28 - 05 - 2024
Multimēdijas
Youtube

 

Godības daļa (IV)

(trešdienās un svētdienās)

Pirmais noslēpums
Augšāmcelšanās

Eņģelis uzrunāja sievietes un sacīja: "Nebīstieties! Es zinu, ka jūs meklējat Jēzu, krustā sisto. Viņa šeit nav, jo Viņš ir augšāmcēlies, kā bija sacījis!" (sal. Mt 28, 5-6)


Otrais noslēpums
Kunga Jēzus uzkāpšana debesīs

Pēc sarunas ar mācekļiem Kungs Jēzus uzkāpa debesīs, kur sēž pie Dieva labās rokas. Bet viņi gāja un sludināja visur; un Kungs viņiem palīdzēja un mācību apstiprināja ar līdzejošām zīmēm. (sal. 16, 19-20)


Trešais noslēpums
Svētā Gara atnākšana

Kad Vasarsvētku diena bija pienākusi, piepeši no debesīm nāca rūkoņa, it kā stipra vēja pūsma, un piepildīja visu māju, kur atradās Vissvētākā Jaunava Marija un apustuļi. Un parādījās it kā uguns mēles, kas sadalījās un nolaidās pār ikvienu no viņiem. Un visi tika Svētā Gara piepildīti. (sal. Apd 2, 1-4)


Ceturtais noslēpums
Jaunavas Marijas uzņemšana debesīs

Visvarenais, mūžīgais Dievs, Tu Bezvainīgās Jaunavas Marijas, Tava Dēla Mātes, miesu un dvēseli paņēmi debesu godībā, dari, lai mēs pastāvīgi rūpētos par garīgajiem labumiem un nopelnītu sev līdzdalību Viņa godībā. (no"Romas Misāle")


Piektais noslēpums
Jaunavas Marijas kronēšana debesīs

Tad pie debesīm parādījās liela zīme: saulē tērpta Sieviete un mēness zem viņas kājām, bet tai galvā divpadsmit zvaigžņu kronis. (Atkl 12, 1)