Garam, ko esam saņēmuši Kristības un Iestiprināšanas sakramentos. Saudzēsim arī šo mājokli no sagraušanas caur alkoholu, smēķēšanu, narkotikām un izvirtīgu dzīves veidu! Uzturēsim līdzsvaru dvēselē un miesā, tad Svētā Gara prieks pārņems visu cilvēku un mēs mantosim brīnišķīgus augļus savā dzīvē! Biežāk ieklausīsimies Svētā Gara balsī, kas mūs uzrunā caur mūsu sirdsapziņu, un sekosim dievišķām iedvesmām darīt labos darbus ikdienā, lai no mums attālinātos pasaules ļaunums un kārdinājumi tiekties tikai pēc materiāliem labumiem, aizmirsot un ignorējot dvēseles vajadzības.

   Svētais Gars vada Kristus dibināto Baznīcu arī šodien, tāpēc uzticēsimies šai pestīšanas institūcijai, neskatoties uz kļūdām un grēkiem, kādi nereti tiek pielaisti, jo neviens no mums nav svēts virs zemes un šī Baznīca sastāv no mums pašiem, kas esam grēcinieki. Tikai ar savu pozitīvo vārdu, darbu un piemēru mēs stiprināsim šo Baznīcu. Pretējā gadījumā mēs to grausim, ja ignorēsim tās mācību un likumus. Tie, kas atmet Kristus Baznīcu, atmet pašu Kristu, kas kā Līgavainis ir atdevis savu dzīvību par savu Līgavu – Baznīcu, ko ir ieņēmis uz krusta Lielajā Piektdienā un dzemdinājis Vasarsvētkos caur Svēto Garu, kas nonāca pār apustuļiem un Jaunavu Mariju, Baznīcas Māti. Klausīsim pāvesta aicinājumam pieņemt Baznīcu ar visiem tās trūkumiem un nepilnībām. Tā mēs stiprināsim to un palīdzēsim Kristum triumfēt cīņā ar elles spēkiem.

  Svētais Gars arī tevi aicina kļūt par Jēzus līdzstrādnieku dvēseļu pestīšanas darbā. Nebaidies kļūt par vienu no tiem, aktīvi iekļaujoties savas draudzes dzīvē dažādos kalpojumos, kas tev ir vairāk piemēroti, un tev nebūs garlaicīgi Baznīcā. Kļūsti par apustuli – Kristus sūtīto misionāru savā ģimenē, darbā, sabiedrībā, ar savu pozitīvo ticības piemēru evaņģelizējot cilvēkus, kas tev ir blakus. Nebaidies atvērt savu sirdi Svētajam Garam, un tu sajutīsi patiesu piederību pie Vissvētākās Trīsvienības ģimenes, kuras loceklis esi kļuvis Kristības brīdī. Lai Dievs mūs visus sargā un svētī, dāvājot mieru, saderību un mīlestību ikdienā turpināt savu dzīves krusta ceļu kopā ar Jēzu un Baznīcu, tad mēs spēsim pārveidot pasauli, un Dieva Gars atjaunos caur mums zemes vaigu!

  Priecīgus Svētā Gara nosūtīšanas svētkus!      

  Kristus ir augšāmcēlies un uzkāpis debesīs, un atsūtījis Svēto Garu!

pr. Andris Solims

Uzmanību!!!

 

          Tagad ir iespēja sekot mūsu draudzes dievkalpojumu tiešraidēm Facebook vietnē. Sekojiet ierakstiem tur izvietotajā mūsu draudzes mājaslapā "Lielvārdes sv. Krusta Paaugstināšanas Romas katoļu baznīca". Ir izveidota arī mūsu draudzes lūgšanu atbalsta grupa "Lielvārdes draugi", kurā var pierakstīties tie, kuriem interesē saņemt kādus paziņojumus par mūsu draudzes dievkalpojumu tiešraižu laikiem un datumiem.

          Aicinu visus izmantot šo vienreizējo iespēju turpināt lūgties ar mums attālināti un paziņot par to arī citiem draudzes locekļiem vai draugiem. Jūsu mīļotais dievnams ļoti skumst pēc saviem dievlūdzējiem un gaida jūs visus ātrāk atpakaļ, tiklīdz pāries šis lielais pārbaudījumu un ciešanu laiks. Lūgsimies vienoti kopā ar Radio Maria vai Latgales radio un Facebook starpniecību! Izmantosim šo tehnikas sasniegumu dāvanu kristiešiem, lai Lielās Nedēļas dievkalpojumi ienāktu jūsu mājokļos, kuri tādā veidā atkal kļūtu par "mājas baznīcu", kā tas bija pirmajos kristietības gadsimtos.

           Novēlu jums visiem, mani mīļie, šoreiz pieticīgus, pazemīgus, bet tomēr priekpilnus Lieldienu svētkus. Lai Lielajā Ceturtdienā kopā ar Kristu Ģētsemanē mēs pārvarētu visas bailes no vīrusa briesmām un Lielajā Piektdienā izietu ar Viņu mūsu dzīves ciešanu krustaceļu, nomirdami priekš saviem grēkiem, lai kopā ar Uzvaras Ķēniņu arī mēs Lieldienu naktī augšāmceltos jaunai, uzlabotai un no visiem iepriekšējiem "nevarēšanas un aizņemtības" aizbildinājumiem attīrītai kristieša dzīvei kā priecīgi Dieva bērni. Dievs jūs mīl!!! Turaties un sirsnīgi lūdzaties - lūgšana ir stiprs antivīruss pret ikvienu grēka vīrusu, arī pret šo koronavīrusu!

Jūsu draudzes gans pr. Andris Solims

 

Mans mīļais lūgšanu sargeņģelis ir atgriezies Tēva mājās!

MaminaAnnaRozite

22.05.1930. - 31.08.2020.

Katram cilvēkam kopš ieņemšanas brīža ir Dieva dotais sargeņģelis virs zemes, kurš kļūst par Radītāja kontaktpersonu starp Dievu un cilvēku. Viņš mūs sargā, rūpējas, uzrunā caur sirdsapziņas balsi, pamāca, bet galvenais – intensīvi lūdzas par mums un aizstāv Kunga priekšā. Mēs tikai mūžībā uzzināsim, cik daudz mūsu pestīšanas labā bija darījis mūsu mīļotais sargeņģelītis, kura piemiņu Baznīca svin 2.10.

Bet Radītājs mums katram ir devis arī mūsu vecākus, kuri tāpat mūs mīl, rūpējas un lūdzas par mums. Esmu bezgalīgi pateicīgs Kungam, kurš man bija devis tik mīļu un uzmanīgu māmiņu Annu, kura rūpējās par mani un visu dzīvi intensīvi lūdzās dienu un nakti, atbalstot mani visus 29 Priesterības gadus gan priekos, gan vissmagākajos pārbaudījumos, kādu ir bijis ļoti daudz. Viņa bija mans lūgšanu sargeņģelis, kurš, kā Jēzus Māte Marija, pavadīja mani visā līdzšinējās dzīves krustaceļā. Un es ļoti izjutu viņas lūgšanu atbalstu, jo zinu, cik stipras ir mātes lūgšanas par saviem bērniem, par cik tās caurstrāvo arī mātes mīlestība. Ir daudz skaistu salīdzinājumu un dziesmu par mātes mīlestību. Manā bērnībā un jaunībā bijušais Krāslavas draudzes koris jauniesvētīto priesteru Primīcijas mielastā pie galda vienmēr dziedāja aizkustinošu poļu dziesmu “Na drogę życia wzięłem trzy kwiatki” (“Trīs ziedus ņēmu līdzi dzīves ceļā”), kas bija kora veltījums priestera mātei. Ar asarām acīs atceros šo saviļņojošo dziesmu arī manai māmuliņai manas Primīcijas mielastā 15.06.1991. mūsu mājas pagalmā Krāslavā. Šīs dziesmas teksts vēstī par jaunekli, kurš savā dzīves ceļā līdzi paņēma trīs svaigus ziedus: vienu no drauga, otru no mīļotās meitenes un trešo no savas mātes. Viņš nodomāja, ka tagad uzzinās caur šiem svaigajiem ziediem, kurš no šiem trijiem cilvēkiem viņu patiesi mīl no sirds. Vispirms novīta drauga zieds, tad nokalta arī mīļotās ziediņš, bet mātes zieds palika arvien svaigs, jo tikai māte viņu mīlēja vispatiesāk un no visas sirds... Šo mātes mīlestību dēls salīdzināja ar jūras dziļumu, ar kristāla skaidrumu, bet beigās viņš to salīdzināja ar Dieva mīlestību, jautādams, cik daudz pārāka tomēr tā ir arī par māmiņas mīlestību.

Jā, mani mīļie draugi, man dzīvē bija ļoti paveicies, ka debesu Tēvs man dāvāja tik ļoti mīlošu māmiņu, par kuras rūpēm un mīlestību es nekad viņai nespēšu atmaksāt. Un man tagad ir ļoti jānožēlo par visām tām reizēm, kad biju sāpinājis viņas sirdi ar savu neuzmanību vai kādu asāku vārdu vai rīcību. Diemžēl sadzīvē ikdienā laikam nav iespējams iztikt bez kādiem nepareizajiem soļiem mūsu attiecībās ar vistuvākajiem cilvēkiem, kurus, citreiz viņiem vēlot pat tikai labu, mums sanāk viņus apbižot un sāpināt. Gribētos tagad, kad māmiņas vairs nav ar mani kopā, aicināt visus dēlus un meitas ar viņu bērniem mīlēt un cienīt savus vecākus, kamēr viņi ir ar mums kopā šajā zemes dzīvē. Pienāks brīdis, kad mums būs no viņiem jāšķiras, un tad sirdsapziņa pārmetīs, ka varbūt tik maz vai pat nemaz viens otrs bērns nebūs veltījis uzmanības un dāvājis mīlestību saviem dzemdinātājiem.

Ļoti bieži gadās, ka veci un slimi vecāki kļūst par apgrūtinājumu modernajiem un aizņemtajiem bērniem, ka viņi nespēj vai negrib uzņemties nekādas saistības un rūpes par viņiem. Tad bieži šie “traucējošie” vecāki tiek iespundēti pansionātos, kur ļoti daudzi mirst no vientulības un nevajadzīguma sajūtas. Par laimi - manai māmiņai nenācās piedzīvot šādu dzīves norieta posmu, jo Dieva Apredzība ļāva viņai nodzīvot līdz 90 gadu vecumam, ko nosvinēja 22.05.2020., pie pilna saprāta, redzes, dzirdes un uz savām kājām, apzinīgi pārkāpjot mūžības slieksni savā istabiņā Lielvārdes draudzes mājā, kuru šo septiņu gadu laikā bija praktiski pārvērtusi par lūgšanu kapelu ar daudzām svētbildēm. Un šajā kapelā, līdzīgi kā arī viņas iepriekšējās dzīves majokļa kapelā Krāslavā, viņa lūdzās daudzas stundas dienu un nakti. Bieži man nācās viņu piespiest iet gulēt jau rīta stundās, kad atradu viņu iesnaudušos ar rožukroni rokās un uz grīdas nokritušo lūgšanu grāmatiņu vai brošūru, kādu viņai bija daudz. Uz manu jautājumu, ko viņai reiz uzdevu, kāpēc viņa tik daudz lūdzas, viņa atbildēja, ka viņa tādā veidā grib nest Dievam kaut kādu upuri savā dzīvē — un tas bija viņas lūgšanu upuris Kungam par savu ģimeni, draudzi un visu Baznīcu. Jau no bērnības viņa mūs radināja lūgšanām katru vakaru mūs vedot līdzi uz sv. Misi Krāslavas baznīcā un skaitot kopīgās ģimenes lūgšanas vakarā pirms gulētiešanas. Tās bija apmēram 20 minūtes garas, bet oktobrī vēl pievienojās kopīgais ģimenes rožukroni kopā ar tēti. Tie priekš manis tagad paliek sirdī kā skaistākie mūsu ģimenes brīži, kad mēs bijām vienoti lūgšanā, kaut toreiz tas mums bieži likās par apgrūtinājumu, kā jau visiem bērniem. Dzīvojot ar mani šos 7 gadus Lielvārdē, mēs arī katru vakaru 21:40 kopā ar mammu lūdzāmies rožukroni viņas istabiņā — “kapelā”, vienojoties ar visu Romas Baznīcu, kas tajā laikā translē rožukroņa lūgšanas latīniski pa Vatikāna Radio. Šo tradīciju mēs piekopām visu mūsu dzīvi, un es to turpināšu arī līdz savas dzīves beigām, jo zinu, ka māmiņa arī būs vienota ar mani lūgšanā debesīs. Viņa, tāpat kā mana vecmāmiņa Jūlija, visu mūžu lūdza no Kunga laimīgu un vieglu nāves stundu, un to viņa arī patiesi izlūdza. Vēl svētdien, 30.08., kaut ar tableti zem mēles, māmiņa piedalījās draudzes Misē baznīcā, jo svētā Mise priekš viņas bija galvenais dzīves motīvs un jēga. Tikai galīgās nespējas dēļ smagajos slimību brīžos, kad bija slimnīcā vai slimības gultā, viņa nespēja piedalīties sv. Misē dievnamā, bet lūdzās tajā laikā gultā, kad bija pie samaņas. Kaut mums, priesteriem un bīskapiem, sv. Mise būtu par vissvarīgāko notikumu ikdienas dzīvē un kalpošanā, kā tas bija manai māmuliņai!!! Šajā ziņā es viņu varētu salīdzināt ar “priesterieni”, kura pa savam kalpoja Kristum dvēseļu pestīšanas darbā.

Un Dievs dāvāja viņai šo lielo žēlastību arī aizmigt Kungā viņas pēdējās sv. Mises laikā, ko mēs ar Ņinu nocelebrējām viņas istabiņā jau par mirstošo māmiņu tajā liktenīgajā 31.08. pirmdienā, kad naktī, viņu apmeklējot, lai nomērītu asinsspiedienu un iedotu zāles, konstatēju, ka ir sākusies kārtēja pirmsinfarkta lēkme, kas bieži sāka atkārtoties pēc 13.07. pārdzīvotā infarkta Ogres slimnīcā. Šoreiz nitroglicerīns vairs nepalīdzēja, un pēc trešā mana apmeklējuma viņa sāka intensīvi prasīt, lai es ātrāk atnestu viņai Komūniju, ka tikai nenomirtu bez tās. Ar sāpošu sirdi steidzos uz baznīcu pēc Vissvētākā Sakramenta, nojauzdams, ka šoreiz vairs nespēšu kaulēties ar Jēzu par māmiņas dzīvības kārtējo pagarināšanu... Apzinīgi pieņēmusi Slimnieku sakramentus un izbiktējusies, māmiņa sāka gatavoties savam lielākajam notikumam dzīvē — doties pie sava debesīgā Līgavaiņa mūžīgajā dzīvē. Mēs tomēr nolēmām izsaukt ātro palīdzību, lai kaut kā varbūt pastiprinātu māmiņas sirds darbību, bet Dievs šoreiz atsūtīja man jau pazīstamu brigādi, un es sapratu, ka jēgas būs maz... Neredzot iespēju mammu hospitalizēt, es viņai tomēr jautāju, vai varbūt viņa vēlas braukt uz slimnīcu, uz ko viņa kategoriski atbildēja, ka gribot nomirt mājās. Es pateicos Kungam par šo iespēju, ka mana mīļotā māmiņa nomira uz manām rokām lūgšanu pavadībā ar degošu svecīti rokās, ko Ņina viņai turēja nāves brīdī. Vēl pāris stundas pirms tam mēs skaitījām kopā rožukroni pie mammas gultiņas, un viņa brīžiem arī lūdzās ar mums, kustinot lūpas. Tad 13:05 sākām svinēt sv. Misi, un māmuliņa vēl apzinīgi pārkrustījās Mises sākumā. Šī Mise kļuva viņai par šūpļa dziesmu, kurā viņa aizmiga Kungā, jau kontemplējot Misē klātesošo Kristu. Tā bija viņas pēdējā apzinīga krusta zīme, ar kuru viņa arī noslēdza savas kristīgās dzīves gaitas, līdzīgi kā tās iesāka ar pirmo krusta zīmi, ko uz pieres saņēma caur priesteri Kristības brīdī. Cik skaista simbolika un tās reāla pielietošana kristieša dzīvē! Kā viņa dzīvoja, tā arī nomira — lūgšanu atmosfērā, apgādāta ar Slimnieku sakramentiem kā ceļa maizi (viatiku) mūžības gaitās. Kā pats svarīgākais māmiņas devums manā dzīvē paliks viņas patiesais piemērs vienmēr pieņemt Dieva gribu visos dzīves visgrūtākajos brīžos: “Dēliņ, Dieva griba!” Mācos to pieņemt arī šajā smagākajā pārbaudījumā, atdodot Radītājam Viņa doto man uz laiku visskaistāko dāvanu — sirsnīgu, gudru, mīļu, ticīgu māmiņu.

4.09. mēs, maza saujiņa Lielvārdes draudzes locekļu un daudz lielāks manu draugu skaits, atvadījāmies no māmiņas Lielvārdes baznīcā, kur sv. Misi vadīja bīskaps Andris Kravalis, koncelebrējot 9 priesteriem. Bet 5.09. mūsu ģimene, radi, draugi un Krāslavas draudze atvadījās Krāslavas dievnamā no māmiņas pēc sv. Mises, ko celebrēju kopā ar 13 brāļiem priesteriem. Tad guldījām māmuļas mirstīgās miesas Krāslavas kapos mūsu ģimenes sektorā, kur arī man ir rezervēta atdusas vieta.

No visas sirds pateicos visiem, kuri bijāt un esat ar mani šajā smagākajā dzīves posmā, pavadot mammucīti mūžībā. Lai Dievs jums visiem aizmaksā par lūgšanām par māmiņas dvēseli un manā nodomā!

Pr. Andris Solims

P.S. 31.05. paiet 9 mēneši, kopš Radītājs ir pārstādījis manu 90-gadīgo rozīti mūžības dārzos. Veltu viņai šīs rindiņas ar kvēlām lūgšanām sirdī, lai mani un jūsu lūgšanu ziedi šodien sasniegtu viņas plaukstošo dvēselīti paradīzē un iepriecinātu manu vismīļāko māmuliņu... Cik man ļoti tevis pietrūkst!!! Mūžīgo mieru un prieku dāvā viņai, Kungs, par visu to lielo mīlestības daudzumu, ko viņa izstaroja no sevis dzīves laikā mūsu vidū!!!

 

Aicinām jaunus, muzikālus dziedātājus, sevišķi puišus, vīrus, nākt dziedāt draudzes korī!!!

Zēni un jaunekļi tiek mīļi aicināti kalpot pie altāra kā ministranti mūsu baznīcā!!!

 08.12.2015. Latvijā tika palaista ēterā jauna katoļu radiostacija Radio Maria Latvija, kas translē dažādus raidījumus (lūgšanas, dziesmas, Sv. Misi, specifiskus raidījumus utt.) 24 stundas diennaktī:

FM frekvencēs: Rīgas rajonā - 97,3

Liepājas rajonā - 97,1

Krāslavas rajonā - 97

internetā:
 www.rml.lv

Nospied: Listen

Ienāc paklausīties!!!